Låt dig ledas av ditt hjärta

Gruppmeditation

Enhetsmedvetande och Glädje –  6 tillfällen under vårterminen 2019

Sprid kärlek och gå med ett öppet hjärta

Den period vi är i nu kallas för övergången, dvs den period då vi växer genom att höja vår vibration. Det sker stegvis och det innebär samtidigt en fortsatt öppning av våra hjärtan.
Det medför också att det händer saker i kroppen. De flesta av oss har kvar saker att läka, ta hand om och reflektera kring för att kunna göra det lyftet så enkelt som möjligt.

Vi erbjuder 6 fristående tillfällen under våren då du kan höja din energi, öppna ditt hjärta och släppa det du inte längre behöver bära. Varje tillfälle är en del av ett större skifte.

  • 30 januari 18.30 – 21.30 Hälsans hus. 500 kr

Stärk dig genom att läka rester från t.ex. uppväxten så du kan verka i en högre dimension

  • 19 februari 18.30 – 21.30 Hälsa utan gränser. 500 kr

Vidga ditt ljus i en högre vibration

  • 17 mars 12.30 – 17.30 Hälsans Hus. 850 kr

Synkronisera dig med högre vibrationer och ta emot nya verktyg för din utveckling

  • 7 april 11.00 – 17.30 Trosa 950 kr

Aktivering av jordenergin på en djupare nivå

  • 6 maj 18.30 – 21.30 Hälsans Hus. 500 kr

Ljusaktivering i 9:e dimensionen

  • 3 juni 18.30 – 21.30 Hälsans Hus. 500 kr

Ljusaktivering i 10:e dimensionen

Du kan anmäla dig till ett tillfälle i taget eller alla på en gång. Priset inkluderar fika och den 7/4 ingår även lunch. Inspelningar av meditationerna ingår.  Om du anmäler dig till alla tillfällen på en gång får du 10% rabatt. Vid företagsfaktura tillkommer moms.

Anmälan: Marie Mauritzson,  mail@mariemauritzson.se , 070-8763937.
Bee Thufvesson, bee@lifeguide.se , 070-3862222
Efter anmälan får du mer info via mail om hur du tar dig dit och hur du betalar in avgiften.

Varmt välkommen!

Bee & Marie

Mer info om den 7 april: “Aktivering av jordenergin på en djupare nivå”
Varje steg du tar i din inre utveckling handlar om att bli mer medveten om vem Du är och vad Du är här för att uträtta. Många vet djupt inne i sig själva att de har ett uppdrag och det uppdraget är påtagligt viktigt. Det är en stor anledning till att människan letar olika vägar för att hitta vem de är och vad de vill.

Det betyder att du som individ har en uppgift i att medvetandemässigt vidga dig och vara i samklang med en högre vibration. Att hitta den man är fungerar inte utan att släppa taget om den du trodde att du var (med betydelsen att det du lärde dig från barnsben inte behöver vara den du är på djupet, eftersom du är långt mer än så).

I växandet ingår en synkronisering med jorden energier. Du lever på jorden. Du är en del av jordens elektromagnetiska fält och du får din livsenergi mestadels från jorden, även om även den kosmiska energin bidrar då du är länken mellan ovan och nedan. När man vidgar ljuset och tankar in nya energier behöver man jordvibrationen på plats och öppna upp ett nytt fält som inkluderar jordens vibration tydligare än förut. Det öppnandet sätter dig i en starkare förbindelse med alla de andra rikena som samverkar kring jordens utveckling. Dessa riken är förutom mänskligheten: växer, djur, mineraler och ljusväsen. I detta fallet ser man Ljusväsen som energiförmedlare.

Under den 7 april kommer vi att vägledas in i en helt ny rymd som omfattar jordens energier upp genom dig och din kropp tillsammans med kosmiska energier och låta dessa hitta sina egna vägar i ditt väsen.  Det sker på en ny nivå. Det är ett mycket kraftfullt sätt att växa. Det är på ett djupare sätt än tidigare helt enkelt av den anledningen att du nu behöver det för att må bra och vara en tydlig ”resenär i flöden”. När man utgår utifrån flöden är man neutral i känslor och tankar och vibrerar helt och fullt som en flödesomvandlare. Detta utgår från att du vet vem du är och att du är här för att lära dig mer om högre vibrationer och vad de betyder.

Innanför den du är byggs en ny person upp som omfattar mer gudomligt ljus och mer energi från jorden.

Tillsammans bygger vi nya flöden med mer kärlek och omtanke!

Mer generell info om träffarna:
Vi är i en fas av att höja vår vibration. Det är en känslig och stark utveckling som ger oss nya perspektiv samt en klartänkthet där vi drivs av flöden mer än något annat. Det här är nytt. Vi har inte gjort det förut. Det är en pågående process som drivit oss till en punkt där vi nu kan acceptera mer av vad som det nya vill säga oss. Vi lär oss efter hand att våga vara på denna nya plats där allt är ett. När vi träffas i grupper kan vi både lära känna hur det fungerar genom vad vi hör andra berätta, men också hitta de nya perspektiven lättare. När vi får umgås med likasinnade mår vi bra, vilket hjälper oss att stå kvar i det nya.

Dessa tillfällen inspirerar och fyller på . De stärker och balanserar. Varje deltagare väljer själv vad den vill ta emot.

Är du i en fas av växande eller expansion med intensiva energihöjningar är detta platsen för dig. Ta chansen och gå framåt med nya kunskaper och läk allt du kan och du slipper släpa runt på sådant du trott har betydelse både i form av tankar och känslor.

Vid varje tillfälle sker även en stabilisering och lite i taget får vi bekanta oss med vad energihöjningarna innebär. Den nya tiden kallas också Glädjens tid helt enkelt för att vi inte längre går bakåt i våra upplevelser utan kan vara här och nu utan problem, viket ger glädjen ett större utrymme.

Vi är i kontakt med det högsta ljuset och tar kunskaperna därifrån samtidigt som vi får läka något och lära oss mer om vad det innebär att höja sin vibration (om du inte redan vet det).

Varje tillfälle är bitar på vägen mot en större renare rymd att existera i. Efter dessa träffar har du gjort en transformation och byggt en ny bas att stå på. Även ett tillfälle påverkar positivt.

Vi utgår från en eller flera meditationer som är läkande samt upplevelsebaserade övningar. Tillsammans är dessa 6 tillfällen ett starkt och tydligt steg in i en helt ny sfär av högt vibrerande energier. Meditationerna spelar vi in och du kan lyssna igen när du vill och behöver för att bygga upp din nya vibration ytterligare. Vi formar varje tillfälle helt efter de som deltar och vad som behövs i stunden.