Låt dig ledas av ditt hjärta

Hjärtskap

Vad är Hjärtskap?

Hjärtskap handlar om helheten.

Jag var i ett möte med en vän och kollega för att diskutera samverkan när ordet Hjärtskap kom upp i mitt huvud. Det var en tanke om att utifrån våra hjärtan bygga vänskap, gemenskap och göra det utifrån vår hjärtvibration, dvs utifrån vårt hjärt-skap. Så kom det sig att jag påbörjade en process att etablera hjärtskap.

Jag samverkar ofta med andra och vem som helst kan skapa Hjärtskap utifrån vad man vill skapa tillsammans. När det sker i en gemensam hjärtvibration händer det något vackert. Det blir en samstämmighet mellan de som samverkar, vilket ger glädje och omtanke ur ett högre perspektiv. När det händer går våra högre själv samman i ett enda flöde och vill leda oss intuitivt för att allt ska bli så bra som möjligt för alla inblandade, förutom att det också är specifikt för var och en. Det är större än vad var och en av oss kan uppfatta och använda vår vilja till. Vi överlåter allt till det som är större än oss och låter oss genomströmmas av energierna som behövs för att vi ska kunna flöda kärlek och omtanke tydligare för oss själva och ut i vår omgivning.

Hjärtskap kan användas på flera olika sätt. Den vibration som kommer igång när man har intentionen att vara i sitt hjärtskap handlar om en uppstärkning av hela ens energi och är ett fint sätt att hela sig själv. Den du är i själ och hjärta har en unik kombination av energier som är specifik för dig. När du förhåller dig vänlig mot dig själv och tar dig en stund i stillhet vill hjärtskapsenergin få en starkare genklang i dig och spridas ut i din aura. Det renar, stärker, helar och balanserar dig på 8 minuter.

Att låta sig ledas av sitt hjärta handlar om detta. När din hjärtvibration är aktiverad vill den användas och skapa nya flöden. Du kan få starka förnimmelser kring hur du kan komma vidare med vad du än vill åstadkomma. De impulserna kan vara fantastiska idéer, flöden av glädje och inspiration men också läkning av vad som varit. Det utgår från en tanke om att bidra för det högsta bästa, vilket också är inbyggt i Hjärtskap.

Hjärtskap® är ett registrerat varumärke och ägs av Lifeguide Bee Thufvesson.