Kurser & workshops

Ljusgruppen våren 2023

”Hjärtats samklang med allt och alla”

Varmt välkommen till en ny omgång av Ljusgruppen. Det ger dig en ny nivå av flödesrika helande möjligheter.

Den kommande perioden sekvenser i Ljusgruppen är direkt i fas med de nya flöden som nu existerar.

Den kommande perioden är omtumlande för många. Det gör att man behöver bry sig om sig själv och hur man vill ha det.  Nya möjligheter att läka djupa själsliga perspektiv.

Vad som är nytt är enkelheten i att låta hjärtat visa vad som behövs och flöda genom hjärtat i varje val.

Detta kommer att stärkas under hela processen och tillsammans med en tydligare integration mellan hjärtflödet, själens perspektiv, din aura och hur fältet fungerar.

Det betyder att dina olika dilemman du inte förmått att ta hand om blir riktigt synliga. T ex kan påverkan du har idag från tidigare liv visa sig starkt. Eller en outtalad känsla som du tryckt undan lyfts upp.
Utmaningen är att se dessa saker som gåvor till dig själv som rustar dig för framtiden.

Ljusgruppens fördelar denna termin är;

1. Det helande flödet hjälper dig i dina processer.

2. Hjärtflödet stärks och integreras på en ny nivå.

3. Hela du som själ, dvs hur du vibrerar genom kroppen, är i fokus. Kroppen behöver vara lugn i processen.

Under vårterminen 2023 stäms vi om och negativa flöden dras ut ur våra fält. Det betyder att du inte längre behöver vara bärare av vad som inte gynnar dig att ta med dig framåt. Jag bidrar till att det sker individuellt för de jag möter och nu gör jag det för grupper och tar med det även till Ljusgruppen.

Förutom det ska vi ta in i en ny rymd av ljus och informationsflöde. Det handlar om ett vidgat medvetande där du är ett med allt och ditt hjärta är det som kommunicerar. Hjärnan får vila när detta sker. Att skifta mellan hjärta och hjärna är en stor sak för många, eftersom det känns annorlunda att utgår främst från hjärtat. När du väljer att lyssna med hjärtat stärks du. Hjärnan är med och hjälper dig att planera vad ditt hjärta vill.

Vi som grupp och ljusarbetare håller ett flöde av finstämdhet som behövs för att vi som mänsklighet alls ska kunna hitta de nya vägarna. Vi bidrar genom att vår gemensamma energi pulserar ut i fältet omkring jorden. Det fältet omfattar en hel mänsklighet. När det kommer in pulser av fina och ljusa frekvenser påverkar det samtliga på jorden.

2023 är ännu ett år av starka förändringar och omställningar av frekvenser som alla förnyar dig. Vi kan inte undgå det då det har att göra med flöden i Universum. Förändringens vindar blåser intensivt.
”Förnyelse” har kommit upp som ett viktigt ord för året.

Tidigare har själen inte helt kunnat flöda utan varit påverkad av gamla program som hindrat oss från att våga lyssna på vad själen vill bidra med. Själen ses som ett flöde genom dig, och har olika aspekter. Själens energiflöde är ett starkt ljusfält som inte kan stoppas när det får fart. Då och då blir vi rädda för vår egen kraftfullhet och vill kapsla in flödet och då blir vi istället lite avståndstagande.

Träffarna under vårterminen kommer att handla om tillskott av vitt ljus. Det vita ljuset möjliggör förändringar och aktiverar din kropp att vara medgörlig i processerna. Det vidgar ditt medvetande och förflyttar dig till en ny del i dig som du tidigare inte lärt känna.

Varje träff är fullspäckad av aktiveringar och nya dimensioner som innebär att djupt i dig skapa en öppenhet för allt vad du är.

Temat vid varje tillfälle är;

 1. Nya aktiveringar, nystart och öppnanden för en ny våg av utveckling.
  Samstämmigheten med själens ljus får en skjuts.
 2. Nya perspektiv i en frekvens där allt är ett med det högsta goda.
 3. Gudomlighet som vågor av kärlek och ljus att ta emot och ge vidare.
  Auran samt fältet sammanlänkas med alla dina perspektiv.
 4. Banbrytande förändring av omfånget i ditt fält. Ditt fält öppnas upp till en nivå där du står klar i ditt uppdrag och inte behöver leta längre. Själ(v)klarhet är ditt väsen.
 5. Nästa steg in i en ny rymd som innehåller andra delar av vad du tidigare förstått.
 6. Tro, hopp och kärlek på en ny nivå.
 7. Allt vad du varit genom din själsresa renas och du blir befriad från gamla pålagor från andra inkarnationer. Rening av karmiska trauman.
 8. Ljuskoder för framtiden etableras som en stark och fin struktur i dig.

