Kurser & workshops

Ljusgruppen vårterminen 2024

”Frekvenshöjning i kroppen och mer”

Varmt välkommen till vårterminens Ljusgrupp.

Vi fortsätter vår resa i Ljusgruppen till nästa nivå av vår utveckling. Nu kommer den fysiska kroppen tydligare in i bilden och vi kan hjälpa kroppen till ett nytt frekvensflöde. Det betyder att energiöverföringen påverkar kroppen starkt, men också mjukt. Det sker på mikronivå.

Förutom det kan vi öppna upp en tydlig klarhet och få reningar som ligger djupt på samtliga nivåer. Ibland måste man förstå vad det handlar om, men hjälpen att rena är mycket stark under en period för att människan ska bli fri gamla kluster av rädslor, skuld och skam. Detta har vi hållit på med en längre tid, men inte på den här nivån. Reningen går ut i varje cell eftersom cellen har alla aspekter av dig gör det susen. Det renaste och finaste ljuset kommer in och gör rent hus.

Du som ljusarbetare har säkerligen kommt hit för att bidra i en fas av starka flödesskiften på jorden. Ingen människa styr det arbetet förutom på egen individuell nivå. Men varje skifte någon gör påverkar på alla nivåer i samhället. Det betyder att din kraft kan komma fram och vara det som är förändrande i en särskild situation.

Tillsammans skapar vi en helhet som håller en högre frekvens. Den kan till slut skapa starka förändringar som påverkar många att finna sin inre omtanke och kärleksfullhet och hitta en ny väg.

På grund av att energierna är förändrande på ett positivt sätt och öppnar upp den själ du är, kan det leda till att du vill byta jobb, skaffa ett nytt hem, byta ut något gammalt mot något nytt mm. Ingenting går emot din egen vilja.

Den fysiska kroppen har även den lagrat olika minnen som du kan släppa taget om. När det sker kan ett nytt flöde ta plats där det tidigare varit begränsat. Detta är för att dina frekvenser ska kunna skifta även i din fysiska kropp.

Dina ande, dina tankar och känslor har varit under bearbetning. Nu är det därför kroppens tur. Allt vill läggas samman och komma till en ny nivå.

Du har gjort sånt här förut, dvs läkt sådan din kropp samlat på sig. Men den här delen har de allra flesta inte varit i kontakt med eftersom det handlar om högre frekvenser som flöde. När din kropp är helt aktiverad kan du enkelt känna in sig själv och du behöver inte alls strunta i vad kroppen berättar för dig. Kroppens visdom är mycket stark och vill komma med på tåget. Många av oss har lärt oss att stänga av den sortens information och glömma bort hur viktig den är.

Mjuka fina flöden vill på plats och öppna upp den skattkammare kroppen har inneboende. Det betyder att du även får ta emot en helande ström specialanpassad för kroppen och hjälpa den att hitta det finare flödet. Du kan ha gjort alla möjliga slags terapier och kroppsbehandlingar, men detta har de flesta aldrig bejakat mer än i några enstaka fall.

De nya flödena med upphöjda frekvenser går även ut i hela din aura och till dina chakran och påverkar kroppen att vilja ha mer flöde, eftersom innehållet är mycket mjukt och fint. Kroppen livnär sig på den sortens flöden. Det går djupt in i dig och i efterhand kan du släppa taget om något viktigt som du burit på länge. Efter hand blir det mjukare och mjukare och du blir finare och finare i dina frekvenser i dig som helhet. Kroppen är ditt tempel som även den behöver få hjälp att få in nya frekvenser i dessa frekvenshöjningar och  finna sin harmoni i allt som sker.

Det är ett mycket fint sätt att läka på mikronivå. Energiflödet fortsätter i 8 dagar efter en träff. Det är inga problem att lyssna flera gånger om du vill ta del av meditationerna på nytt. Allt läggs ihop till din helhet.

