Vägledning

Individuella möten

Många kommer till mig för medial vägledning. Jag kombinerar även vägledningen med healing. Då och då behöver man förstå något kring sin andliga utvecklingsprocess eller aktivera något nytt. Även det går bra att ta emot under en individuell session.

Ofta handlar det om att påbörja en process. Behöver du healing eller samtalsterapi är detvad som sker. I den processen behöver du känna dig mottaglig för förändring och vara villig att utvecklas i dig själv.
Processerna är djupgående och hjälper dig att komma in i ditt eget inre för att lösa upp blockeringar, trauman, föreställningar och reaktioner för att du ska få vara den du är och inte styras av sådant du lärt in eller av minnen som ställer sig i vägen. Allt syftar till att du får vara du och att du är viktig i din tillvaro.

Jag hjälper människor att hitta sin inneboende kraft och förstå vad hon drivs av och vad som är sant och äkta för henne. Den essens du är vill uttrycka sig i någon form. Efter hand som man växer i det inre vill man använda mer av sig själv. Vad vet du om vad du längtar till?

Jag hjälper dig också att se vad du kan bidra med, vilka dina dolda gåvor är och hur du kan använda dig själv på begåvade sätt. Dina inneboende drivkrafter är en viktig del. Vad får dig att stiga upp på morgonen och ta dig genom dagen? Vad vill ditt hjärta bidra med?

Jag vägleder dig genom din process. Det är du som vet vad som är bra för dig, vad som är på gång utifrån vad du har tagit för beslut och vem du är på djupet. Vad du vill ska ske bygger på vad du har för syfte med våra möten.

Vad vill du att det ska ge dig?

Vad är viktigt för dig just nu?

Vad stärker dig och hjälper dig på vägen?

Allt börjar med dig, dina val och hur du ser på dig själv. Mår du dåligt kan det vara bra att titta bakom, dvs var orsaken finns. Människan är en komplex varelse och vi håller undan saker för oss själva. Jag lyfter fram det osynliga och gör det synligt.

Det enda som behövs är din nyfikenhet på dig själv och din villighet att utvecklas.

Hur jag arbetar

Jag har en holistisk syn på människan. Allt hänger ihop. Kropp, själ, ande, känsla och intellekt. Det ena fungerar inte utan det andra och det behövs balans. Vi har normalt sett ett naturligt sinne för balans. Tyvärr påverkas det bland annat av att vi stressar mycket eller tror att vi inte duger som de vi är. Jag har tystnadsplikt såsom andra terapeuter.

Jag utgår från dig – Du är i kommando i din process

När jag träffar någon ser jag det högsta i den personen. Det finns inget dömande oavsett vad det handlar om. Ibland kan man känna sig dömd, men då handlar det som regel om egna skuld- och skamkänslor man bär på. Till slut brukar det släppa då man som klient känner sig sedd och hörd i sin situation.

Det är viktigt att veta att då du kommer till mig berörs du på djupet. Det är därför viktigt att du har utrymme att handskas med det som utvecklas i dig. Allt har sin plats i vad som sker och oavsett om det är ett möte eller en rad möten händer det något, något skiftar och/eller gör sig påmint. Det kan vara utmanande men även spännande då du plötsligt blir viktig för dig själv.
Det betyder att du kan känna dig trött, frusen eller till och med deppig likväl som du kan känna dig inspirerad, upprymd och full av idéer och allt däremellan efter våra möten. Att öppna på dörrar för läkning i det inre är ett jobb du gör med dig själv och som kräver lugn och reflektion.

Då och då har jag telefonkonsultationer och har inte möjlighet att skapa lugn omkring personen som ringer. I en sådan situation vill jag uppmuntra till att du som ringer själv tar ansvaret att skapa lugnet och inte står i kassan på ICA, kör bil eller liknande samtidigt som vi pratar.
Du är ansvarig för att du mår bra och emellanåt är vägen dit krokig. Du kan bli påverkad av samtalet, känslomässigt berörd, och behöva en stund med dig själv i efterhand och därför uppmuntrar jag dig att skapa ditt eget utrymme för reflektion och för känslor som vill komma fram.

Psykosyntesen som förhållningssätt

Psykosyntes är en terapiform som kallas ”En psykologi med själ”. Den utgår från att var och en har sina egna svar och att oavsett var man är kan man djupt i sitt inre finna de svar man behöver för att komma vidare. Inom psykosyntesen gör man ingen analys eller bedömning av vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt, friskt eller sjukt. Det finns med andra ord ingen värdering i det som sker.
Med psykosyntesens förhållningssätt leder varje individ sig själv mot vad som finns längst inne i hjärtat. Den är en blandning av traditionella psykologiska metoder och metoder inom österländsk filosofi, meditation, gestaltterapi och bildterapi m fl.

