Låt dig ledas av ditt hjärta

Pågående terminskurser

Ljusgruppen eftermiddag vt 2019

Ljusgruppen är en plats för andligt växande och till att vara en fri själ på jorden. Det här är själens era. Vid varje träff sker en kunskapsöverföring från Uppstigna mästare och Ärkeänglar och vi får lära oss om flöden och vad som sker i den här tiden samtidigt som vi mediterar och tar emot de nya vibrationerna som i sig läggs på plats lite i taget. Det öppnar upp för en tydlig och klar process i en själv att gå på djupet för att bli fri. Med detta följer utveckling av din intuition. Kopplingen med det högre självet etableras tydligare och blir en viktig del i livet. Du utvecklar din dialog med ditt högre jag.

Vår resa fortsätter. Den kommande terminen möjliggör att vidga ljuset i hjärtat till en större rymd. Vi har förberetts för det här steget och nu kommer vi tydligare in i vad som kallas den nya tiden. Varje chakra ska stärkas upp och integreras med hjärtat för att du ska få en helt ny känsla för vem du är. Detta är nästa steg i processen.

Den serie om 6 träffar under terminen bygger upp din vibration successivt och gör din ljusvarelse än mer öppen. Den hjälper dig att integrera kroppen och sinnena i enhetsmedvetandet samt bygga upp din nya ljuskropp. Alla separationer läggs ihop till ett enda medvetande. Vi tar nu vår process in i ett nytt stadium där vi aldrig tidigare har varit.
Allt är ett. Det som var, oavsett vad, är inte längre relevant. Här och nu är det som gäller. Det gör också att hjärnan används på nya sätt. Vi öppnar upp successivt för den här förändringen. Den är redan igång och vi tar nya kliv tillsammans i vår medvetandehöjning.

Vid varje träff sker även en generell städning av din aura, t ex vad du plockat upp under den gångna tiden och är dessutom en rejäl påfyllning som vill integreras allt eftersom och som påverkar dig både fysiskt och andligt såväl som mentalt och känslomässigt. Din neutralitet är något att måna om som gör dig stark och klar. Det är din kraftplats.

Vid varje tillfälle ges du möjlighet att förstå vad som pågår samt ta in kunskaperna, stabiliteten och balanseringen i processen och dela hur du upplever din process. Det här är en ny fas i mänsklighetens utveckling där vi kan stärka vår kapacitet. 

Ljusgruppen är sluten grupp och samtidigt en kurs. Det innebär att det är samma deltagare varje gång. Vi har vuxit tillsammans termin efter termin och gjort många steg längs vägen mot uppvaknandet. Vi följer de olika principerna för vad som kallas uppstigningen, dvs att bli upplyst. 
I mån av plats ges utrymme för nya deltagare.

Eftermiddagsgruppen
Tid: Måndagar 13:30-16:00, 6 tillfällen under terminen.
Datum: 21 jan, 18 feb, 4 mars, 1 april, 29 april, 27 maj
Plats: Studio Creere, Torsgatan 63, 113 37 Stockholm
Pris: 3.000:-, tidigare deltagare 200:- rabatt, inklusive inspelning av meditationen
Priset är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.
Faktura skickas ut i början av januari.
Anmälan till bee@lifeguide.se

Ljusgruppen kväll vt 2019

Ljusgruppen är en plats för andligt växande och till att vara en fri själ på jorden. Det här är själens era. Vid varje träff sker en kunskapsöverföring från Uppstigna mästare och Ärkeänglar och vi får lära oss om flöden och vad som sker i den här tiden samtidigt som vi mediterar och tar emot de nya vibrationerna som i sig läggs på plats lite i taget. Det öppnar upp för en tydlig och klar process i en själv att gå på djupet för att bli fri. Med detta följer utveckling av din intuition. Kopplingen med det högre självet etableras tydligare och blir en viktig del i livet. Du utvecklar din dialog med ditt högre jag.