Ljusgruppen träffas 8 gånger under terminen på Zoom. Varje gång tar vi emot ett helande flöde som läker, stärker och stabiliserar i den här tidens flödesskiften. De olika sekvenserna bildar tillsammans en helhet. Varje meditation spelas in och  efterhand får du inspelningen som en Dropbox-länk.

Temat vid varje tillfälle är;

 1. Njurar och livskraft
 2. Lever och blod
 3. Nerver och mjukhet i cellerna
 4. Hjärta och lungor
 5. Ryggrad och hjärnbalk
 6. Hjärnans olika delar
 7. Hals och sköldkörtel
 8. Benstomme

  Under varje träff balanseras och stabiliseras dina energiflöden. Hela du fylls med kärleksfull energi av finaste ljus. En stark kunskapsöverföring pågår under meditationen och hjälper dig att förflytta dig in i andra flöden.

Datum: 5 feb, 19 feb, 4 mars, 18 mars, 8 april, 22 april, 6 maj och 20 maj.
Tid och plats: Kl 19-20:30 på Zoom
Anmälan till bee@lifeguide.se . Inför varje zoommöte får du en länk via mail. Det är därför viktigt att du anmäler dig via mail.
Pris: De åtta gångerna kostar 2700:- (exkl moms för företag). Du betalar till swish 123 23 60 337 eller sätter in på bg 5387-8229.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Din väg in i 5e dimensionens flöde – våren 2024

”Sju träffar som underlättar övergången till ett högre flöde.”

Varmt välkommen till en kurs i högstående energier som hjälper dig att förstå och aktivera processen in i den femte dimensionens flöden och ta del av nya kunskaper. Kursen fördjupar dina kunskaper om det helande flödet.

Den här kursen hjälper dig att komma i balans på en djupare nivå i dig och samtidigt skapa samklang i det flöde man kallar den 5e dimensionens medvetande. Den går genom olika sekvenser som är viktiga för att det ska kunna gå så lätt som möjligt att hitta vägen in i det högre flödet. I takt med att du får förståelse och den hjälp du behöver blir det en smidig övergång. Du blir re-kalibrerad under dessa träffar. Re-kalibreringen handlar om att vara i samklang med dina naturliga frekvenser.

Vid varje tillfälle skapas ett helande sfär som hjälper processen framåt på ett fint och balanserat sätt. Vi kommer att gå djupt in i vad som kan hindra ur ett själsligt perspektiv. Den här kursen vänder sig till dig som redan har läkt din barndom och vill ta ett starkt kliv in i en högre dimension och lära dig hur det fungerar.
Det hjälper dig på vägen och gör dig stark i din själsliga kontakt.

Kursen är kanaliserad i kontakt med källan. Den påminner dig om vem du är och hur ditt uppdrag ser ut eller känns i dig.
Kursen sker på plats på Råggatan 11 i Stockholm.

Varje kurstillfälle gör dig renad, energimässigt stark och mjuk mot dig själv. Den banar vägen för att ditt flöde omsluter hela ditt väsen i en högre dimension. Meditationerna aktiverar kunskapsdelar, stabiliserar och ger ett flöde som hjälper dig i processen in i femte dimensionen.
Du får med dig en klar och tydlig förståelse för vad som sker och hur du kan integrera det du inte klarat att integrera fram tills nu.

Stabiliteten i varje träffs energiöverföringar hjälper dig i pågående flödesskiften. Tryggheten kan flytta in genom din förståelse för vad som sker och hur du kan använda det i vardagen.

Fler noder i ditt kristallina nät tänds upp och du blir mer genomlyst. Allt utgår från din personliga plan för inre växande och upplysning. Din själsvibration fullt aktiverad genom kroppen och ut i etern öppnas upp under kursen.

Vid varje träff mediterar vi, delar och hjälps åt.