Datum: 6 feb, 13 feb, 27 feb, 6 mars, 27 mars, 17 april, 24 april, 8 maj (måndagar)
Tid: 19-20:30 på Zoom
Kursavgift
2500:- (Priset är exkl moms för företag). Varje kväll spelas in och inspelningen distribueras som en Dropboxlänk.
Pengarna betalas in till bg 5387-8229 alternativt till swish 123 23 60 337 senast 30 jan -23. (Betalningen går vid överenskommelse att dela upp på två fakturor.)
Anmälan
till bee@lifeguide.se
Plats:
Zoom. Inför varje tillfälle får du en länk via e-post.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Bli en healer / modern shaman

Lär dig kvantumhealing Modul 1


Healer-kurs – Prästinne/präst/modern shaman-utbildning – Modul 1

För länge sedan var vi de som förstod hur man kan skapa goda flöden och låta dessa hjälpa människan på vägen. Vi visste även hur vår intuition vill förmedla nya perspektiv och hur vi kan förhålla oss till vad som pågår. Det här är en kunskap som åter blivit aktualiserad i takt med att många utvecklas i det inre och har en längtan att förstå mer.

Bli prästinna/präst, healer, modern shaman och lär dig vad man lärde sig i Mysterieskolorna kring energier och hur man kan använda sig själv som ett verktyg för att hjälpa andra.

Du lär dig att använda den helande energin i enlighet med de flöden som nu är tillgängliga för människan. Vi utgår från kvantumfältet och leds in i olika sekvenser av lärande för att du ska kunna bidra med flöden som bidrar för utveckling av en annan individ.

Genom samarbetet i vår grupp får du både ge och ta emot och uppleva båda aspekterna. Det ger dig en intensiv process och en skjuts framåt. Kursen aktiverar slumrande kunskaper och gör dig trygg i det du utför. Den utvecklas din intuition starkt och för dig in i  processen att utgå från en förhöjd vibration där hjärtat är öppet och klart. Det betyder att det är en kurs rik på kunskap kring en människas energistrukturer samtidigt som du lära känna hur dina sinnen samverkar och meddelar sig med dig.
Du utvecklar kontakten med det högre jaget och kanalen med det högsta ljuset.

Kursen pågår i 5 dagar och är steg 1 av 4. Hela kursen ger dig en djupare förståelse för hur du kan använda det helande flödet tillsammans med din individuella förståelse. Healingen sker i förbindelse med Ärkeänglarna och de Uppstigna mästarna. Dessutom kommer du att utvecklas som människa, eftersom du ställer om dina energier att vara fint vibrerande och arbeta i ljusets tjänst. Vi ger helaing från den högsta nivån och aktiverar nya frekvenser.

Har du en önskan att ge dig själv en grundläggande förståelse för vad som sker på djupet i människan samt hur du kan ge healing och därmed hjälpa någon att återfinna sin balans och hitta nya steg? Denna kurs ger en möjlighet att bygga upp dig själv och samtidigt skapa en djupare insikt kring vad som format dig specifikt och människan generellt. Vi är på vägen mot att bli fria själar och successivt skalar du av vad som begränsat dig och tar dig in i processer som vidgar dina vyer och din förståelse.

Under kursen får du:

 • aktivera slumrande förmågor
 • möjlighet att skapa en djupare förståelse för hur människans energimässiga struktur
 • förstå bakomliggande orsaker till vad vi bär med oss och vad som är möjligt att läka
 • verktyg för att ge healing
 • nya begrepp och som bygger ut din höjd och ditt djup som människa.
  Att gå den helande vägen är innebär ansvar för sin utveckling och leder dig in i din mästarenergi.
 • starkt utveckla din intuition och din kontakt med ditt högre jag. Du får förstå och utforska hur du kan använda dig av dessa delar på ett konkret sätt.
 • förstå hur dilemman fastnar i ett energifält och hur du kan lösa upp dem.
 • förstå hur du kan rena dig själv och hålla dig tydlig och klar.
 • använda dig av den helande vibrationen på flera sätt, både för dig själv och för andra.
 • Förstå vad det innebär att vara en healer och hur man relaterar till det
 • ge andra healing genom att strömma energi i kvantumfältet
 • utveckla din kapacitet att hålla ett stadigt och klart flöde för att healing ska kunna ske
 • förståelse för olika metoder inom healingens område samt använda dig själv för det högsta bästa, dvs att låta dig styras inifrån och låta det ske.
 • lära dig att hålla det högre perspektivet.
 • utveckla din gåva vidare och öppna upp tydligare och mer genuint för dina intuitiva sinnen och vara i samklang med allt vad du är

