Låt dig ledas av ditt hjärta

Gruppmeditation

Aktivera och utveckla dina inre gåvor

Åtta kvällar via Zoom med fokus på att aktivera och utveckla din själs gåvor. Energin hjälper till att öppna upp stängda dörrar och du aktiverar slumrande gåvor. Det ger dig en förnimmelse av vad du fick med dig från början som en gåva att utveckla under livet. Vi har flera sådana gåvor. Aktiveringarna sker med hjälp av energiöverföringar i förbindelse med det högsta ljuset. Vi varje tillfälle sker en ny aktivering och vid sista tillfället synkas även alla aktiveringar i dig.

Metatron förmedlar;
“Människan är under utveckling. Varje steg du tar leder dig in i dig själv. Djupt inombords finns dina innersta gåvor. De är unika för dig. När vi lärt oss om livet och förstått hur världen ser ut på ett visst sätt har vi också många gånger glömt hur vi egentligen är när vi är som vi ska. Vi gjorde avstånd till det vi fick med oss i tron att det inte gick att tro på som en stark kraft i våra liv. Genom helande meditation väcks dina inre gåvor successivt till liv och kan ge dig en tydlighet kring vem du är och vad själen har med sig. Varje tillfälle aktiverar en djupare del i ditt inre. Det sker naturligt då du är still och tillåter energin att leta sig in till dina gömda delar.”

Tid och datum: 19-20:30, 16 sept, 12 okt (ny), 21 okt, 28 okt, 11 nov, 23 nov, 30 nov och 9 dec
Pris: 300:- /gång alt 2222:- för samtliga tillfällen (exkl moms för företag).
Swish till 123 23 60 337 eller bg 5387-8229. Inbetalning ska ske senast dagen före.
Anmälan till bee@lifeguide.se

(Reservation för eventuella ändringar)

Varmt välkommen!

Bee

Stärk din inre kärna

Föredrag och helande kväll på Jordstrålningscentrum onsdag den 7/10
Lokal: Kammakargatan 56, kl 18.45 – 21.30
Inträde: 200: – (per/kväll)

Varmt välkommen till en ljuskväll då Bee Thufvesson kanaliserar Ärkeänglar och Uppstigna Mästare. Det 7 oktober är en ny kväll och kan också ses som en fortsättning av kvällen den 2 sept. Under kvällen förmedlar Bee kunskaper och utgår från guidade meditationer i kontakt med Ljusväsen. Energiinnehållet syftar till att stärka upp din inre kärna och låta din själ leda dig framåt i uppstigningsprocessen. Det är främst Ärkeänglarna Metatron, Mikael och Melchizedek tillsammans med två Uppstigna Mästare som vägleder oss under kvällen att göra det tydligare för oss hur vi kan förstå uppstigningen ur vardagens perspektiv och vad det innebär att ledas från sin själ samt att gå in i 5e dimensionen. Ingenting av detta är något konstigt, utan en naturlig utveckling av att öppna upp slumrande koder i det inre. Under kvällen får du även en rening och en balansering.

Den 7 oktober tar upp vad som sker i det fält du har och hur du kan nå en starkare respons och bygga upp kraften efter en tid av starka förändringsprocesser. Vi behöver ta hjälp av vår kraft och ha den på plats. Vi får förstå hur den byggs upp och hur vi medvetet kan stärka oss längs vägen. Det är en våg av starka flödesförändringar som snabbar upp förändringspotentialen på jorden. Din uppgift att vara stabil och klar är en viktig hjälp på vägen. ”Du har en ljus själ som kom hit för att bidra och samtidigt ta emot. Du har alltid varit redo för ett tydligt steg in i en större och mer omfångsrik vibration, även kallad 5e dimensionen. Din själ visste redan att du var en av de som ville följa den vägen. För att underlätta för dig ger vi dig verktygen du kan behöva längs vägen och som gör det tydligt för dig vad som behövs på din väg.”(Metatron). Kvällens energiöverföring utgår de från där du är i din process.

(Reservation för eventuella ändringar)

Varmt välkommen!

Bee