Låt dig ledas av ditt hjärta

Pågående terminskurser

Ljusgruppen – vårterminen 2021 – Åtta medvetandehöjande träffar

  • Stark växandeväg
  • Utvecklar dina sinnen att omfatta ditt högre seende, hörande, det inre vetandet mm
  • Stärker din kanal och integrerar dig med det högre jaget
  • Bygger broar i ditt inre
  • Lär dig vad människan medvetandemässigt står inför och hur du kan använda dig själv utifrån vad din själ har med sig
  • Stark frekvenshöjning (du i högre dimensioner)
  • Synkning av allt vad du är utifrån perspektivet att du är allt och i kontakt med allt
  • Stärker din kontakt med jorden och universum, vidgar ditt ljus och aktiverar allt du är.
  • Varje sekvens innehåller aktiveringar av slumrande koder och ibland öppnanden för nya delar i ditt inre.
  • Dessa sekvenser tar dig till en inre plats man kallar kristallin, ibland även kallad Shamballa
   Du har en plats där du är starkt förhöjd i din energi, i kontakt med allt och vet hur det ska vara. Du är en mästare och agerar som en mästare.
  • Du som kraftfält. Ditt magnetfält är mycket starkt och påverkar mer än tidigare. Vad innebär det för dig?
  • 12-chakra-systemet kommer i fokus.
  • Ger nya perspektiv på vem du är

  Under det kommande året och med den galaktiska portal som inföll den 21 dec 2020 förväntas ett större skifte i medvetandet på jorden. Vår utveckling har gått mot detta. Varje träff i Ljusgruppen är en stark energiöverföring som påverkar dig medvetandemässigt att öppna nya dörrar, aktivera slumrande koder och förbereda DNA att sätta fart på slumrande delar. Själen som vibration färdas energimässigt i ett större system av geometriska former och ska vara i synk med den du är, din fysiska kropp, dina tankar och känslor osv. Framför allt kan du som individ hålla mer kärleksfullt ljus i en helt ny energistruktur som påverkar helheten direkt. Det man kallar 5e dimensionen och dimensioner över det behöver också en struktur. Vi höjs alla medvetandemässigt i och med de starka nya flöden som blivit tillgängliga efter den 21 dec.

  I Ljusgruppen kommer vi därför att gå steg för steg i den pågående integrationen av våra ljusportaler och stärka själens vibrationer. Varje träff har sitt tema. Dessa kan du läsa om på hemsidan https://lifeguide.se/aktiviteter/kurser-och-workshops/ . Under våren 2021 har vi åtta träffar som alla handlar om att få ditt större flöde av själens ljus att vara stadigt och att du är i kontakt med hela den kunskapssfär din själ har tillgång till. Som en hjälp i processen kommer tydlig vägledning från Arkturus, Venus, Ärkeänglar och andra uppstigna mästare De bistår oss i processerna, vilket stärker det nya och aktiverar slumrande delar och vidgar vårt medvetande,

  Våra traditionella egon ska integreras och höjas även de. Dessutom ska 12-chakrasystemet komma igång och våra traditionella chakran integreras med det nya systemet. Allt detta ska linjeras och vara en naturlig del av de flöden universum har och mänsklighet är en del av. Vi kommer in i en ny våg av att förstå vilka vi är på djupet för att få möjlighet att ta oss an våra själsliga uppdrag.

  Vi träffas över Zoom måndagskvällar (se tider och datum nedan). Känner du dig kallad att vara med är det “rätt” för dig. Många öppnar upp plötsligt i dessa tider och har gått genom en rening av barndom och andra större händelser och på så vis läkt dessa.

  Vid varje tillfälle förmedlas kunskaper och energier genom en guidade meditationer. Överföringarna sker i ett helande syfte. De hjälper oss att vara  stabila och leder oss in i nya sekvenser. Framför allt tar vi in ny energi som behövs för att släppa allt vad vi inte längre behöver. Den processen är ännu pågående, även om vi gjort vårt allra bästa för att släppa allt vad vi förmått av vår dåtid. Som helhet är dessa träffar ett större steg in i en ny tid.

  Genom Ljusgruppen har vi successivt utvecklats med energierna och vårt medvetande har hela tiden expanderat. Vi går nu in på det 12e året. Det är en stark grupp för inre och andlig utveckling.
  Vårterminen har mycket specifik information, tydliga aktiveringar och ny energi. Vi kommer att aktivera helt nya delar. Genom denna process är vi redo en stark kollektiv höjning man tidigare inte trott var möjlig. Vårt bidrag som grupp ställer om energin och påverkar helheten. Vi är sammanlänkade med andra grupper världen över som bidrar och renar på en kollektiv nivå.