Vår resa fortsätter. Den kommande terminen möjliggör att vidga ljuset i hjärtat till en större rymd. Vi har förberetts för det här steget och nu kommer vi tydligare in i vad som kallas den nya tiden. Varje chakra ska stärkas upp och integreras med hjärtat för att du ska få en helt ny känsla för vem du är. Detta är nästa steg i processen.

Den serie om 6 träffar under terminen bygger upp din vibration successivt och gör din ljusvarelse än mer öppen. Den hjälper dig att integrera kroppen och sinnena i enhetsmedvetandet samt bygga upp din nya ljuskropp. Alla separationer läggs ihop till ett enda medvetande. Vi tar nu vår process in i ett nytt stadium där vi aldrig tidigare har varit.
Allt är ett. Det som var, oavsett vad, är inte längre relevant. Här och nu är det som gäller. Det gör också att hjärnan används på nya sätt. Vi öppnar upp successivt för den här förändringen. Den är redan igång och vi tar nya kliv tillsammans i vår medvetandehöjning.

Vid varje träff sker även en generell städning av din aura, t ex vad du plockat upp under den gångna tiden och är dessutom en rejäl påfyllning som vill integreras allt eftersom och som påverkar dig både fysiskt och andligt såväl som mentalt och känslomässigt. Din neutralitet är något att måna om som gör dig stark och klar. Det är din kraftplats.

Vid varje tillfälle ges du möjlighet att förstå vad som pågår samt ta in kunskaperna, stabiliteten och balanseringen i processen och dela hur du upplever din process. Det här är en ny fas i mänsklighetens utveckling där vi kan stärka vår kapacitet. 

Ljusgruppen är sluten grupp och samtidigt en kurs. Det innebär att det är samma deltagare varje gång. Vi har vuxit tillsammans termin efter termin och gjort många steg längs vägen mot uppvaknandet. Vi följer de olika principerna för vad som kallas uppstigningen, dvs att bli upplyst. 
I mån av plats ges utrymme för nya deltagare. 

Kvällsgruppen
Tid: Måndagar 18:00-21:00, 6 tillfällen under terminen
Datum: 28 jan, 11 feb, 11 mars, 25 mars, 8 april, 27 maj
Plats: Studio Creere, Torsgatan 63, 113 37 Stockholm
Pris: 3.000:-, tidigare deltagare 200:- rabatt, inklusive inspelning av meditationen
Priset är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.
Faktura skickas ut i början av januari.
Anmälan till bee@lifeguide.se

Healingkurs – Hjärtskap steg 1

Kursen omfattar åtta kvällar (3.5 tim per tillfälle) under terminen och ger dig en djupare förståelse för hur du kan använda det helande flödet samt nya verktyg. Du ger healing till andra och du får ta emot det själv. Detta är steg 1 av fyra. Healingen kommer direkt från Ärkeängeln Mikael och är i hans flöde. Du får lära dig hans healing och samtidigt utvecklas i dig själv.

Har du en önskan att ge dig själv en grundläggande förståelse för vad som sker på djupet samt hur du kan ge healing och därmed hjälpa någon att återfinna sin balans och hitta nya steg? Denna kurs en möjlighet att bygga upp dig själv och samtidigt skapa en djupare insikt kring människan och vad hon har med sig som påverkar henne. Vi är på vägen mot att göra oss fria vad som skapat oro, obalanser och avskärmningar. 

Onsdagskvällar följande datum: 16 jan, 23 jan, 13 feb, 6 mars, 13 mars, 20 mars, 3 april, 10 april.

