Låt dig ledas av ditt hjärta

Gruppmeditation

Själens väg – 17 mars 2021 kl 18:45-21:00 på Zoom

Frekvenshöjande kväll i samarbete med Jordstrålningscentrum

Själens väg handlar om vem du är på djupet och vem du vill vara i den tid som nu är. Vad har du med dig för sorts energi som du inte kan bortse från? Varje individ har något unikt som också finns på djupet, något vi är ämnade för. Kvällens guidningar handlar om hur du kan aktivera en djupare process att ta del av själens väg och förstå vad som pågår ur ett själsligt perspektiv.

Varmt välkommen till en kväll med energiöverföringar som tar dig in i själens energiflöden på ett tydligt och klart sätt. Människan har sedan länge varit avskärmad från att på djupet förstå vem man är och hur vår kraft fungerar. Kraften är hela tiden verksam och vill uttryckas. Vi sätter oss i förbindelse med Uppstigna mästare, Ärkeänglar och naturfolk och låter dessa förmedla kunskaperna och energierna som hjälper oss på vägen.

En ny process pågår
Efter att du läkt din bakgrund börjar en ny process ta form. Den handlar om själens väg. Den väg du då vandrar aktiverar en energistruktur som sätter igång själens olika kunskaper och inkluderar dessa som en aktiv del i din vardag. För att du ska kunna lära känna dig själv på ett sätt som är i överensstämmande med vem du är behöver du se på dig själv med nya ögon och släppa dig själv friare. Det innebär även att ge upp den du tidigare trodde att du var för att få vara allt vad du är. Det gäller med andra ord dina tankar kring dig själv och om människor i din omgivning. Det är din själ som vet saker, de du möter är andra själar på sin resa genom livet.

De guidade meditationerna under kvällen är mycket aktiverande och tar dig in i en djupare process. Det är slumrande delar i dig som nu väcks till liv för att ditt hologram ska vara helt aktivt.

Den 17 mars – starten på ett nytt flöde
Som en förstärkning av kvällen tar vi del av urbefolkningarnas visdom i en guidad meditation. Den 17 mars är starten på ett flöde av glädje och lätthet på en eterisk nivå. Du som väktare på jorden får lyftas in i ett frekvensband där du kan känna lättheten och glädjen som en naturligare kraft att genomsyras av. Den våg av frekvenser läggs in på ett eteriskt plan och successivt når den in i dina tankar och känslor etc.

Ditt optimala flöde varje dag kan leda dig in i enkelhet och mer glädje. Det gör att du lättare hanterar din vardag och de gupp du kan uppleva längs din väg.

Din själs kraft är inget att nonchalera. Du har ett uppdrag och det är unikt för dig. Djupt inne i dig är det uppdraget levande och du kan när du vill känna in det. Det finns möjlighet att hela tiden skifta perspektiv och ta hjälp av att du är allt och rör dig mellan olika dimensioner. Du behöver inte längre styras av vad du lärde dig. När du slipper vara påmind om gamla minnen och omgivningens dramer sker något stort. Du blir uppdaterad i din förmåga att vara neutral och förstå mer om vad själen vill förmedla.

Under kvällen sker en frekvenshöjning som vidgar dig medvetandemässigt och gör dig medveten om att du har ett uppdrag i livet och där finns en ny plattform att utgå från. Frekvensen för det kommer under kvällen. Du får hjälp på vägen att aktivera fler delar som gör dig i tydligare kontakt med Själens väg.

Varmt välkommen till en kväll i kärleksfulla flöden som ger dig en skjuts framåt in i en ny tidsålder.

Tid och datum: 17 mars 18:45-21:00
Pris: 200:-/person
Anmälan till jordstralningsc@gmail.com Efter anmälan får du en länk till Zoom. Länken är personlig.

(Reservation för eventuella ändringar)

Varmt välkommen!