Den kommande tiden är en våg av höga vibrationer som inte längre vill låta någonting vara kvar som inte är i samklang med vad en individ är i sin själsvibration. Var och en kan vara som den är. När du ger healing finns det en rad olika saker att känna till som bidrar till förståelsen för vad som pågår. Då och då är det viktigt för en individ är lära sig mer om sig själv och förstå något för att kunna släppa ett dilemma. Det ingår i livets lärande. Men allt som oftast lär vi oss att hålla kvar något som aldrig var tänkt att vi skulle bära runt på. Här finns det stora möjligheter att växa. Vi bygger upp tankeformer och inre strukturer som håller gammal energi vid liv, trots att vi egentligen har gått vidare. Under kursen lär du dig att förstå vad som uppstår i ett sådant läge och hur du som healer kan bidra till att lösa upp en gammal energi för att balans ska uppstå.

Att hålla “helarens perspektiv” är att göra en förflyttning med sig själv. Man får tillgång till nya delar av sin kapacitet. Du är enbart instrumentet varigenom allt sker och hålls inte ansvarig ur ett högre perspektiv. Men i en faktisk session ses du ändå som ansvarig inför den du möter. Genom att lära sig själv mer om healingens olika ingående ingredienser och hur man kan förhålla sig är man en starkare kraft som inte lika lätt dras in i olika kluster av negativitet och reaktioner.

Kursen ger dig en struktur att arbeta efter och dessa tillfällen är ett av fyra starka steg. Den gör dig redo att själv arbeta som healer, om du vill det. Den utvecklar dig starkt som människa i takt med att du får ta emot öppnanden i ditt inre som hjälper dig att använda din gåva. Den utvecklar tydligt din intuition och gör dig redo för en större frihet att vara den du är. Det som sker förändrar dina synsätt och vidgar din förståelse för människans komplexitet. Det gör dig redo att acceptera att själv hålla en hög vibration och vad det innebär. Det sker en djupgående rening och stärkning av energierna för de individer som deltar.

Jag lär ut vad jag har lärt mig och är guidad inifrån av främst Ärkeänglarna Mikael, Metatron, Gabriel och Melchizedek i det arbetet. Vi pratar också om det perspektivet och hur man själv vill förhålla sig till det.
Kursen är modul 1 av 4, del 1-3 är 5 dagar lång och modul 4 är 3 dagar.
(Reservation för eventuella ändringar)

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17 samtliga kursdagar
Datum: Nya datum kommer inom kort.
Pris: 6800:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning. Anmälningsavgift 1500:-.
Medtag lunch eller ät i närheten. Fika och frukt ingår.

Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. Fakturor skickas ut via mail.
Kursen sker i en liten grupp på 6 personer samt medhjälpare.
Har du frågor går det bra att maila eller ringa till Bee, bee@lifeguide.se 070-386 22 22.

Avbokningsregler mm.
Anmälningsavgiften säkrar din plats på kursen och återbetalas ej vid avbokning.
Vid avbokning senare än 3 v före kursstart ger ingen återbetalning av kursavgiften.
Vid avbokning mer än 6 v före kursstart ger återbetalning av 50% av kursavgiften.

Förlorad kurstid pga sjukdom eller annat tas igen enligt överenskommelse, främst i samarbete med annan kursdeltagare och avtalas med eget ansvar. Frånvaro kan inte tas igen som enskilda sessioner med Bee. I vissa fall går det att ta igen förlorad kurstid i annan grupp enligt överenskommelse.

Det är ett känsligt arbete som väcker djupa processer och därför rekommenderas lugn efter kursdagarna. Det kan även väckas motstånd i dig som är en del av processen när det undermedvetna kommer igång. Det kan göra dig ”osugen” på att gå vidare med kursen och är en mycket viktig signal på att något viktigt i det undermedvetna behöver renas.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Healerkurs – Modul 2

Healer-kurs – Prästinne/präst/modern shaman-utbildning – modul 2

Detta är steg 2 av 4 i en djupgående utbildning som tar dig in i en helares rymd och lär dig olika perspektiv av vad healing betyder och vad man kan åstadkomma.
Under steg två får du nya aktiveringar som öppnar upp gamla kunskaper i dig. Du som deltagare tar in ny kunskap i form av

 • Helhetsperspektivet och vad skapar differenser utifrån den egna helheten
 • Kropp och själ i ett
 • Fältet som en tillgång i healing
 • Resterande chakraprocess utifrån 12-chakrasystemet
 • Vad metaperspektivet innebär
 • Nya flöden av healing
 • Nya verktyg
 • Jordenergier och kundalini
 • Kosmiska flöden
 • Förlösa karmiska band
 • Tidigare liv-läkning

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17 samtliga kursdagar
Datum: Inga datum är fastställda än.
Pris: 6800:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
Medtag lunch eller ät i närheten. Fika och frukt ingår.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. En faktura skickas till dig inför kursstart.
Har du frågor går det bra att maila eller ringa till Bee, bee@lifeguide.se 070-386 22 22.

