Låt dig ledas av ditt hjärta

Detta gör Bee Thufvesson

– Intuitiv coaching
– Samtalsterapi i psykosyntes
– Vägledning
– Mindfulness
– Hitta den du är
– Ditt personliga varumärke – dvs den du är i din essens och som genomsyrar det du utstrålar oavsett vad du gör, ditt autentiska jag när det är verksamt.
– Den andliga utvecklingsvägen, individuell rådgivning och/eller i grupp
– Hantera stress
– Utveckling av kontakten med ditt högre själv
– Healing

Kontakta mig för tidsbokning bee@lifeguide.se