Låt dig ledas av ditt hjärta

Pågående terminskurser

Ljusgruppen Eftermiddag ht 2019

I höst fortsätter vår utvecklingsväg. Den går genom omställningar av vad vi en gång lärt oss och vad som inte längre matchar de vi är. Egentligen kan du när du vill ställa om dina tankar och känslor för att forma om dig. Ibland är det dock krångligt att se på sig själv tydligt och klart och förstå vad som fortfarande ställer sig i vägen. 

Parallellt med detta sker en energimässig förhöjning av vårt hela fält. Den processen är en intensiv process som ger oss möjlighet att förstå hur vi kan vägledas av det högre självet och vara i tydligare relation till vad som behövs i stunden för att underlätta i tillvaron. Den processen handlar om aktiveringar (många sådana) och om hur egot inte behöver dominera lika tydligt som tidigare, utan kan underordna sig den du egentligen är. Egot är inte dåligt i sig, men det finns delar i det som har alltför kärva och tunga i sin energi för att vi ska må bra av det i längden.

Under hösten sker en stark process och våra ljusgruppsträffar är precis som tidigare i enlighet med var varje deltagare befinner sig samt med ett energi-innehåll som hjälper oss att både förstå och även fylla på med de vibrationer som hjälper oss att hålla höjd och djup. Energimässig höjd, alltså. Under hösten 2019 träffas vi 8 gånger. Varje träff utgår från djup och medveten meditation.

Tillsammans med likasinnade hjälps vi åt att hitta nya förhållningssätt som gynnar mer än förut och vi får ta del av de energier som hjälper till att ställa om lägre vibrationer till något som passar bättre. Ibland är det bra att fråga sig själv frågan ”Vad är det jag inte ser?”. Vi döljer delar i vårt undermedvetna och hittar listiga argument till varför vi inte behöver se vår kraft eller våra tillkortakommanden.

Vår kropp ska med på vägen och hitta flöden som fungerar när vi vidgar vårt medvetande och aktiverar slumrande delar. Även kroppen får hjälp under våra träffar. Din nya energi behöver stöd i kroppen för att fungera bättre. Vi är gjorda för att fungera på jorden. Vi är gjorda för att vara i samklang med i första hand oss själva, därmed också med omvärlden.

Det här sker under ljusgruppsträffarna:
– Stark höjning av din vibration och stöd i processen.
– Direktomställning av gamla invanda koncept du har kvar sedan barndomen.
– Påfyllning av din själs energi.
– Aktiveringar av nya slumrande delar i ditt fält.
– Påfyllning av auran samt energimässig rening och stabilisering.
– Kunskapsöverföring från det Högsta Ljuset kring vad som sker energimässigt.
– Möjlighet att ställa frågor både på individuell  samt generell nivå, vilket du än väljer att öppna upp för.
– Förståelse för hur vi kan förhålla oss till vårt ego och låta det vara i samklang med de vi är.
– Öka förståelsen för vad din kropp behöver under din förändringsprocess.
– Umgänge med likasinnade.

Det finns både en eftermiddagsgrupp och en kvällsgrupp.

Plats: Studio Creere, Torsgatan 63, Stockholm
Tid: Eftermiddagsgruppen  kl 13:30-16:30
Datum: Måndagar 9 sept, 30 sept, 7 okt, 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 dec samt 16 dec.
Pris: 3800:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
1000:- i anmälningsavgift och faktureras i juni. Rabatt (300:-) för de som varit med den gångna terminen.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. Anmälningsavgiften faktureras i juli och resterande i aug inför kursstart. Du som varit med den gångna terminen får förtur till höstens träffar. 

Varmt välkommen!

Bee

Ljusgruppen Kväll ht 2019

I höst fortsätter vår utvecklingsväg. Den går genom omställningar av vad vi en gång lärt oss och vad som inte längre matchar de vi är. Egentligen kan du när du vill ställa om dina tankar och känslor för att forma om dig. Ibland är det dock krångligt att se på sig själv tydligt och klart och förstå vad som fortfarande ställer sig i vägen. 