Bee, Helene och Malou

Själens uppdrag – 5 maj 2021 kl 18:30-21:00 utomhus

Frekvenshöjande kväll i naturen i samarbete med Jordstrålningscentrum

Som själ står du i ständig kontakt med jorden och med kosmos. Du har en specifik uppgift som bara du vet och som är rätt för dig. Uppdraget är att främst vara du och att bidra på ditt unika sätt. Varje gång du säger jag till dig själv stärks du.
Den här kvällen aktiveras själens portal så långt det är möjligt. Själens portal är en energimässig helt ny struktur som byggs ut successivt som du bejakar den du är. Det innebär att du får under kvällen ta emot frekvensen som hjälper dig att bibehålla din vibration var du än är. Den stärker dig och hjälper dig att bibehålla din kraft. Det hjälper dig att vara som du är kan du bli mindre påverkbar av andras energier och dilemman. Då är du mindre benägen att avstå från att göra dig mindre och lägga locket på.

Naturen är en del av oss
Vi tar hjälp av jorden och naturen. Genom att vara utomhus fyller vi också på med naturens kraft som är i direkt kontakt med kraften i dig. Du kan spira i ditt själsliga uppdrag. Du kom för att bidra och det finns en anledning till att du valt din väg och lärt dig vad du lärt dig. Din själ har inte missat något eller hamnat fel. Den är på rätt plats i rätt tid och den vill dela med sig av allt den vet. Visdom, kärlek och kraft hänger ihop.

Allt eftersom du färdas längs själens väg och får du möjlighet att se nya perspektiv påverka dina förhållningssätt till både dig själv och till din omgivning. Möjligheten att se ur olika perspektiv ger dig inspiration och höjer dig ytterligare. När du får vara den du är livnär du ditt eget energisystem, vilket påverkar andra positivt.

Du bygger ut din finkänslighet
Medvetandehöjningarna under kvällen öppnar upp en större finkänslighet och stärker förbindelsen med helheten. Kunskaper från ditt djupaste inre blir synliga.
Denna kväll förenas vi med naturfolken, änglar och mästare och låter dem guida oss för att vi ska få med oss exakt vad var och en behöver i denna tid av förändring. Energin påverkar på djupet och öppnar upp nya delar av din visdom.
Kvällens guidning är ett samspel mellan vad din själ vill berätta för dig, vad ditt uppdrag består i, hjälpa dig att lyfta blicken och se nya perspektiv. Flöden öppnas upp och hjälper dig att se klarare och göra dig i kontakt med djupet i dig. Du kan inte stoppa dig själv från att vara den du är med allt vad det innebär. Du kom hit för att uträtta något. Bara du vet vad.

Människan har haft en fas då vi lagt locket på för den själsliga kraften. Vi leds ut ur de gamla perspektiven och öppnar oss för det nya och vad vårt uppdrag handlar om.
Syftet är att hjälpa dig att växa och etablera en ny energistruktur på ett stabilt sätt och som ger dig en balans i den pågående utvecklingen. Allt detta synkar dig med helheten.

Tid och datum: 5 maj 18:30-21.00. Samling vid Hellasgården för gemensam förflyttning.
Pris: 300:-/person
Anmälan till jordstralningsc@gmail.com
Kvällen är utomhus och det innebär kläder efter väder. Ta även med något att sitta på samt vatten då man lätt kan bli törstig i dessa processer. Kanske du även vill ha med dig fika.

(Reservation för eventuella ändringar)

Varmt välkommen!

Bee, Helene och Malou

Sommarsolståndet 21 juni 2021

21 juni kommer delar av de koder vi inte kunnat komma åt tidigare att öppnas för oss . Dessa koder har legat i skymundan då jorden har varit i en fas av att hålla avstånd till vad man kan vara som människa på jorden. Nu kommer vi att få tillbaka en stor bit av vårt själsliga arv. Vi växer unisont med andra grupper och de flöden ni skapar tillsammans handlar om människans evolutionära process. Det är trots allt viktigt att ni tar emot glädje längs vägen och tillåter er att växa och utvecklas. Vissa delar har ni inte kunnat nå, även om ni har försökt. Nu blir de tillgängliga på nytt.

Tid och datum:  21 juni 19-20.30 utomhus. Plats meddelas senare.
Pris: 300:- Swish till 123 23 60 337 eller bg 5387-8229. Inbetalning senast dagen före.
Anmälan till bee@lifeguide.se Efter anmälan får du en länk till Zoom.

(Reservation för eventuella ändringar)

Varmt välkommen!

Bee