Datum och tid: Måndagskvällar kl 18:30-20:30 18 jan, 1 feb, 15 feb, 15 mars, 29 mars, 12 april, 26 april, 24 maj via Zoom.

Anmälan med din adress sker till bee@lifeguide.se , efter anmälan får du en länk för inloggning på Zoom
Varje tillfälle spelas in och som en bonus får du som deltagare en länk till inspelningen i efterhand (Dropbox-länk inom ca en vecka). Har du inte möjlighet att alls delta dessa kvällar men ändå vill vara med, kan du köpa inspelningen i efterhand.

Pris: 2500:-  (inkl moms för privatperson och exkl moms för företag). Det går bra att dela upp betalningen i samråd med Bee. Faktura skickas ut i samband med terminsstart.

Varje tillfälle har sitt tema;

 1. Trygga individen att våga integrera egot som princip. Det ger en ny väg där egot höjs i sin vibration och vi förmår att lyfta blicken för att samverka för allas bästa.
 2. Nya flöden stärks på ett sätt man inte klarat tidigare. Genom att medvetandenivån nu är högre och mer utvecklad kan man få in mer ny energi i varje cell och inifrån och ut expandera. Det gör att kroppen förmår att komma med i uppstigningen. Det sker främst genom din andning och enkla rörelser.
 3. Nya vägar och nya möjligheter utifrån en ny dimension. Du som ljusbärare aktiverar din ljuskropp på djupet.
 4. Öppna flödet till den punkt då du hade all kunskap med dig. Denna punkt är för vissa Atlantis och för anda Lemurien. Detta ger en samverkan mellan Din själs tråd, Fältet och Den du är.
 5. Rena länken till själens kärna, koppla den samma med ditt inre batteri av energi (även det på en ny nivå).
 6. Förstå vem du är ur ett själsligt perspektiv. Du fick med dig en kod en gång som handlar om vem du är energimässigt. Du är bärare av vissa kunskaper och du ska nu användas.
  Sessionen öppnar och stärker ditt hologram och öppnar dina ögon för vem du är.
 7. Fältet öppnar sig tydligare för dig nu och du kan ge plats för allt i ditt flöde. Nu finns det möjlighet att skapa strömmar ut i din omgivning som bidrar till samstämmighet på djupet.
 8. Nya gåvor öppnar sina portar. Vad har du för kunskapsbank som du kan använda. Det handlar om dina kunskaper direkt från Lemurien.

(Reservation för eventuella ändringar)

Varmt välkommen!

Bee

Synka dig med Universums flöden – vårterminen 2021

  • Stark växandeväg för dig som är redo att höja din frekvens ytterligare
  • Växelverkan med andra själar i Universum
  • Universum skapar utifrån flöden. Hur kan du jobba med istället för mot?
  • De lagar som finns i Universum är till för att vara till hjälp för oss att hantera våra liv.
   Vad betyder de för dig?
  • När du synkas med Universums flöden stärker du även med alla de liv du har levt och den tråd du har genom alla själsliga erfarenheter. Du får tråden reparerad och du läker din tvillingflamma genom dessa sessioner (sker under terminen).
  • Du får även ta emot tydliga aktiveringar av hela 12-chakra-systemet
  • Nästa nivå i din process att utvecklas gör dig redo för ett kvantsprång upp i dimension
  • Sammantaget är de 8 tillfällena en mycket renande och intensivt utvecklande process.
  • Stärker din upplevelse av vad du är här för att uträtta.
  • Ger nya perspektiv på vem du är
  • Skapar samklang med allt och alla
  • Ger kunskaper kring hur du kan samverka med andra själar i fältet
  • Denna kurs förutsätter att du bearbetat din barndom och dina dilemman. Den är starkt höjande och skärper hela ditt fält och gör att det sträcker sig till en ny nivå.

  Dina mästaregenskaper ska användas. Du håller ljuset för många. Universum har olika flöden vi kan använda oss av som en del av vår vardag och som hjälper oss att ta del av en våg av energi för vad vi önskar i livet. Vi får lära oss om flöden och vad de vill berätta för oss. Vi lär oss även vad som aktiverar dem och vad som stoppar dem. Det finns mycket att förstå om detta. Under det kommande året får vi ta emot kunskaperna för detta. Alla de lagar vi styrs av har en innebörd och är en hjälp för oss. Vi kan helt enkelt inte gå emot dem, utan kan istället flöda med i vad som är igång och lyssna in flödet.

