Låt dig ledas av ditt hjärta

Gruppmeditation

Energimässig djuprengöring tillsammans med änglarna

Under 5 kvällar med start den 2 juni guidar Bee i kanaliserade meditationer vägledda av Ärkeänglarna Metatron, Mikael samt Lord Maytreia. Meditationerna ger genomgripande reningar av djupa rädslor. Det handlar om din utveckling vidare i uppstigningen. Meditationerna underlättar i din process.

Hela året är en mycket tydlig och manande väg vidare i vårt inre växande och vad vi inte velat se tidigare av vad vi hållit kvar i vårt undermedvetna. Du kanske redan har märkt att en del kommer fram i form av kraftiga känsloyttringar, i dig och/eller i din omgivning. Vad vi sparat i form av obearbetade känslor, outtryckta behov kan oväntat visa sig och vi får även förnimma våra själsliga sår.

Så gott som alla har dessa underliggande rädslor. De skapar motstånd och förvirring. De gör oss trötta och mindre benägna att förändras och de blir till hinder i din vardag. Eftersom vi dessutom har en situation i samhället som väcker upp vad vi inte velat se tidigare gör det oss även varse rädslor vi annars inte är i kontakt med.

Varje meditationskväll har sitt tema och tillsammans leder de dig in i en tydligare reningsprocess. Den här sortens reningsprocesser inbegriper din egen själs önskan att läka vad själen erfarit i andra faser, s k tidigare liv. Du får möjlighet att hitta en helt ny utgångspunkt från vad du tidigare trott om dig själv och se att du är långt mycket mer än vad du hittills har förstått. Steg för steg får du förstå vad du tidigare inte förstått om dig själv och vad du kan bidra med. Dessa kvällar är en successiv process i din djupare förståelse kring vad själen kan bygga upp på nytt och det blir istället en tillgång för dig i ditt liv.

De kunskapsöverföringar som vi får ta del av lär oss mer om processen under en fas av att justera hur vi ser på oss själv. Självmedkänsla är en viktig egenskap. Se på andra med kärlek en annan. Men det går djupare än så.

Efter hand flyttar en helt ny vibration in i dig och den vibrationen behöver inte vara präglad av rädslorna, utan av ren och fin kärlek och omtanke. När hösten kommer är du redo dina nästa steg på ett fint sätt. Juni, juli och augusti är starka månader av flöden för människan och hennes evolution. Vi behöver varandra som stöd i vårt växande.

Det kan vara tufft att möjliggöra en tydlig förändring när den gamla uppfattningen om en själv ligger i vägen. Den gamla uppfattningen hör hemma i din dåtid. Nu är tid att vara ny och ledas från det högsta i dig. Det högsta i dig hjälper dig på vägen genom att visa för dig hur du kan bidra för helheten och vad du kan göra för att må bra i livet. När du mår bra fungerar det för dig att förändras. När du sätter stopp pga att livet ter sig alltför svårt eller problematiskt blir du stel och obenägen att gå vidare i din mognad, vilket begränsar dina synsätt.

Nu finns möjlighet att göra processen på ett lättare sätt. Genom dessa 5 kvällar skapas en helt ny trygghet som du kan behöva i ditt växande mot nya dimensioner.

2 juni – Rädslan för att inte vara tillåten att vara som man är.
23 juni – Generella rädslor som lagrats i auran och de olika kropparna.
8 juli – Rädslan att vara rätt på jorden som den man är.
30 juli – Rädd för vad andra ska tro om en när man är i kontakt med själens väg.
19 aug – Rädslan av att vara för mycket, för stark, för klok osv.

Plats: Samtliga träffar är via Zoom
Anmälan: bee@lifeguide.se Efter din anmälan får du en länk för inloggning på Zoom.
Datum: 2 juni, 23 juni, 8 juli, 30 juli och 19 aug.
Tid: 19-20:30 ca
Pris: 200:-/kväll, swishas till 123 23 60 337 eller betalas in på bg 5387-8229
Inspelning i efterhand finns att köpa för 200:-/gång.

Varmt välkommen!

Bee

Lejonportalen – Helande meditation för din framtid

Zoom evenemang 7/8 kl 21-22

Lejonportalen har just öppnats och accelererar mot den 8 aug för att sedan minska i sin energi.

Vill du vara med och ta emot energin som strömmar från universum och ger dig en mjuk känsla av tillhörighet och som låter dig vara sam-skapande med allt och alla omkring dig?
Just nu flödar detta in i oss. Vi ska kunna använda oss själva som de själar vi är tänkta att vara och utan förbehåll våga visa vem vi är i vårt innersta för att sam-skapa med andra själar på jorden. Allt vad du gör personligen påverkar kollektivt och det sker direkt.

Vad som hindrar är vad vi trott om oss själva och kanske du får se något om dig själv du inte märkt förut som du vill lägga in harmoni i. Du är i livet och det är en gåva till mänskligheten. Du kan förändra din inställning till vad du märker omkring dig och låta dig vara i harmoniska flöden.

Under den guidade meditationen får du och ditt framtida jag ta emot en stark ström av tillit och hopp för allt vad du är och bidrar med. Allt sker i din relation till alltet. Inte bara till de individer du möter, utan även till allt du vill skapa framåt.

Betalning 200 kr sker via swish till 123 23 60 337 alt bg 5387-8229.

Välkommen att ta del av ett helande flöde för din framtid!

Plats: Samtliga träffar är via Zoom
Anmälan: bee@lifeguide.se Efter din anmälan får du en länk för inloggning på Zoom.
Datum: 7 aug 2020
Tid: 21-22
Pris: 200:-/kväll, swishas till 123 23 60 337 eller betalas in på bg 5387-8229
Inspelning i efterhand finns att köpa för 200:-.

Med kärlek,

Bee