 

För individ och för grupp

Förutom individuella sessioner har jag också grupputveckling som är djupgående. Jag utgår då från en djup meditation som är medvetandehöjande och förflyttar varje individ till en ny plats i sig själva. Dessa meditationer påverkar en individ positivt då de stärker och balanserar individerna samtidigt som de utvecklar. Syftet är fortfarande att växa in i den djupa och medvetna kärna som är du. Där finns glädje, kreativitet och potential.

Det ska helt enkelt vara skönt att vara du!

Vad syftar det till?

Jag hjälper dig att hitta dig själv, må bra med den du är och våga ta nya kliv. Ett generellt syfte är att bidra till att vi mår bra och att vårt medvetande vidgas. När medvetandet vidgas vet en person inifrån vad den mår bra av och kan också vara modig nog att lyssna på de signalerna och våga följa dem. Det i sig påverkar också helheten.

Mitt yttersta syfte är att bidra för det högsta bästa. Jag verkar för utveckling och att var och en ska vara i sin kärna och blomma på det sätt man själv vill. Ingen annan ska säga åt dig hur du ska vara. Du väljer det själv, dvs på djupet vet du redan vem du är, precis så som en äppelkärna vet att den ska bli ett äppelträd. När en individ får utveckla och öppna upp för en djupare kontakt med den inre kompassen behövs många gånger vägledning. Man kan känna sig vilsen. Det som är sant i dig är viktigt.

Många namn för samma sak

Det jag gör har många namn och metoderna är många. För mig är allt ett och jag använder mig av inspirerande och djupgående moderna metoder som idag kallas samtalsterapi, motiverande samtal, vägledda meditationer, mindfulness, intuitiv coaching, tekniker inom healing, gestalt, bildterapi såväl som meditation, dialog och kommunikation och psykosyntes. Utifrån vad du önskar ska ske använder jag mig av vad som behövs i processen.

Det som sker i ett samtal och i gruppsammankomster är med syftet att du får lära känna dig själv på djupet och utvecklas till den du är i själ och hjärta. Det sker genom workshops, öppna meditationskvällar och genom föredrag och kurser eller retreats.

Din längtande själ vill visa vägen

Du har ett högre vetande, en inre kompass, som vill visa dig vad du mår bra av och att komma till rätta med olika dilemman som orsakar bekymmer för dig. Den processen är djupgående och ömtålig. Att lära känna sig själv utvecklar din intuition, vilket är en naturlig del av en individ. Det handlar om att veta (ibland utan att man vet hur), att känna på sig något eller förstå vad som är bakomliggande orsaker till vad som pågår samt se ur ett högre perspektiv, dvs lyfta blicken medvetet.

När du agerar på en längtan i ditt inre händer det något. Själen blir hörd och den glöd som en längtan kan ge sätter fart på nya steg, glädje och inspiration. Den kan hålla en låga brinnande för något speciellt och hålla en person aktiv under flera år. Det sker i längre och kortare processer. Då och då kan vi tappa förbindelsen med den inre kompassen och man kan känna sig vilsen, vilket är ett tecken på att man behöver stanna upp och leta i sitt inre.
 Många gånger handlar det om inre förändringar som pågår.

Djup påverkan

En individ blir påverkad av den här sortens processer. Det kan visa sig på olika vis. Allt ifrån att du kan känna dig sorgsen eller trött i några dagar och vill ta det lugnare till att känna sig fri och stark. Oavsett är det naturligt och individuellt. Det är inte ovanligt att man upplever sig bli sämre när man väcker vad som legat dolt under ytan för att senare bli starkare och mer tillfreds. Den frigörelse som pågår är att bearbeta vad som hindrar dig från att leva från ditt hjärta och våga vara och handla utifrån vad din själ vill. Själen har kommit hit för att växa och vägarna dit är många.

Motstånd kommer igång

Motstånd är naturligt. När man är igång med sin process kan man vilja boka av, komma för sent eller strunta i att komma. Helt enkelt för att det berör på djupet. Känner man motstånd är det då man verkligen ska ta sig samman och dyka upp. Då är det något som vill uppmärksammas och som viskat till dig att det kan bli obekvämt och vara ömtåligt.

Detta betyder att du hos mig behöver boka tid i förväg, ställa in dig på att processen är ömtålig och veta att jag har 48 timmars avbokningspolicy. Bokar du av senare än så fakturerar jag hela beloppet. Detta är medvetna val som hjälper oss båda.

Några ord om andlig utveckling

Din andliga utveckling pågår i stillheten. Jag bidrar genom att hålla grupper och workshops som utvecklar intuitionen, den helande gåvan, vårt inre vetande och ibland en individs medialitet. Att utvecklas i sin andlighet utgår från att läka på djupet för att vara i samklang med sitt högre vetande. Andlig här är inte religiös, utan snarare frigjord från dogmer, bagage och liknande som hindrat på vägen. Andlig utveckling har samma innebörd som personlig utveckling och handlar om att förstå vem man är och lära känna sig själv på djupet, läka det som varit för att gå vidare fri från sitt bagage.
Det i sig öppnar upp och gör en individ trygg nog att våga ta in de större perspektiven.

Varmt välkommen!
Bee