Datum: 27 jan, 24 feb, 23 mars, 6 april, 20 april, 4 maj,  och 25 maj.
Tid: Kl 13-17
Plats: Råggatan 11, Stockholm.
Kursavgift:
3500:- (Priset är exkl moms för företag). Fika ingår.
Betala till bg 5387-8229 alternativt till swish 123 23 60 337. (Kvitto kommer i efterhand. Betalningen går vid överenskommelse att dela upp på två fakturor eller betala per gång. Betalar du per gång betyder det samtidigt att du förbinder dig att betala 3500:- även om du skulle vara frånvarande vid något tillfälle.)
Anmälan till bee@lifeguide.se

Tema och innehåll vid respektive träff;

1. 27 jan 2024 – Språnget in i en högre dimension.
Vad innebär det? Varför först nu?
Vad ligger i vägen som du kan släppa för att underlätta?

Tankesystem som inte fungerar. Nya tankar kan skapas och gamla spår avslutas.
Våra tankar är vår största tillgång när det gäller skapande. Emellanåt fastnar vi i gamla banor och kan behöva hjälpen att komma loss och förmå oss att tänka nytt.

Ett djupare program har varit genomgripande och gjort mänskligheten osäker och avskärmad från sig själv. Grunden i människan är att känna sig i samklang med helheten och förstå vad det innebär. Där finns ingen separation och vad som ligger i vägen för att se och känna sin del i helheten blir tydligare och kan integreras att omfatta allt.

Du tar del av ljuskoderna som hjälper dig på vägen.

I meditationen öppnas du för en ny dimension. Aktiveringar som var i samband med vintersolståndet kommer att finna sin väg genom ditt medvetande och genom dina energiflöden. När man lyfts in i en ny dimension pågår flera olika saker. Bland annat vidgas du att uppleva en högre nivå som kan uppfattas annorlunda än tidigare.
Vad är det som händer i det fallet? Varför blir det så?

2. 24 feb 2024 – Sfärer av ljus i en ny tid.
Sfärer som helande energier. Sfärer som hjälp och rening. Sfärer som pulser ut i helheten.

Genom eoner av tid har helande energier samverkat på olika sätt i människan och skapat olika genomgripande sätt att verka. Sfärer är både ett sätt att rena och ett sätt att höja sina frekvenser samtidigt som en individ kan förflytta sig till andra nivåer och uppleva olika intressanta perspektiv genom sfärer. De kan användas flitigt som flödesomställare och vara till hjälp i personliga processer och för jorden i sig.

I meditationen aktiveras kunskapen kring sfärer och hur du kan använda dem.
Din egen sfär, som du omger dig med, kan du medvetet fylla, rena och aktivera för andra ändamål. Även den kunskapen och tillgången aktiveras under meditationen.

3. 23 mars 2024 – Glömda strömmar av helande energi
Den här gången lär du dig om kosmiska vågor och vad de kan göra för dig. Kunskaperna om sfärerna byggs ut ytterligare och skapar samklang.

Din kärleksfullhet och din öppenhet som påverkansfaktorer.
Vad har du märkt kring det?
Vad betyder det att vara i samklang med sitt hjärta och utgå från hjärtats flöde?
Vad händer när du inte gör det?

I meditationen aktiveras de kosmiska strålarna och öppnas upp i dina händer.
Dina fingrar är verktygen. Även ögonen och flödet från ditt hjärta ingår i verktygslådan.
Allt läggs ihop som en del av ditt vetande.

4. 6 april 2024 – Det kristallina nätet, ljuskroppen, fältet och auran.
Vad menas? Vad är skillnaden?

Känslornas väg. Flöden som gynnar och hjälper dig att må bra. Känslorna som budbärare.
Neutraliteten och vad som menas med det.

I meditationen tar du emot hjälpen att enklare växla energierna mellan nätet och ditt fält.
Fler noder tänds och det kristallina nätet förfinas. Ljuskoder aktiveras och tillgången till ljuskoderna aktiveras naturligt.