Parallellt med detta sker en energimässig förhöjning av vårt hela fält. Den processen är en intensiv process som ger oss möjlighet att förstå hur vi kan vägledas av det högre självet och vara i tydligare relation till vad som behövs i stunden för att underlätta i tillvaron. Den processen handlar om aktiveringar (många sådana) och om hur egot inte behöver dominera lika tydligt som tidigare, utan kan underordna sig den du egentligen är. Egot är inte dåligt i sig, men det finns delar i det som har alltför kärva och tunga i sin energi för att vi ska må bra av det i längden.

Under hösten sker en stark process och våra ljusgruppsträffar är precis som tidigare i enlighet med var varje deltagare befinner sig samt med ett energi-innehåll som hjälper oss att både förstå och även fylla på med de vibrationer som hjälper oss att hålla höjd och djup. Energimässig höjd, alltså. Under hösten 2019 träffas vi 8 gånger. Varje träff utgår från djup och medveten meditation.

Tillsammans med likasinnade hjälps vi åt att hitta nya förhållningssätt som gynnar mer än förut och vi får ta del av de energier som hjälper till att ställa om lägre vibrationer till något som passar bättre. Ibland är det bra att fråga sig själv frågan ”Vad är det jag inte ser?”. Vi döljer delar i vårt undermedvetna och hittar listiga argument till varför vi inte behöver se vår kraft eller våra tillkortakommanden.

Vår kropp ska med på vägen och hitta flöden som fungerar när vi vidgar vårt medvetande och aktiverar slumrande delar. Även kroppen får hjälp under våra träffar. Din nya energi behöver stöd i kroppen för att fungera bättre. Vi är gjorda för att fungera på jorden. Vi är gjorda för att vara i samklang med i första hand oss själva, därmed också med omvärlden.

Det här sker under ljusgruppsträffarna:
– Stark höjning av din vibration och stöd i processen.
– Direktomställning av gamla invanda koncept du har kvar sedan barndomen.
– Påfyllning av din själs energi.
– Aktiveringar av nya slumrande delar i ditt fält.
– Påfyllning av auran samt energimässig rening och stabilisering.
– Kunskapsöverföring från det Högsta Ljuset kring vad som sker energimässigt.
– Möjlighet att ställa frågor både på individuell  samt generell nivå, vilket du än väljer att öppna upp för.
– Förståelse för hur vi kan förhålla oss till vårt ego och låta det vara i samklang med de vi är.
– Öka förståelsen för vad din kropp behöver under din förändringsprocess.
– Umgänge med likasinnade.

Det finns både en eftermiddagsgrupp och en kvällsgrupp.

Plats: Studio Creere, Torsgatan 63, Stockholm
Tid: Kvällsgruppen kl 18-21
Datum: Måndagar 9 sept, 30 sept, 7 okt, 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 dec samt 16 dec.
Pris: 3800:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
1000:- i anmälningsavgift och faktureras i juni. Rabatt (300:-) för de som varit med den gångna terminen.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. Anmälningsavgiften faktureras i juli och resterande i aug inför kursstart. Du som varit med den gångna terminen får förtur till höstens träffar. 

Varmt välkommen!

Bee

Gudomliga relationer – kurs under höstterminen 2019

 • Din neutralitet kan användas. Vi lär dig hur.
 • Ditt högre vetande kan hjälpa dig på vägen. Vi visar dig hur.
 • Din inställning till dig själv bestämmer hur du mår. Låt oss visa dig hur du kan omvandla den och du kan klarare föra dig själv 
  vidare framåt.
 • När egot inte längre leder dig framåt, vilken kraft leder dig då?

Allt det vi gör och hur vi mår sker i relation till oss själva och de omkring oss. Det går inte att vara en ensam ö, utan vi behöver varandra. Själen vill visa vägen och egot får integreras i processen. Den andliga utvecklingen kan vara en tydlig tillgång i allt vi gör och i hur vi relaterar till vad vi har omkring oss.

Våra relationer är viktiga. Allt utgår från den du är på djupet och hur du förhåller dig till dig själv och därmed till din omgivning. Tidiga präglingar gör att vi fastnar i vad som förväntas av oss och när vi inte längre gagnas av de gamla föreställningarna behövs vi se på vad som inte längre fungerar. Allt det är redan känt för dig som lagt tid på att lära känna dig själv.

