Låt dig ledas av ditt hjärta

Gruppmeditation

Kärlekens väg – Fyra meditationskvällar under vt -22

Välkommen till fyra olika öppna meditationskvällar på Zoom. Syftet med dessa kvällar är att låta ditt ljus expandera och vidga ditt medvetandefält samt aktivera olika noder som är slumrande i fältet. Det finns olika delar i människans medvetanderymd och vi går till fyra av dessa och öppnar upp flöden som gör dig påmind om din själs frekvenser och vad du fick med dig som gåvor att utveckla och/eller uppdrag att utföra. Du väcks upp inifrån. Överföringarna är i ren kärlek och i kontakt med det högsta ljuset.

Varje kväll är i en helande ström som utvecklar dig, balanserar dig och stabiliserar dig. Kunskapsöverföringen handlar om en uråldrig esoterisk kunskap. Den lärdes ut i mysterieskolorna en gång i tiden. De aktiveringa och initieringar som förr endast var för några få utvalda är nu i varje människa som väljer att öppna sig för insikterna och beredd att lära känna sig själv.

Varje höjning det här året har en ingrediens av lätthet och inspiration direkt när något av det gamla ebbar ut får du in ny kraft i hel dig. Därför är dessa kvällar inriktade så att gamla frekvenser du inte längre behöver kan omedelbart ställas om till den glädjefyllda och inspirerande frekvensen man kallar villkorslös kärlek.

Det är inte alltid lätt att växa och hitta kärnan till vad som en gång orsakade blockeringar. Men jag uppmuntrar dig att under kvällar som dessa ändå be att grundorsaken renas, vad den än var.

Detta år av starka utvecklande strömmar och kosmiska energiflöden samt flöden från jorden gör att vi inte kan komma från att saker och ting behöver förändras och du med det – eller tvärt om för den delen. Vad som står i fokus generellt är människans inre utveckling. Det är det som tar oss fram och som gör oss mottagliga för vad vi ser behöver förändras i det yttre.

Jorden i sig har starka helande energier. Varje gång du går ut stärks något i dig. Vinden renar dig och vatten på jorden är både stabiliserande och renande. Ett hav i sig har mycket kraft och öppenhet och genom att sitta vid havet en stund påverkas du av dess energi. Det finns mycket att lära sig av och få hjälp med i naturen. Se dig om kring. Du växer på samma sätt som allt du ser omkring dig. Under kvällssessionerna förmedlar jag även insikter kring hur vi leds av naturen och hur du kan samverka med den i ditt inre helande. Ett exempel är t ex hur en växt samlar kraft innan den skjuter ett nytt skott.

Den villkorslösa kärlekens energier är med oss varje gång. Frekvenser som handlar om vem du är på djupet är mycket receptiva på villkorslös kärlekens frekvensomfång. Det betyder att din öppenhet för allt vad du är stärks i och med att du deltar dess kvällar (eller lyssnar i efterhand).

Teman för respektive kväll;

  1. 2 feb – ”Ljusets expansion i dig” – Vi tar hjälp av den kosmiska portal som är öppen denna dag. Den hjälper dig att expandera, se fina perspektiv, öppna dig för helheten och mycket mer.
  2. 22 feb – ”Energier och frekvenser som påverkar” – En dag med många 2:or. 22-02-2022 är även det en portal och vi får ta del av stora inflöden av stärkande energier. Portalen möjliggör att gå genom nya inre dörrar.
  3. 20 mars – ”Expansion och medvetenhet” – Vårdagjämningen – Ny våg av energi som är starkt balanserande. Den starka expansiva process som är pågående behöver balanseras och stabiliseras. Det sker extra noga den här kvällen. Kunskaperna handlar om en ny tid och vad vi själva kan göra som stärker balansen och ger tillförsikt. Vi lämnar något gammalt bakom oss. Avslut och ny början.
  4. 21 april – ”Nya vägar” – Vad vet du om din väg så här långt? Har du något nytt i görningen som du kan vilja få ny energi för? Att trampa nya vägar är igång för många och du får stöd och uppmuntran på din väg. energiflödena under kvällen hjälper dig att redan ut något, avlägsna stagnation och penetrera blockeringar.

Tid och datum: Kl 19-20:30 den 2 feb, 22 feb, 20 mars samt 21 april på Zoom
Anmälan till bee@lifeguide.se . Inför varje kväll får du en Zoom-länk via epost. Du kan anmäla dig till en eller flera kvällar.
Pris: En kväll kostar 300:-. Om du bokar och betalar för alla fyra kvällar samtidigt kostar det 1000:-. Inspelning finns att få i efterhand och sänds ut via epost som en Dropboxlänk. Betalningen gör du till swish 123 23 60 337 eller till bg 5387-8229. (Kom ihåg ditt anmälningsmail.) För företag är priset exkl moms.

Varmt välkommen!
Bee

(Reservation för eventuella ändringar)