5. 20 april 2024 – Strömmar av elektricitet
Elektriciteten handlar om en specifik ström av helande ljus. Det sätter igång perspektiv, aktiverar slumrande delar samt ger nytillskott av flöde. De skapar flödesskiften och öppnar upp andra delar i ditt medvetandefält.

Hjärnans kapacitet. Vi får förstå vad hjärnan kan hjälpa till med i processen.

I meditationen tar du emot kunskaper som blir viktiga framgent. Ditt hjärtas flöde stärks och hur din hjärna kan användas utan att du blir hjärntrött. Hjärta och hjärna kommer i starkare samklang.

6. 4 maj 2024 – Nya kunskaper kring högre dimensioner
De höjningar vi har genomgått har många gånger skapat starka fysiska påminnelser.
Varför? Varför kan inte kroppen läka så lätt som du har trott (om du har trott det)?
Vad kan gynna den fysiska delen?

Vad handlar föryngringen om? Varför är föryngringen ens med som ett begrepp?
Vilket är det enklaste sättet att skapa föryngring och hjälpa kroppen i processen?

I meditationen lär du dig om högre dimensioners flöde i den fysiska kroppen. Du får öppna upp djupare förståelse för vad det innebär och vad som ligger i vägen. Blockeringar öppnas upp och du får ta del av flödet i bindväven. Kunskaperna om bindväven som flödesbärare byggs ut.

7. 25 maj 2024 – Synkning av hela energiflödet och låta det komma i balans
Din ljuskropp har aktiverats genom olika moment och skapat ditt nya energiflöde i en högre dimension. De olika delarna går samman till ett. Aktiveringar genom hela dig och din själsvibration.
Kontakt med din själs olika delar som utgör din själs flöde och hur det genomsyras av vad du är här för och hur du kan förhålla dig till din egen väg.

I meditationen stärks ditt eget kraftfält att vara högaktiverat och en starkare bärare av helande flöden. Du har successivt öppnats upp för en fysisk aspekt av själens flöde genom hela dig som nu blir påtaglig och du får förstå mer om det.
Pulser genom hela din ljuskropp kommer i samklang.
Hjärnan, ryggraden, chakrana, kropparna i auran och mer. Allt i samklang.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Vadstena – kurs sommaren 2024

”Den nya tidens energiflöde”

Välkommen till en unik kurs där vi lär ut olika delar av vad vi själva har erfarit, utvecklat och tagit in information kring under ca 20 år. Det handlar om andlig utveckling, frekvenshöjningar, inre läkning som skapar glädje och lätthet, hur vi renar oss energimässigt och hur vi får tag i vår kraft.

Genom konsultationer, guidade kunskapsöverföringar och kurser vi hållit samlar vi ihop kunskaperna och lär ut olika moment som passar för den här periodens övergång in i en ny tid. Det möjliggör att öppna upp nya perspektiv kring t ex hur man kan följa flöden istället för att stå kvar i kamp, prestation och sorg, smärta mm.

Vem kan vara med?
Kursen vänder sig till dig som genom åren intresserat dig för eget inre arbete och vill veta mer om vad man mer kan göra för att underlätta för sig själv och för sina medmänniskor.
Den riktar sig till dig som går den andliga utvecklingsvägen där andlighet inte handlar om religion utan om energiflöden av kärlek, omtanke och läkning.
Om du känner dig nyfiken och öppen för detta är kursen för dig.

Varför?
Syftet är att stämma om dina frekvenser att vara härliga, ge tillskott till ditt flöde av harmoniska energier och stärka dig i en tid av starka flödesskiften på jorden.
Den du är i själ och hjärta lyfts fram och blir en del av ditt naturliga energiflöde.
Du får möjlighet att kliva ur gamla energiflöden och in i något nytt. Din själs kunskaper och väg lyfts fram.
Du tar emot stärkande, läkande, stabiliserande och balanserande energiflöden.

