Låt dig ledas av ditt hjärta

Pågående terminskurser

Ljusgruppen em

Ljusgruppen är en plats för andligt växande och till att vara en fri själ på jorden. Det är själens era nu. Vid varje träff sker en kunskapsöverföring från Uppstigna mästare och Ärkeänglar och vi får lära oss om flöden och vad som sker i den här tiden samtidigt som vi mediterar och tar emot de nya vibrationerna som i sig läggs på plats lite i taget. Det öppnar upp för en tydlig och klar process i en själv att gå på djupet för att bli fri. Med detta följer utveckling av din intuition. Kopplingen med det högre självet stärks upp och blir en viktig del i livet, eftersom det i sig leder dig framåt. Det är själen som ska välja nu.

Den serie om 8 träffar under terminen bygger upp din vibration successivt och gör din ljusvarelse mer receptiv. Den hjälper dig att stadigare genomgå en integration in i enhetsmedvetandet samt läka vad som tidigare separerat dig från att förstå att du är stark, klok och kärleksfull och kom till jorden för att ta emot kärlek och ge den vidare.
Det flöde som uppstår är i en ny vibration och processen är djupgående. I allmänhet håller motstånd och svårmod kvar i vårt energifält och som blir till hinder. Kvällarna hjälper dig att släppa detta.

Vid varje träff sker en generell städning av din aura, t ex vad du plockat upp under den gångna tiden och är dessutom en rejäl påfyllning som vill integreras allt eftersom och som påverkar både fysiskt och andligt såväl som mentalt och känslomässigt. Det gör dig mer neutral och mycket stabil i vad du upplever omkring dig i din vardag.

Processen pågår redan för många och dessa tillfällen är en hjälp att förstå vad som pågår samt ta in kunskaperna, stabiliteten och balanseringen kring den nya tiden och vad dessa flöden innebär. Det ger en rejäl skjuts framåt i din utveckling mot att vara helt den du är i själ och hjärta.

Eftermiddagsgruppen
Tid: Måndagar 13:30-16:00, 8 tillfällen under terminen, (max 7 deltagare).
Datum: 3 sept, 10 sept, 17 sept, 1 okt, 5 nov, 12 nov, 26 nov, 10 dec
Plats: Karlsbergsvägen 54, Stockholm
Pris: 4.000:-, tidigare deltagare 300:- rabatt, inklusive inspelning av meditationen
Priset är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.
Anmälningsavgift på 1.000:- som säkerställer din plats, anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar.
Anmälan till bee@hjartskap.se

Ljusgruppen kväll

Ljusgruppen är en plats för andligt växande och till att vara en fri själ på jorden. Det är själens era nu. Vid varje träff sker en kunskapsöverföring från Uppstigna mästare och Ärkeänglar och vi får lära oss om flöden och vad som sker i den här tiden samtidigt som vi mediterar och tar emot de nya vibrationerna som i sig läggs på plats lite i taget. Det öppnar upp för en tydlig och klar process i en själv att gå på djupet för att bli fri. Med detta följer utveckling av din intuition. Kopplingen med det högre självet stärks upp och blir en viktig del i livet, eftersom det i sig leder dig framåt. Det är själen som ska välja nu.

Den serie om 8 träffar under terminen bygger upp din vibration successivt och gör din ljusvarelse mer receptiv. Den hjälper dig att stadigare genomgå en integration in i enhetsmedvetandet samt läka vad som tidigare separerat dig från att förstå att du är stark, klok och kärleksfull och kom till jorden för att ta emot kärlek och ge den vidare.
Det flöde som uppstår är i en ny vibration och processen är djupgående. I allmänhet håller motstånd och svårmod kvar i vårt energifält och som blir till hinder. Kvällarna hjälper dig att släppa detta.

Vid varje träff sker en generell städning av din aura, t ex vad du plockat upp under den gångna tiden och är dessutom en rejäl påfyllning som vill integreras allt eftersom och som påverkar både fysiskt och andligt såväl som mentalt och känslomässigt. Det gör dig mer neutral och mycket stabil i vad du upplever omkring dig i din vardag.

Processen pågår redan för många och dessa tillfällen är en hjälp att förstå vad som pågår samt ta in kunskaperna, stabiliteten och balanseringen kring den nya tiden och vad dessa flöden innebär. Det ger en rejäl skjuts framåt i din utveckling mot att vara helt den du är i själ och hjärta.

Kvällsgruppen
Tid: Måndagar 18:00-21:00 (OBS ny tid!). 8 tillfällen under terminen (max 23 personer)
Datum: 10 sept, 24 sept, 8 okt, 29 okt, 5 nov, 19 nov, 3 dec, 17 dec
Plats: Karlbergsvägen 54, Stockholm
Pris: 4.000:-, tidigare deltagare 300:- rabatt, inklusive inspelning av meditationen.
Anmälningsavgift på 1.000:- som säkerställer din plats, anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar.
Anmälan till bee@hjartskap.se

Läk din självkänsla inifrån och ut

Att läka sin självkänsla betyder att stärka upp sitt fundament helt och fullt, dvs vad som i grunden är du. Du vet intuitivt om det här redan är gjort eller om du behöver öppna upp för att vara friare samt verka bortom vad som är din personliga del.
Det är en unik kurs för att bygga upp din grund i en ny vibration.
Det genomsyrar hur du ser på dig själv och vad du inte längre behöver ha kvar i form av bilder kring dig själv samt hur du förhåller dig till din stund på jorden.

Under min utvecklingsväg och i mitt jobb har jag noterat att flera individer glömt bort sig själva och vad som orsakar en vag känsla av att vara tillåten att vara kraftfull och förmå att ta emot kärlek. Det är oftast lättare att ge. När vi känner oss värda kärlek och värdefulla i största allmänhet även i våra egna ögon blir vi tryggare och mår bättre.

Att vara fullständigt läkt hjälper i många sammanhang där oron lätt kan ta överhanden och känslorna få styra. Djupt inne i oss finns det en plats för kraft där fundamentet inom oss håller oss trygga. Den platsen behöver emellanåt förnyas och reflekteras kring.

De 8 sessioner under en 4-månadersperiod gör dig betydligt tydligare i den du är och vad du drivs av, vilket är bra att känna till då vi lever i en tid av stora förändringar med många saker att förhålla oss till. Varje träff utgår från en helande meditation och från reflektionsuppgifter som skräddarsys för de som deltar. Det här är en kurs som går på djupet och ”städar” i din upplevelse av vem du är för att du ska må bra och attrahera vad som är bra för dig.

Tid: Onsdagar 18:00-20:30, 8 tillfällen, (max 8 deltagare).
Datum: 5 sept, 19 sept, 3 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec, 9 jan
Plats: Karlbergsvägen 54, Stockholm
Pris: 4.500:- inklusive inspelning av meditationen och kursuppgifter.
Priset är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.
Anmälningsavgift på 1.000:- som säkerställer din plats, anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar.
Anmälan till bee@hjartskap.se

(Reservation för eventuella ändringar.)

Varmt välkommen!

Bee