Låt dig ledas av ditt hjärta

Gruppmeditation

Själens uppdrag – 5 maj 2021 kl 18:30-21:00 utomhus

Frekvenshöjande kväll i naturen i samarbete med Jordstrålningscentrum

Som själ står du i ständig kontakt med jorden och med kosmos. Du har en specifik uppgift som bara du vet och som är rätt för dig. Uppdraget är att främst vara du och att bidra på ditt unika sätt. Varje gång du säger jag till dig själv stärks du.
Den här kvällen aktiveras själens portal så långt det är möjligt. Själens portal är en energimässig helt ny struktur som byggs ut successivt som du bejakar den du är. Det innebär att du får under kvällen ta emot frekvensen som hjälper dig att bibehålla din vibration var du än är. Den stärker dig och hjälper dig att bibehålla din kraft. Det hjälper dig att vara som du är kan du bli mindre påverkbar av andras energier och dilemman. Då är du mindre benägen att avstå från att göra dig mindre och lägga locket på.

Naturen är en del av oss
Vi tar hjälp av jorden och naturen. Genom att vara utomhus fyller vi också på med naturens kraft som är i direkt kontakt med kraften i dig. Du kan spira i ditt själsliga uppdrag. Du kom för att bidra och det finns en anledning till att du valt din väg och lärt dig vad du lärt dig. Din själ har inte missat något eller hamnat fel. Den är på rätt plats i rätt tid och den vill dela med sig av allt den vet. Visdom, kärlek och kraft hänger ihop.

Allt eftersom du färdas längs själens väg och får du möjlighet att se nya perspektiv påverka dina förhållningssätt till både dig själv och till din omgivning. Möjligheten att se ur olika perspektiv ger dig inspiration och höjer dig ytterligare. När du får vara den du är livnär du ditt eget energisystem, vilket påverkar andra positivt.

Du bygger ut din finkänslighet
Medvetandehöjningarna under kvällen öppnar upp en större finkänslighet och stärker förbindelsen med helheten. Kunskaper från ditt djupaste inre blir synliga.
Denna kväll förenas vi med naturfolken, änglar och mästare och låter dem guida oss för att vi ska få med oss exakt vad var och en behöver i denna tid av förändring. Energin påverkar på djupet och öppnar upp nya delar av din visdom.
Kvällens guidning är ett samspel mellan vad din själ vill berätta för dig, vad ditt uppdrag består i, hjälpa dig att lyfta blicken och se nya perspektiv. Flöden öppnas upp och hjälper dig att se klarare och göra dig i kontakt med djupet i dig. Du kan inte stoppa dig själv från att vara den du är med allt vad det innebär. Du kom hit för att uträtta något. Bara du vet vad.

Människan har haft en fas då vi lagt locket på för den själsliga kraften. Vi leds ut ur de gamla perspektiven och öppnar oss för det nya och vad vårt uppdrag handlar om.
Syftet är att hjälpa dig att växa och etablera en ny energistruktur på ett stabilt sätt och som ger dig en balans i den pågående utvecklingen. Allt detta synkar dig med helheten.

Tid och datum: 5 maj 18:30-21.00. Samling vid Hellasgården för gemensam förflyttning.
Pris: 300:-/person
Anmälan till jordstralningsc@gmail.com
Kvällen är utomhus och det innebär kläder efter väder. Ta även med något att sitta på samt vatten då man lätt kan bli törstig i dessa processer. Kanske du även vill ha med dig fika.

(Reservation för eventuella ändringar)

Varmt välkommen!

Bee, Helene och Malou

Sommarsolståndet 21 juni 2021

21 juni kommer delar av de koder vi inte kunnat komma åt tidigare att öppnas för oss . Dessa koder har legat i skymundan då jorden har varit i en fas av att hålla avstånd till vad man kan vara som människa på jorden. Nu kommer vi att få tillbaka en stor bit av vårt själsliga arv. Vi växer unisont med andra grupper och de flöden ni skapar tillsammans handlar om människans evolutionära process. Det är trots allt viktigt att ni tar emot glädje längs vägen och tillåter er att växa och utvecklas. Vissa delar har ni inte kunnat nå, även om ni har försökt. Nu blir de tillgängliga på nytt.

Tid och datum:  21 juni 19-20.30 utomhus. Plats meddelas senare.
Pris: 300:- Swish till 123 23 60 337 eller bg 5387-8229. Inbetalning senast dagen före.
Anmälan till bee@lifeguide.se Efter anmälan får du en länk till Zoom.

(Reservation för eventuella ändringar)

Varmt välkommen!

Bee