Att skapa finstämda flöden påverkar helheten och skapar möjlighet för en hel mänsklighet att ta emot kärlek och omtanke som kan ge personliga omkast/förändringar.

Hur går vi till väga?
Det sker genom meditation, enkla övningar, delningar, healing i grupp och parvis, genom vägledning och rening.
Vi skapar ett heligt helande fält tillsammans som möjliggör expansion av medvetandet.
De olika övningarna tar dig till djupa inre öppnanden genom initieringar och aktiveringar.
Du tar emot stabiliserande flöden som hjälper dig i en tid av flödesskiften. Dessa sker genom meditation.
Din aura renas och det blir lättare att finna klarhet och balans. Jordningen stärks att vara intakt, vilket är en förutsättning för att må bra.

Vad är innehållet?
Förutom det vi tidigare har nämnt kommer vi att

 • ställa om dina frekvenser att vara finare
 • ta emot uppgraderingar och aktiveringar
 • ta del av djupa kunskapsöverföringar
 • Initieringar för en ny tid
 • Skapa ett utrymme tillsammans som möjliggör att växa in i ett nytt frekvensomfång
 • Den fysiska kroppen får stöd i processen när den tar emot finare frekvenser och cellminnen släpper
 • Lösa upp blockeringar
 • Din aura och ditt chakrasystem uppgraderas
 • Vi kliver ur karmahjulet och re-aktiverar den femte dimensionens flöden i ditt nät.

Processen och läkningen går genom hela din tidsaxel och lyfter fram gammal kunskap du haft med dig sedan tider för flera tusen år sedan. Tider vi kallar Atlantis och Lemurien. Dessa flöden läggs ihop till ett i dig och blir aktiva.
Du tar även emot läkning från förfäder som gått före dig och läkningen går ut i dina släktled.

Vad kan det leda till?
Allt detta stärker hela dig att vara öppen och redo en ny tid. Den gamla tidens flöden som ersätts av nya härligare frekvenser gör dig påmind om vem du är och hjälper dig att gå in i något nytt med mer glädje, inspiration och kraft.

Du som är med uppdaterar sin själs frekvenser och blir upprymd i dina energiflöden. Det gör din väg lättare att gå. Din läkning får en mjukare väg framöver och du blir initierad in i en ny tid.

Energiöverföringarna kanaliseras direkt från Mästare, guider och änglar i etern. Vi är i direktkontakt med källan och visar dig hur du kan stärka din egen inre kontakt.

Datum och tid: Sommaren, datum kommer
Plats: Någonstans i Vadstena
Pris: Meddelas inom kort
Anmälan till bee@lifeguide.se

Kursledare:
Bee Thufvesson, healer, vägledare, lärare i andlig utveckling och samtalsteraeput i psykosyntes.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Mysterieskolan – En kanaliserad utbildning i Kvantumhealing

Mysterieskolan -Kvantumhealing


Denna kurs är för dig som vill utveckla dina kunskaper som healer och modern shaman och lära dig hur du kan använda dig av helande flöden för dig själv och andra.

För länge sedan var vi de som förstod hur man kan skapa goda flöden och låta dessa hjälpa människan på vägen. Vi visste även hur vår intuition vill förmedla nya perspektiv och hur vi kan förhålla oss till vad som pågår. Det här är en kunskap som åter blivit aktualiserad i takt med att många utvecklas i det inre och har en längtan att förstå mer.

Du lär dig att använda den helande energin i enlighet med de flöden som nu är tillgängliga för människan. Vi utgår från kvantumfältet och leds in i olika sekvenser av lärande för att du ska kunna bidra med flöden som läker djupare perspektiv, bidrar för utveckling, renar energiflödet samt löser upp blockeringar.