  Vi tar emot kunskaperna, energin som aktiverar våra olika flöden i varje geometrisk del samt sätter fart på ett större system av energi som helt utan att du ens vet hur synkar ut i universum, in i det kollektiva medvetandet och vidare ut i etern för hela jorden. Allt är ett. Förutom det får du lära dig om hur du kan använda den du är på ett begåvat och finurligt sätt. Du kan stämma om energin för ett större gäng, en arbetsplats eller för din familj enbart genom att du är du. Varje sekvens liknar en explosion i din energi, en explosion av kärlek och ny energi. Du designar ditt liv.

  Energierna vi tar emot är sinnrika, effektiva, positiva och mycket potenta. De stärker hela dig och sätter dig i en position du är en egen enhet (you become your own one to join oneness). Inre och yttre samtidigt. Det ena förutsätter det andra och den människa du är kan vara helt i synk med det högre jaget och veta inifrån hur det ska vara. Ibland är dina egna vanor vad som motverkar processen, men efter hand förstår du hur du kan lyfta blicken och gå vidare enklare. Nu går du förbi allt det där och träder in i en era av mycket lätta energier.

  Du är mästaren på jorden som vet att du behövs här och nu. Detta flödesprogram utgår från att du är bekant med personlig utveckling och har gjort ett grundarbete med dig själv. Det utgår från att du redan kan lyfta blicken och vidga ditt medvetande och ta emot energin utan att hakar upp dig i dina dilemman. Tillsammans bildar träffarna en helhet och när du väljer att delta hela terminen får du med dig en tydlig och klar bas att stå på i en högre dimension.

 1. Flödet i kroppen på en ny nivå.
  Sessionen bidrar till att öppna upp en finare vibration i kroppen. Den går ner på cellnivå.
 2. Ditt djup och din höjd, allt utgår från den du är.
  Du har en tillgång du inte är bekant med och som sätter fart på en helt ny våg av tillförsikt som hjälpar dig på vägen.
 3. Liten är stor och stor är liten. Allt möts i samma punkt.
  Du är ett med allt. När du är i samklang med helheten, medveten om hur du påverkar din omgivning kan du flöda mer i kärlek, förlåtelse och mjukhet. Det börjar med dig <3 .
 4. Vem är du förutom din kropp, ande, tanke och känsla?
  Människan som naturens väktare har en betydelsefull uppgift på jorden. Det är din främsta uppgift. När du uppskattar dig själv och naturen påverkar det dig på djupet. Du blir glad och lätt i sinnet. Du har så mycket mer med dig än vad du förstår. Vi leker dig in i en sfär av naturlighet på djupet.
 5. Vad händer när du startar något?
  Din kapacitet att starta flöden är oändlig. Du har lärt dig att det inte går, men då glömmer du bort hur starkt tankens kraft är. När du leker med energin som ger en positiv känsla händer det mer och gör dig mjuk och go inombords. Vi leder dig till starten av ett utforskande av vem du är i lätthet utan kamp och tvång, utan oro för utkomsten,
 6. Vad skapar fria flöden.
  Vad är ett fritt flöde? Hur kan du använda det? Vad är det bra för?
 7. Vad hindrar ett flöde, vad bryter det och vad gör det hackigt?
  Du påverkar allt omkring dig. Det finns bara en sak att känna till; Du är i relation till allt. Det betyder varenda sak du äger, varenda ord du talar varenda känsla du känner, varenda tanke du har, varenda individ du möter…
 8. Hela din själsvibration i flöde.
  Vid detta tillfället synkroniseras en rejäl höjning för dig som pågått samtidigt som du tagit emot kunskaperna och förståelsen för den väg du vandrar. Samtidigt är den här sessionen en ny dörr till din nästa övergång in i nästa energi. Vi gör det tillsammans och individuellt.

Datum och tid: Kl 19-20:30, 14 jan, 28 jan, 11 feb, 25 feb, 11 mars, 25 mars, 22 april, 6 maj

Anmälan sker till bee@lifeguide.se , efter anmälan får du en länk för inloggning på Zoom
Varje tillfälle spelas in och som en bonus får du som deltagare en länk till inspelningen i efterhand (Dropbox-länk inom ca en vecka). Har du inte möjlighet att vara med, men ändå vill ha inspelningen går den att köpa i efterhand.

Pris: 2222:- eller 300:- per tillfälle (inkl moms för privatpersoner och exkl moms för företag) .

’Ljusgruppen’ och ’Synkronisera dig med Universums flöden’ fungerar parallellt. Båda handlar om din inre utveckling, ditt växande in i nya dimensioner, fördjupningen och öppnade för nya vägar i medvetandet.

(Reservation för eventuella ändringar)

Varmt välkommen!

Bee