Under kursen får du

 • möjlighet att skapa en djupare förståelse för hur människans energimässiga struktur är och utvecklas att vara renare och mer högt vibrerande kan man på detta vis lära sig mer om vad som ligger bakom olika delar av en själv och dessutom förstå vad en annan individ har med sig som gör denne reaktiv och avstängd.
 • verktyg för att ge healing
 • nya begrepp och som bygger ut din bredd och ditt djup som människa.
  Att gå den helande vägen är innebär ansvar för sin utveckling och leder dig in i din mästarenergi.
 • starkt utveckla din intuition och din kontakt med det högre jaget. Du får förstå och utforska hur du kan använda dig av dessa delar på ett konkret sätt.
 • förstå hur dilemman fastnar i ett energifält och hur du kan lösa upp dem.
 • förstå hur du kan rena dig själv och hålla dig tydlig och klar.
 • använda dig av den helande vibrationen på flera sätt, både för dig själv och för andra.
 • Förstå vad det innebär att vara en healer och hur man förhåller sig när man är i den positionen.
 • ge andra healing genom att strömma energi till specifika delar av strukturerna
 • utveckla din kapacitet att hålla ett stadigt och klart flöde för att healing ska kunna ske.
 • förståelse för olika metoder inom healingens område samt använda dig själv för det högsta bästa, dvs att låta dig styras inifrån i vad som ska ske.
 • Lära dig att hålla det högre perspektivet.
 • utveckla din gåva vidare och öppna upp tydligare och mer genuint för dina intuitiva sinnen och vara i samklang med det som är högre än du.

Beskrivning:
Den kommande tiden är en våg av höga vibrationer som inte längre vill låta någonting vara kvar som inte är i samklang med vad en individ är i sin själsvibration. Var och en vill vara som den är.

När du ger healing finns det en rad olika saker att känna till som bidrar till förståelsen för vad som pågår. Då och då är det viktigt för en individ är lära sig mer om sig själv och förstå något för att kunna släppa ett dilemma. Det ingår i livets lärande. Men allt som oftast lär vi oss att hålla kvar något som aldrig var tänkt att vi skulle bära runt på. Vi bygger upp tankeformer och inre strukturer som håller allt vid liv trots att vi egentligen har gått vidare. Under kursen lär du dig att förstå vad som uppstår i ett sådant läge och hur du som healer kan bidra till att lösa upp en gammal energi för att balans ska uppstå.

Att hålla “helarens perspektiv” är att göra en förflyttning med sig själv. Man får tillgång till nya delar av sin kapacitet. Du är enbart instrumentet varigenom allt sker och hålls inte ansvarig ur ett högre perspektiv. Men i en faktisk session ses du ändå som ansvarig inför den du möter.

Genom att lära sig själv mer om healingens olika ingående ingredienser och hur man kan förhålla sig är man en starkare kraft som inte lika lätt dras in i olika kluster av negativitet och liknande.

Kursen är åtta kvällar som ger dig en struktur att arbeta efter och dessa tillfällen är ett av fyra starka steg. Den gör dig redo att själv arbeta som healer, om du vill det. Den utvecklar dig starkt som människa i takt med att du får ta emot öppnanden i ditt inre som hjälper dig att använda din gåva. Den utvecklar din intuition starkt och gör dig redo för en större frihet att vara den du är.

Den här kursen förändrar dina synsätt och vidgar din förståelse för människans komplexitet på djupet. Den gör dig redo att acceptera att själv hålla en hög vibration och vad det innebär. Det sker en djupgående rening och stärkning av energierna för de individer som deltar.

Jag har under några år praktiserat healing flitigt och alldeles nyligen fick jag förstå i mitt inre att det är dags för mig att lära ut till andra vad jag har känt är viktigt. Den healingformen jag jobbar med går på djupet och är i dialog med klienten, vilket i stunden öppnar upp för en djupare förståelse. Det finns även praktiska delar som handlar om att ”se bakom” och förnimma vad det är som blockerar en individ och hur något fastnade i energisystemet och skapade obalans.

Vill du lära dig mer om dessa principer och hur du kan göra för att utveckla dina sinnen för att använda dem som en hjälp på vägen för dig och för individer i din omgivning? 
Jag lär ut vad jag har lärt mig och är guidad inifrån av främst Ärkeänglarna Mikael, Metatron, Gabriel och Melchizedek i det arbetet.

Plats: Studion Creere, Torsgatan 63, Stockholm
Tid: 8 onsdagskvällar under vårterminen 17:30-21:00
Datum: 16 och 23 jan, 13 feb, 6, 13 och 20 mars, 3 och 10 april
Pris: 6400:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. Därefter skickas en faktura till dig.