Genom samarbetet i gruppen får du både ge och ta emot och uppleva båda aspekterna. Det ger dig en intensiv process och en skjuts framåt i din personliga utveckling. Kursen aktiverar slumrande kunskaper och är upplagd på ett sätt som ger dig trygghet i det du utför. Den utvecklar din intuition starkt och för dig in i  processen att utgå från en förhöjd vibration där hjärtat är öppet och klart. Det betyder att det är en kurs rik på kunskap kring en människas energistrukturer samtidigt som du lära känna hur dina sinnen samverkar och meddelar sig med dig.
Du utvecklar kontakten med det högre jaget och kanalen med det högsta ljuset.

Varje modul omfattar i 5 dagar och är totalt 4 moduler. Healingen sker i förbindelse med Ärkeänglarna och de uppstigna mästarna i det högsta ljuset.

Har du en önskan att ge dig själv en grundläggande förståelse för vad som sker på djupet i människan samt hur du kan ge healing och därmed hjälpa någon att återfinna sin balans och hitta nya steg? Denna kurs ger en möjlighet att bygga upp dig själv och samtidigt skapa en djupare insikt kring vad som format dig specifikt och människan generellt. Vi är på vägen mot att bli fria själar och successivt skalar vi av vad som begränsat oss och tar oss in i processer som vidgar dina vyer och din förståelse.

Under kursen får du:

 • Aktivera slumrande förmågor
 • möjlighet att skapa en djupare förståelse för människans energimässiga struktur
 • Förstå bakomliggande orsaker till vad vi bär med oss och vad som är möjligt att läka
 • Ta emot verktyg för healing
 • Nya begrepp och som bygger ut din höjd och ditt djup som människa.
 • Din mästarenergi aktiveras till fullo.
 • Stark utveckling av din intuition och möjlighet att lära känna den.
 • Förstå hur dilemman fastnar i ett energifält och hur du kan lösa upp dessa.
 • Förstå hur du kan rena dig själv och hålla dig tydlig och klar.
 • Använda dig av den helande frekvenser på flera sätt, både för dig själv och för andra.
 • Förstå vad det innebär att vara en healer och hur man relaterar till det
 • Ge andra healing genom att strömma energi i kvantumfältet
 • Utveckla din kapacitet att hålla ett stadigt och klart flöde för att healing ska kunna ske
 • Förståelse för olika metoder inom healingens område samt använda dig själv för det högsta bästa, dvs att låta dig styras inifrån och låta det ske.
 • Lära dig att hålla det högre perspektivet.

Den kommande tiden är en våg av expansion som inte längre vill låta någonting vara kvar som inte är i samklang med vad en individ är i sin själsvibration. Var och en kan vara som den är.

När du ger healing finns det en rad olika saker att känna till och som kan underlätta. För många är det viktigt att förstå för att kunna släppa taget om vad personen upplevt. Det ingår i livets lärande. Men allt som oftast lär vi oss att hålla kvar vad som aldrig var tänkt att vi skulle bära runt på.

Vi bygger även upp tankeformer och håller kvar outtryckta känslor som håller gammal energi vid liv, trots att vi egentligen har gått vidare. Under kursen lär du dig att förstå vad som uppstår i ett sådant läge och hur du som healer kan bidra till att lösa upp en gammal energi för att balans ska uppstå. Det leder till att mer kraft kan komma in i en individ.

Att hålla “helarens perspektiv” är att göra en förflyttning med sig själv. Du får tillgång till nya delar av sin kapacitet. Du är enbart instrumentet varigenom allt sker.

Kursen ger dig en struktur att arbeta efter.  Den gör dig redo att själv arbeta som healer, om du vill det. Den utvecklar dig starkt som människa i takt med att du får ta emot aktiveringarna som öppnar dig för din gåva.
Du utvecklas sedan i takt med att du använder gåvan.

