Låt dig ledas av ditt hjärta

Pågående terminskurser

Ljusgruppen våren 2022 – Kärlekens flöde

Varmt välkommen till Ljusgruppen som omfattar åtta kvällssessioner på Zoom.
Varje kväll är kl 19-20:30 på Zoom. Det är ett flöde med starka helande frekvenser som bygger upp din ljuskropp, aktiverar nya delar i det och balanserar hela ditt energisystem. Du byggs ut successivt och genom att delta tar du även emot kunskaper som berättar om det som sker på energinivå. Det sker i ett nytt frekvensomfång som är mycket aktivt.

Du tas djupare in i den nya tidens expansion. Omställningarna som pågår ger en känsla av starka strömmar av nya frekvenser. Den du var är ett minne blott. Du har en fullt utvecklas inre kärna som vet något. Ditt vetande sätts i fokus när själens väg är i gång. De nya frekvenserna har en djup påverkan på din själ. Den har längtat efter dina genuina frekvenser och glömt bort hur det kan kännas. Nu blir du påmind på nytt. Den här tiden handlar om de inre processerna och hur de leder till nya handlingar. Din kärna stärks och öppnas upp tydligt. Det betyder att hjärtats kommunikation kan vara lätt och harmonisk och ge dig en indikation som hjälper dig på vägen i varje stund du behöver det. När du är sann mot dig själv stärker du kontakten. Gamla förbehåll som kan ha lagt sig i behövs inte längre. Etableringen av din jordkontakt utvecklas, byggs ut. De högre sinnena får på så vis en större harmoni. Det tar dig in i ett spann av nya insikter. Insikter förändrar och skapar stabilitet och leder till nya handlingar.

Varje kväll har sitt tema;

  1. Öppnandet, 5 olika aktiveringar som går ut i etern och etablerar en ny nivå. Fältet finjusteras.
  2. Människans tro på vad hon är skyldig till. Den sanna skyldigheten.
    Din tolkning av livet kan bli renare. Släpp skuld, skam och annat som tidigare påverkat ditt förhållningssätt. Vi gömmer ofta sånt i vårt inre.
  3. Gud och du, vad är vad? Kontakten med Gud bortom religion.
  4. Gudsmedvetandet som frekvens. Hur känns den? Vad innebär det egentligen?
  5. Din kärna av guld, verksam i dina val. Vad händer i den här fasen då du expanderar till ett fullt aktiverat gudsmedvetande?
  6. En ny oktav där karmahjulet upphör. Vad händer nu? Innebörden av en ny oktav av frekvenser.
  7. Du kom för att lära och leva. Det upphör inte. Lärovägen är intensiv. Du som ljusarbetare är i ständig förändring. Hur får du vägen harmonisk?
  8. På jorden är inget någonsin stilla. Allt omformas och blir nytt. Din förmåga att skapa i etern ger genklang i hela dig och för dem omkring dig.

Tid: 19-20:30. Varje kväll är ca 90 min på Zoom.
Datum: Måndagar 21 mars, 28 mars, 4 april, 25 april, 2 maj, 9 maj, 16 maj, 30 maj
Pris: Samtliga åtta sessioner kostar 2800:-. Är du en återvändande Ljusgruppsdeltagare är priset 2500:- (Priset är exkl moms för företag). Varje kväll spelas in och inspelningen distribueras som en Dropboxlänk.
Pengarna betalas in till bg 5387-8229 alternativt till swish 123 23 60 337 senast 15 mars. (Betalningen går på begäran att dela upp på två fakturor.)
Anmälan: Maila namn och adress till bee@lifeguide.se . Inför varje kväll får du en Zoom-länk via email.

Det är magiska kvällar
Kvällarna utgår från guidade meditationer med kunskapsöverföringar och helande energier. Vi får budskap och reser med guiderna till inre platser av djup kärlek, förlåtelse, förståelse och omtanke. Vi reser in i kunskapens olika boningar och tar del av vad som finns där. Det är utformat att passa varje individ som deltar att ta emot exakt vad som hjälper hen i stunden samt öppnar upp, ger nya perspektiv och energi för vidare utveckling. Vi får förstå saker vi aldrig förstått och kika bakom vad vi tidigare trott och se något nytt. Vi går till nivåer många inte känt tidigare och används även som grupp att pulsera in nya frekvenser i nätet omkring jorden. Allt för det högsta bästa.

Ljusgruppen startade 2009 som en grupp för andlig utveckling. Genom regelbundna träffar utvecklades vi med Ärkeängeln Metatron och Mikael m fl som våra vägledare. De har hela tiden funnits med och hjälpt oss att förfina våra frekvenser, läka gamla sår, ge oss inblick i de nya förhållningssätten och på så vis vidgat vårt medvetande tillsammans med energierna i sig som är starkt frekvenshöjande. När vi gick in i covid-19 gick Ljusgruppen över på Zoom. Det visade sig vara en förträfflig väg för energi- och kunskapsöverföringar, vägledning och healing.

Bee vägleder individer och aktiverar nya processer och gåvor i personliga möten men dessa kvällar sker det även i grupp. Du får i efterhand uppleva i din vardag vad som utvecklas för dig och hur det ger genklang i din vardag. Bee har flera gånger märkt att vi tagit tydliga kliv in i en neutralitet och omtanke istället för att vara reaktiva. Neutralitet utgår från att du har läkt barndomsdilemman och funnit en bas i den du är. Ljusgruppen tar den processen vidare i flera steg och utgår från att du redan är läkt, att du är ny och är villig att leda in i en ny tid.

Det finns ett starkt kärleksfullt team som kallas Det vita brödraskapet. De är med oss i Ljusgruppen och guidar under dessa kvällar tillsammans med ärkeänglarna. De är i det allra högsta ljuset och i den villkorslösa kärlekens energi. Det har till uppgift att bidra för människans övergång in i en ny tid. Den nya tidens flöden stöttar inställningen att vi vet att vi är jordens väktare och har vår visdom och kraft tillgänglig i de sammanhang vi befinner oss, dvs i arbete, i vår familj, med våra vänner mm. De manövrerar alla flöden som de sänder till oss och på så sätt hjälper de oss att vara i en innerlig och fin kontakt med de vi är på djupet. Varje cell får ny energi av finaste slag och de aktiverar vad du visste redan för många tusen år sedan och som legat gömt i ditt innersta. Vi tar även in frekvenserna som läker gamla liv du haft med rädslor och oroligheter, allt för att utveckla din frid och kärlek.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)