Låt dig ledas av ditt hjärta

Pågående terminskurser

Ljusgruppen vinter 2021-2022

Kärlek och flöde – Din nya existens i en ny tid

Varmt välkommen att delta i Ljusgruppen som startar den 6 dec och omfattar åtta kvällssessioner på Zoom. Varje kväll är kl 19-20:30. Det är ett flöde med starka helande frekvenser som bygger upp din ljuskropp, aktiverar nya delar i det och balanserar hela ditt energisystem. Du byggs ut successivt och genom att delta tar du även emot kunskaper som berättar om det som sker på energinivå.

Det är magiska kvällar
Kvällarna utgår från guidade meditationer med kunskapsöverföringar och helande energier. Vi får budskap och reser med guiderna till inre platser av djup kärlek, förlåtelse, förståelse och omtanke. Vi reser in i kunskapens olika boningar och tar del av vad som finns där. Det är utformat att passa varje individ som deltar att ta emot exakt vad som hjälper hen i stunden samt öppnar upp, ger nya perspektiv och energi för vidare utveckling. Vi får förstå saker vi aldrig förstått och kika bakom vad vi tidigare trott och se något nytt. Vi går till nivåer många inte känt tidigare och används även som grupp att pulsera in nya frekvenser i nätet omkring jorden. Allt för det högsta bästa.

Ljusgruppen startade 2009 som en grupp för andlig utveckling. Genom regelbundna träffar utvecklades vi med Ärkeängeln Metatron och Mikael m fl som våra vägledare. De har hela tiden funnits med och hjälpt oss att förfina våra frekvenser, läka gamla sår, ge oss inblick i de nya förhållningssätten och på så vis vidgat vårt medvetande tillsammans med energierna i sig som är starkt frekvenshöjande. När vi gick in i covid-19 gick Ljusgruppen över på Zoom. Det visade sig vara en förträfflig väg för energi- och kunskapsöverföringar, vägledning och healing.

Under den kommande tiden går vi starkt in i nya frekvensomfång som har att göra med att jorden har en ny frekvens och att vi har utvecklats. Solen och månen påverkar även de med sina frekvenser och leder oss in i nya tider. Vi stärker vad som är nytt, utvecklar det och släpper alltmer av de gamla förhållningssätten. Det betyder att våra tankar och känslor behöver hänga med vår nyvunna läkning, en större omställning pågår på så sätt. I ljusgruppen leds vi tydligt och klart in i Den nya tiden.
Det betyder att förändringarna på jorden sker i rask takt och de flöden vi tidigare varit vana vid förändras. Det påverkar jorden som helhet. Genom att utvecklas i vårt innersta kan vi bidra med kärlek och mjukhet för alla som tar kliv framåt och förändras. Vi kan dessutom lättare möta våra barn då de föds med höga frekvenser, är mycket begåvade och behöver bli mottagna av vuxna som förstår vad det innebär att vara en mycket öppen person.

Bee vägleder individer och aktiverar nya processer och gåvor i personliga möten men dessa kvällar sker det även i grupp. Du får i efterhand uppleva i din vardag vad som utvecklas för dig och hur det ger genklang i din vardag. Bee har flera gånger märkt att vi tagit tydliga kliv in i en neutralitet och omtanke istället för att vara reaktiva. Neutralitet utgår från att du har läkt barndomsdilemman och funnit en bas i den du är. Ljusgruppen tar den processen vidare i flera steg och utgår från att du redan är läkt, att du är ny och är villig att leda in i en ny tid.

Det finns ett starkt kärleksfullt team som kallas Det vita brödraskapet. De är med oss i Ljusgruppen och guidar under dessa kvällar tillsammans med ärkeänglarna. De är i det allra högsta ljuset. Det har till uppgift att bidra för människans övergång in i en ny tid. Den nya tidens flöden stöttar inställningen att vi vet att vi är jordens väktare och har vår visdom och kraft tillgänglig i de sammanhang vi befinner oss, dvs i arbete, i vår familj, med våra vänner mm. De manövrerar alla flöden som de sänder till oss och på så sätt hjälper de oss att vara i en innerlig och fin kontakt med de vi är på djupet. Varje cell får ny energi av finaste slag och de aktiverar vad du visste redan för många tusen år sedan och som legat gömt i ditt innersta. Vi tar även in frekvenserna som läker gamla liv du haft med rädslor och oroligheter, allt för att utveckla din frid och kärlek.

Varje kväll har sitt tema;

  1. Vågor av nya frekvenser stärker oss och förnyar våra frekvenser
  2. Vintersolståndet 21 dec – Öppna din inre skatt
  3. Du är ny i en ny tid. Du spårar för andra och går samtidigt vägen själv.
  4. Elementens betydelse för din omställning.
  5. Frekvensnivåer som stärker din harmoni med jorden, solen och månen och gör det till en helhet.
  6. Du som Mästare på jorden är under utveckling. Vi öppnar en länk till Mästare i etern att samverkan med dessa.
  7. Dina bortglömda gåvor. Nya nycklar för vägen framåt.
  8. En gång var du en ljusbärare på jorden i en annan tid. Du glömde bort hur du kunde göra. Nu väcks minnen till liv. Allt vad vi gjort länkas samman i dina frekvenser från Atlantis och Lemurien.

Tid: 19-20:30. Varje kväll är ca 90 min på Zoom.
Datum: 6 dec, 21 dec (tis), 10 jan, 17 jan, 24 jan, 7 feb, 14 feb, 21 feb.
Pris: Samtliga åtta sessioner kostar 2800:-. Är du en återvändande Ljusgruppsdeltagare är priset 2500:- (Priset är exkl moms för företag). Varje kväll spelas in och inspelningen distribueras som en Dropboxlänk.
Pengarna betalas in till bg 5387-8229 alternativt till swish 123 23 60 337 senast 30 nov. (Betalningen går på begäran att dela upp på två fakturor.)
Anmälan: Maila namn och adress till bee@lifeguide.se . Inför varje kväll får du en Zoom-länk via mail.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)