Kursens omfattning:
Kursen omfattar totalt 4 moduler där de två första modulerna är basen för de fortsatta modulerna. Varje modul omfattar 5 dagar och vi träffas kl 10-17.

Modul 1 och 2 ger dig basen vi sedan utgår från. Den ger dig grundläggande rening och kunskaperna modul 3 och 4 bygger vidare på.

Modul 3 och 4 tar dig in i processen som handlar om själens väg och hur själen strålar genom dig och ut i fältet.

Efter de fyra modulerna får du ett erkännande i form av ett intyg. Intyget godkänner din förståelse för djupa helande processer samt att du har baskunskaperna.

Hela kursen bygger upp din trygghet och din kunskapsrymd när du sedan arbetar med healing och energiflöden.

Varje dag inleds med undervisning samt en meditation och därefter läser kursdeltagarna varandra.
Genom att vi synkar oss som grupp skapar vi tillsammans en helande ring vi kan använda oss av.

Vid varje träff sker en balansering och synkning av hela ditt energiflöde. Du får lära dig mer om de högre perspektiven och hur du kan balansera energierna i dig. Förmågan att se bakomliggande orsaker till hur ett dilemma uppstått öppnas upp. Du får även ta emot de aktiveringar som behövs för att stärka din helande gåva och öppna nya rymder av flöden och kunskap. Genom de olika läkningarna och reningarna sker en stor förändring av ditt energiflöde och den du är på djupet lyfts fram.

Frånvaro:
Lättare frånvaro, max en dag per modul, tar du igen genom att be om hjälp från någon av dina kurskamrater samt lyssna till meditationen som inspelning. Längre frånvaro behöver vi samtala kring. Kursen sker i en mindre grupp där var och en har sin betydelsefulla del i gruppen. När någon är frånvarande märks det eftersom gruppdynamiken förändras.

Motstånd och inre upplevelser:
Som deltagare kommer dina motstånd och fysiska upplevelser att komma upp till ytan. Det innebär att du kan känna ett starkt motstånd mot att delta en viss dag då något är på gång att förändras i ditt energiflöde. Detta är naturligt och det fina är att du får hjälp att ta dig genom dina motstånd och förstå vad de handlar om när du är med under kursdagarna. När något släpper kan det även kännas i kroppen. Ge plats för lugn efter en kursdag.

Anmälan och avbokning:
1 månad före kursstart låses din anmälan som bindande, men du kan själv hitta en ersättare.
Det innebär även att kursavgiften betalas i månad i förväg.

Information om tider och respektive modul hittar du nedan.
Anmälan: bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Mysterieskolan – Kvantumhealing
Modul 1

Modul 1 inleder en process som tar dig till en djupare kunskap kring healing och vad som är möjligt att hjälpa någon med utifrån att läkning handlar om flöde i en människa.

Under Modul 1 lär du dig bland annat följande:

 • Vad innebär det att jobba på det här sättet?
 • Aktiveringar som tillåter en djupare inre intuitiv dialog
 • Aktiverar som hänger samman med din väg som healer
 • Läsning av chakran med avseende på fyra olika perspektiv
 • Rening av gamla förhållningssätt
 • Vad innebär främmande energi och hur man kan förhålla sig
 • Rening av grunden i auran
 • Ta emot flödet som stärker din helande gåva
 • Guider, änglar och mästare, kraftdjur… vilka är de och hur kan de hjälpa till?

Datum: 10-14 augusti 2024
Tid: kl 10-17.
Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Pris: 7300:- (exkl moms för företag)
Anmälan: Skicka intresseanmälan till bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Allmän info om kursen finns ovan.

(Reservation för eventuella ändringar)

Mysterieskolan – Kvantumhealing
Modul 2

Under Modul 2 utforskar vi vad det undermedvetna vill berätta och hur du kan använda en inre plats av flöde. Detta tar dig sedan till nästa nivå där mer djupgående aktiveringar sker.

