Låt dig ledas av ditt hjärta

Gruppmeditation

Öppen meditationskväll – Höstdagjämningen 23 september 2019
“Ljuset i dig”

Varmt välkommen till en öppen meditationskväll den 23 september på Hälsans Hus.
Vi vägleder dig genom en kväll i höga energier med temat “Ljuset i dig”.
Vill du stärka din energi, bygga upp din nya vibration och ta emot nya aktiveringar är detta ett tillfälle för dig.

Du får chans att öppna dig för att ta emot och gör dig redo ditt själs uppdrag.
Vi är vägledda av det Högsta Ljuset och under kvällen låter vi oss ledas till den plats där vi är ett med allt.

Tid:                23/9 kl. 18.30-21.30
Plats:             Hälsans hus, Terrassen. Fjällgatan 23 B, Stockholm
Pris:               500 kr. inkl. moms (exkl. moms för företag), fika ingår
Anmälan:      Marie Mauritzson  mail@mariemauritzson.se  070-8763937
Bee Thufvesson  bee@lifeguide.se  070-3862222 

Öppna dig för att ta emot nya flöden och gör dig redo ditt själs uppdrag.
Du får under kvällen ta emot ny energi ut i hela ditt system, balanserad mjukhet i en ny vibration som påverkar hur du ser på dig själv
samt aktiveringar som sätter fart på din själs uppdrag.

Den här tiden är intensiv när det gäller vad vi utmanas att förhålla oss till. Gamla misstolkningar gynnar oss inte längre och är onödigt att fortsätta att bära med sig framåt i tiden. Många känner inombords att det är dags att få vara exakt den man är och inte nöja sig med mindre än vad som krävs för att tala från hjärtat och göra det man älskar. Även våra relationer kommer i fokus. Vi har alla ett uppdrag att rena våra relationer och med uppriktighet uttrycka våra behov.

Förutom det gömmer vi fortfarande sår i vårt inre. Livet vill att vi lär oss om oss själva som ett sätt att växa. Istället för att projicera mot andra kan vi använda oss av vad vi känner och upplever som en möjlighet att släppa taget om gamla föreställningar och rensa i vår negativitet. Att komma ihåg något som gör ont betyder att det finns något att läka i ett minne. Att vara kritisk och fördömande betyder att du har något i din egen ryggsäck att se närmre på. Även om du i åratal vuxit och städat finns det skrymslen och djupare nivåer att förnimma där du kan hitta en acceptans för allt vad du är och godkänna att Du är Du.

Samtidigt som denna “reningsprocess” pågår byggs du ut i din energikropp att aktivera nya slumrande delar som påverkar dina dna-strukturer. Din kropp behöver förberedas för de förändringarna. Så också dina sinnen.
När man vill hitta en finare vibration stärks själscentret att inkludera vad ditt hjärta har för sorts uppdrag tillsammans med vad din själ vet på en djupare nivå. Som själ fick du med dig mycket kunskap och ju mer du aktiverar desto enklare kan du förnimma vad din egen kunskapssfär innehåller.

Den 23 sept, vid höstdagjämningen, lyfts du in i en ny process att tydligare förnimma vad din själ behöver för att känna sig redo sina kommande steg. Under kvällen strömmas energier som aktiverar nya delar i dig och som skapar en ny energiform omkring dig och på så sätt lättare vidgar dig ut i hela fältet och öppna upp för nya delar. Många är i processen redan, och oavsett var du är i din process tar du emot ett nytt flöde under kvällen.

Varmt välkommen!

 Bee och Marie

Välkommen till en kanaliserad kväll med toner från klangskålar
23 oktober 2019

Stärk dig, restaurera dig och förnya dina energier!

Kombinationen av högt vibrerande energier och ljudet från klangskålarna är starkt helande.
Din själ stärks i den pågående processen att vara helt integrerad i din kropp. De aktiveringar du står inför kommer igång och sätter fart på dina flöden och leder dig in i en ny fas av glädje och harmoni.

Allt vad vi har med oss behöver inte längre definiera oss som individer. Vi kan välja vem vi vill vara. Den själ du har med dig vill hitta sin inre plats och förmå att förmedla vad den längtar till ut i din omgivning. Hela din kropp ska med på vägen.

I den kanaliserade meditationen får vi ta emot 3 olika aktiveringar som kan leda till ett öppnande till en djupare rymd i det inre. Den inre rymden är hur din själ har ett eget utrymme inom dig där den förgrenar sig ut i olika delar den fick med sig, vilka påverkar dig som individ. Under kvällen får du ta emot en helande vibration som länkar in i vad din själ fick med sig och som du inte behöver hålla kvar längre eftersom det grundade sig på en gammal uppgift. Detta skapar utrymme för en mjukare känsla i ditt inre, en känsla av att du är om som du är med allt vad det innebär.

Tid: 23 oktober kl 18:30-21:30
Plats: Hälsa utan gränser, Idungatan 14, Stockholm
Pris: 500 :- inklusive moms för privatpersoner (exkl moms för företag). Fika ingår.
Anmälan: Bee Thufvesson, bee@lifeguide.se 070-386 22 22,
Annika Lynton, annikatiarastar@gmail.com 073-6731665

Varmt välkommen!

Bee & Annika

Adama-kväll – 6 november 2019

Varmt välkommen till en kväll som leds av Adama som är den andliga ledaren i Telos, staden av ljus i det heliga Lemurien som är beläget under Mount Shasta. Han är ledaren av Ljusrådet i Telos och ambassadör för galaktiska kontakter med våra stjärnsystrar och bröder.

Bee Thufvesson och Marie Mauritzson är båda kanaler för Adama och kommer under kvällen ta emot budskap och förmedla dem vidare genom helande meditationer. I dessa meditationer får du ta emot symboler av Gudomliga Geometri som aktiverar de högsta inom dig.

Plats:           Hälsa utan gränser, Idungatan 14 Stockholm
Tid:              18.30 – 21.30
Pris:             500 kr inkl moms för privatpersoner (exkl moms för företag). Fika ingår.
Anmälan:   Marie Mauritzson mail@mariemauritzson.se 070-8763937 Bee Thufvesson  bee@lifeguide.se 070-3862222

Varmt välkommen!

Bee & Marie