Låt dig ledas av ditt hjärta

Pågående terminskurser

Ljusgruppen Eftermiddag ht 2019

I höst fortsätter vår utvecklingsväg. Den går genom omställningar av vad vi en gång lärt oss och vad som inte längre matchar de vi är. Egentligen kan du när du vill ställa om dina tankar och känslor för att forma om dig. Ibland är det dock krångligt att se på sig själv tydligt och klart och förstå vad som fortfarande ställer sig i vägen. 

Parallellt med detta sker en energimässig förhöjning av vårt hela fält. Den processen är en intensiv process som ger oss möjlighet att förstå hur vi kan vägledas av det högre självet och vara i tydligare relation till vad som behövs i stunden för att underlätta i tillvaron. Den processen handlar om aktiveringar (många sådana) och om hur egot inte behöver dominera lika tydligt som tidigare, utan kan underordna sig den du egentligen är. Egot är inte dåligt i sig, men det finns delar i det som har alltför kärva och tunga i sin energi för att vi ska må bra av det i längden.

Under hösten sker en stark process och våra ljusgruppsträffar är precis som tidigare i enlighet med var varje deltagare befinner sig samt med ett energi-innehåll som hjälper oss att både förstå och även fylla på med de vibrationer som hjälper oss att hålla höjd och djup. Energimässig höjd, alltså. Under hösten 2019 träffas vi 8 gånger. Varje träff utgår från djup och medveten meditation.

Tillsammans med likasinnade hjälps vi åt att hitta nya förhållningssätt som gynnar mer än förut och vi får ta del av de energier som hjälper till att ställa om lägre vibrationer till något som passar bättre. Ibland är det bra att fråga sig själv frågan ”Vad är det jag inte ser?”. Vi döljer delar i vårt undermedvetna och hittar listiga argument till varför vi inte behöver se vår kraft eller våra tillkortakommanden.

Vår kropp ska med på vägen och hitta flöden som fungerar när vi vidgar vårt medvetande och aktiverar slumrande delar. Även kroppen får hjälp under våra träffar. Din nya energi behöver stöd i kroppen för att fungera bättre. Vi är gjorda för att fungera på jorden. Vi är gjorda för att vara i samklang med i första hand oss själva, därmed också med omvärlden.

Det här sker under ljusgruppsträffarna:
– Stark höjning av din vibration och stöd i processen.
– Direktomställning av gamla invanda koncept du har kvar sedan barndomen.
– Påfyllning av din själs energi.
– Aktiveringar av nya slumrande delar i ditt fält.
– Påfyllning av auran samt energimässig rening och stabilisering.
– Kunskapsöverföring från det Högsta Ljuset kring vad som sker energimässigt.
– Möjlighet att ställa frågor både på individuell  samt generell nivå, vilket du än väljer att öppna upp för.
– Förståelse för hur vi kan förhålla oss till vårt ego och låta det vara i samklang med de vi är.
– Öka förståelsen för vad din kropp behöver under din förändringsprocess.
– Umgänge med likasinnade.

Det finns både en eftermiddagsgrupp och en kvällsgrupp.

Plats: Studio Creere, Torsgatan 63, Stockholm
Tid: Eftermiddagsgruppen  kl 13:30-16:30
Datum: Måndagar 9 sept, 30 sept, 7 okt, 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 dec samt 16 dec.
Pris: 3800:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
1000:- i anmälningsavgift och faktureras i juni. Rabatt (300:-) för de som varit med den gångna terminen.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. Anmälningsavgiften faktureras i juli och resterande i aug inför kursstart. Du som varit med den gångna terminen får förtur till höstens träffar. 

Varmt välkommen!

Bee

Ljusgruppen Kväll ht 2019

I höst fortsätter vår utvecklingsväg. Den går genom omställningar av vad vi en gång lärt oss och vad som inte längre matchar de vi är. Egentligen kan du när du vill ställa om dina tankar och känslor för att forma om dig. Ibland är det dock krångligt att se på sig själv tydligt och klart och förstå vad som fortfarande ställer sig i vägen. 

Parallellt med detta sker en energimässig förhöjning av vårt hela fält. Den processen är en intensiv process som ger oss möjlighet att förstå hur vi kan vägledas av det högre självet och vara i tydligare relation till vad som behövs i stunden för att underlätta i tillvaron. Den processen handlar om aktiveringar (många sådana) och om hur egot inte behöver dominera lika tydligt som tidigare, utan kan underordna sig den du egentligen är. Egot är inte dåligt i sig, men det finns delar i det som har alltför kärva och tunga i sin energi för att vi ska må bra av det i längden.

Under hösten sker en stark process och våra ljusgruppsträffar är precis som tidigare i enlighet med var varje deltagare befinner sig samt med ett energi-innehåll som hjälper oss att både förstå och även fylla på med de vibrationer som hjälper oss att hålla höjd och djup. Energimässig höjd, alltså. Under hösten 2019 träffas vi 8 gånger. Varje träff utgår från djup och medveten meditation.

Tillsammans med likasinnade hjälps vi åt att hitta nya förhållningssätt som gynnar mer än förut och vi får ta del av de energier som hjälper till att ställa om lägre vibrationer till något som passar bättre. Ibland är det bra att fråga sig själv frågan ”Vad är det jag inte ser?”. Vi döljer delar i vårt undermedvetna och hittar listiga argument till varför vi inte behöver se vår kraft eller våra tillkortakommanden.

Vår kropp ska med på vägen och hitta flöden som fungerar när vi vidgar vårt medvetande och aktiverar slumrande delar. Även kroppen får hjälp under våra träffar. Din nya energi behöver stöd i kroppen för att fungera bättre. Vi är gjorda för att fungera på jorden. Vi är gjorda för att vara i samklang med i första hand oss själva, därmed också med omvärlden.

Det här sker under ljusgruppsträffarna:
– Stark höjning av din vibration och stöd i processen.
– Direktomställning av gamla invanda koncept du har kvar sedan barndomen.
– Påfyllning av din själs energi.
– Aktiveringar av nya slumrande delar i ditt fält.
– Påfyllning av auran samt energimässig rening och stabilisering.
– Kunskapsöverföring från det Högsta Ljuset kring vad som sker energimässigt.
– Möjlighet att ställa frågor både på individuell  samt generell nivå, vilket du än väljer att öppna upp för.
– Förståelse för hur vi kan förhålla oss till vårt ego och låta det vara i samklang med de vi är.
– Öka förståelsen för vad din kropp behöver under din förändringsprocess.
– Umgänge med likasinnade.

Det finns både en eftermiddagsgrupp och en kvällsgrupp.

Plats: Studio Creere, Torsgatan 63, Stockholm
Tid: Kvällsgruppen kl 18-21
Datum: Måndagar 9 sept, 30 sept, 7 okt, 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 dec samt 16 dec.
Pris: 3800:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
1000:- i anmälningsavgift och faktureras i juni. Rabatt (300:-) för de som varit med den gångna terminen.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. Anmälningsavgiften faktureras i juli och resterande i aug inför kursstart. Du som varit med den gångna terminen får förtur till höstens träffar. 

Varmt välkommen!

Bee