Innehåll Modul 2

Under modul 2 lär du dig bland annat följande:

 • Läkning av det undermedvetna.
 • Att utgå från ditt inre tempel.
 • Öppna upp ett helande fält att verka i där du är beskyddad och i förbindelse med det inre helande flödet.
 • Fortsatt kunskap om rening av främmande energi
 • Hur flödena påverkar hela dig
 • Läsning av högre chakran samt jordning
 • Aktiveringar som behövs för dina nya inre steg
 • Rening av ett djupare flöde i auran
 • Sammanlänkning av vissa chakran

Datum: 29 nov-1 dec samt 14-15 dec 2024
Tid: kl 10-17.
Modul 2 förutsätter att du gått modul 1.
Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Pris: 7300:- (exkl moms för företag)
Anmälan: Skicka intresseanmälan till bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Allmän info om kursen finns ovan.

(Reservation för eventuella ändringar)

Vår kapacitet som själar når långt ut. Många gånger längre än vad vi i allmänhet kan föreställa oss. Vi kan t ex inta perspektivet som örnen har och segla med överblick över helheten.

Likaså kan vi ta del av örnen som ett inre kraftdjur och låta örnen förmedla sin kraft och kunskap.

 

Mysterieskolan – Kvantumhealing
Modul 3


Modul 3 tar dig till nästa kunskapsnivå som handlar som själens integration och hur själens väg redan är skriven för människan.

Utifrån det här perspektivet talar vi om själen som ett frekvensomfång och att var och en har en unik sådan.

Healingen tar dig in i detta och ger ett flöde som är i enlighet med vad din själ har för frekvenser.

Under modul 3 lär du dig bland annat följande;

 • Det inre barnet och vad det innebär, dvs det inre barnets betydelse och hur du kan underlätta i processen att läka det inre barnet.
 • Läsning av naveln och länken till mamman.
 • Läkning av karmiska förbindelser med t ex föräldrar och andra närstående
 • Rening av viktiga portaler din kropp har
 • Aktiveringar av den nya tidens flöden.
 • Hur själens olika perspektiv integrerar i dig och läkning av dessa.
 • Höjning av varje chakra
 • Ditt inre tempel utvecklas

Datum: Meddelas senare
Tid: kl 10-17.
Modul 3 förutsätter att du gått modul 1 och 2.
Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Pris: 7300:- (exkl moms för företag)
Anmälan: Intresseanmälan till bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Allmän info om kursen finns ovan.

(Reservation för eventuella ändringar)

Mysterieskolan – Kvantumhealing
Modul 4

 

Den fjärde modulen utgår från en aktiverad själsportal där du verkar på en själsnivå.
Aktiveringarna sker nu på eteriska nivåer och bjuder in dig att samverka med helande team i etern.

Under modul 4 lär du dig följande;

 • Du i samklang med allt som helare
 • Ditt inre tempel utvecklas
 • Aktiveringar för varje del
 • Hur din själs flödar genom dig
 • Restaurera kopplingar själen har till stjärnsystem och till jorden samt rening av hinder för det.
 • Rening av kontaktflödet
 • Läsa tidigare liv och rening av dessa
 • Rening av själshologrammet.
 • Strål-system och integrationen i dig
 • Aktiveringar i hologrammet
 • Synkning av inre element, eldar, vindar, väderstreck, årstider mm.

Datum: Meddelas senare
Tid: kl 10-17.
Modul 4 förutsätter att du gått modul 1-3.
Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Pris: 7300:- (exkl moms för företag)
Anmälan: Intresseanmälan till bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Allmän info om kursen finns ovan.

(Reservation för eventuella ändringar)

Vi är en del av Universum och tar hela tiden del av flöden som finns där. Det är en anledning till att astrologin har uppmärksammats. Varje planet har sin energi och kan ge en avspegling i dig och hur du mår.

Varje dag har sitt flöde. När du hittar det går det lättare med allt.