Nu kommer nästa steg. Det handlar om flöden. Hur kan man arbeta med istället för mot? Hur kan man låta sitt högre vetande leda oss i vardagen? Vad händer energimässigt när man ska relatera till sin omgivning och samtidigt till sig själv? Vad handlar den fria viljan om på djupet och hur mån är vi om den? Hur styr man sin energi och använder sig av universums lagar för att hitta sitt individuella flöde? Vad är vi kapabla att skapa?

Många gånger lägger man in förbehåll i framtiden som senare tornar upp sig som hinder. 
Hur kan man säkerställa att man går friare framåt och hittar sin suveränitet?

När vi utvecklas vidare kommer kraften av neutralitet till bruk på nya sätt. Jaget växer in i ett Vi. 
Allting är i kontakt med helheten. Det är en naturlig utveckling. När man tänker in helheten och ger sig utrymme att vara kraftfull och klok, vägledd av det som är större utan att förneka att man samtidigt är en människa på jorden stärks flödet.

Det du får med dig är nya verktyg, en genomgripande genomgång av vad du ännu har kvar i form av föreställningar som hindrar dig från att visa din kraft. Du får lära dig hur du kan använda dig av flöden och låta det underlätta för dig. Din kraft stärks och under kursen kommer din neutrala plats att komma i fokus och bli tydligare för dig. Vi bidrar till att stärka ditt Jag och ditt Vi i relation till helheten.

Ledare:         Bee Thufvesson och Marie Mauritzson
Datum:         19 aug, 28 okt, 4 dec 18.30-21.30,           
                     17 nov 10-16, 
                      Även 23 sept ingår (Öppen meditationskväll)
23/9 Höstdagjämningen har vi en meditationskväll som är en öppen kväll. Du som går kursen är varmt välkommen att delta utan kostnad. (Pris för övriga 500 kr)

Plats:
             Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm
Pris:               3.500 kr inkl. moms för privatpersoner exkl. moms för företag
Anmälan:      bee@lifeguide.se , 070-3862222, mail@mariemauritzson.se , 070-8763937

Varmt välkommen!

Bee & Marie

Bli en healer – steg 2 

Kursen är 5 dagar uppdelade på två helger under hösten 2019. Den är en direkt fortsättning av steg 1 (se ovan) och fördjupar processen i dig och hur du relaterar till din helande förmåga. Du går vidare i processen att på en djupare nivå hela och rena dina energier och delar det med andra i gruppen. Under kurshelgerna kommer det in nya delar som omfattar den här tidens vibrationshöjningar och vad som är tillgängligt i form av helande ljus. Du vägleds inifrån att stärka din kraft att förmedla mer energi och göra det utifrån de högsta tillgängliga vibrationerna. Varje steg fördjupar din kunskap. De fyra stegen leder dig till ett intyg som en healer / modern shaman / prästinna/präst. Det du får lära dig och utveckla har med mysterieskolor att göra och hur de förhåll sig och hur de arbetade med energier. Kunskaperna förmedlas även inom den esoteriska litteraturen, men för det mesta från mun till mun.

Vi fortsätter processen att förstå hur människans energisystem är uppbyggd och använder oss av den kunskapen.
Vi tar vid där vi slutade Steg 1, som därefter legat i träda i dig att mogna och hitta en plats i dig. Kursen är intensiv och det sker djupgående processer i dig under kursdagarna och ett par tre veckor efteråt. Healingen förmedlas direkt från Ärkeänglarna Mikael och Metatron samt Melchizedeck.

Under kursen får du:

 • Nya kunskaper om en individs energisystem och vad den här tidens healing kan göra för dig och för de omkring dig.
 • Uppstärkning av dig själv som individ och den kraft du har.
 • Energimässiga reningar
 • Fördjupning av dina kunskaper kring vad healing är och hur du kan göra.
 • Nya verktyg för healing.
 • Vidga din insikt och fördjupa kunskaperna från steg 1.

Steg 3 är planerad till vårterminen 2020 och steg 4 under hösten 2020.

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17 alla dagar
Datum: Terminsgruppen: 6-8 september samt 12-13 oktober. 
Sommargruppen:  8-10 nov och 7-8 dec.
Pris: 6400:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad, därefter skickas en faktura ut.
Meditationerna spelas in och sänds ut via Dropbox i efterhand.

Varmt välkommen!

Bee