Avbokningsregler mm.
Anmälningsavgiften säkrar din plats på kursen och återbetalas ej vid avbokning.
Vid avbokning senare än 3 v före kursstart ger ingen återbetalning av kursavgiften.
Vid avbokning mer än 6 v före kursstart ger återbetalning av 50% av kursavgiften.

Förlorad kurstid pga sjukdom eller annat tas igen enligt överenskommelse, främst i samarbete med annan kursdeltagare och avtalas med eget ansvar. Frånvaro kan inte tas igen som enskilda sessioner med Bee. I vissa fall går det att ta igen förlorad kurstid i annan grupp enligt överenskommelse.

Det är ett känsligt arbete som väcker djupa processer och därför rekommenderas lugn efter kursdagarna. Det kan även väckas motstånd i dig som är en del av processen när det undermedvetna kommer igång. Det kan göra dig ”osugen” på att gå vidare med kursen och är en mycket viktig signal på att något viktigt i det undermedvetna behöver renas.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Healerkurs – Modul 3


Healer-kurs – Prästinne/präst/modern shaman-utbildning – Modul 3

Den här modulen ger dig en genomgripande förståelse och rening ur ett själsligt perspektiv. Ur det perspektivet är du ett ljus som färdas genom dig i varje stund och som hela tiden är verksamt, även då du sover. Genom att lära känna den du är i din kärna och rena den, läka vad som kan ha följt med dig genom din själs olika inkarnationer och faser mellan liven etableras en ny kontakt med din själsnivå. I den här fasen då våra frekvenser förfinas och medvetandet expanderar kan man vara starkt hjälpt av att veta att själen är överens med att vara på jorden och bidra i ett fritt flöde och få känna sig som en fri själ.

Det betyder att du får lära dig och samtidigt ta emot healing för själens väg, vilket omfattar;

 • Den inre kärnan.
 • Hur den sprids ut i etern.
 • Hur dina olika nivåer av det högre jaget är igång och vägleder dig genom dina dagar och i allt du gör.
 • Hur ditt fält av inre kontakter renas och expanderar i takt med att du öppnas upp.
 • Hur dina lägre chakran töms och din känslokropp renas för att du ska vara i synk med det högre i dig.
 • Etablerandet av Den nya jorden i dig.
 • Själsmatrisen och själsportalen och hur de synkar i dig.
 • Din väg som ljusbärare.

Plats och tid: Gimmerstavägen 41, Tyresö, 10-17 samtliga dagar.
Datum för Modul 3 under 2023
Pris: 6800:- (exkl moms för företag). Anmälningsavgiften är 1500:- och faktureras i samband med anmälan. Resterande betalas före kursstart. Fakturor skickas via epost.
I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
Anmälan sker till bee@lifeguide.se med namn och postadress. Du behöver få din anmälan bekräftad.
Övrig info: Medtag lunch eller ät i närheten. Fika och frukt finns. Kursen sker i en liten grupp på 6 personer.
Vid frågor maila till bee@lifeguide.se eller ring 070-386 22 22.

Avbokningsregler mm.
Anmälningsavgiften säkrar din plats på kursen och återbetalas ej vid avbokning.
Vid avbokning senare än 3 v före kursstart ger ingen återbetalning av kursavgiften.
Vid avbokning mer än 6 v före kursstart ger återbetalning av 50% av kursavgiften.

Förlorad kurstid pga sjukdom eller annat tas igen enligt överenskommelse, främst i samarbete med annan kursdeltagare och avtalas med eget ansvar. Frånvaro kan inte tas igen som enskilda sessioner med Bee. I vissa fall går det att ta igen förlorad kurstid i annan grupp enligt överenskommelse.

Det är ett känsligt arbete som väcker djupa processer och därför rekommenderas lugn efter kursdagarna. Det kan även väckas motstånd i dig som är en del av processen när det undermedvetna kommer igång. Det kan göra dig ”osugen” på att gå vidare med kursen och är en mycket viktig signal på att något viktigt i det undermedvetna behöver renas.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Healerkurs – Modul 4


Healer-kurs – Prästinne/präst/modern shaman-utbildning – modul 4

Modul fyra är en förfining av de kunskaper som du har tagit emot och övat på under modul 1-3. Förfiningen innebär att du får gå djupare i du tidigare nosat på samt se nya perspektiv av hur healern kan arbeta. Du får en utvecklad kännedom om vad man kan göra, dra nytta av tidigare kunskaper samt lära dig helt nya möjligheter att bidra på energinivå. Kursen innehåller flera aktiveringar, vilka behövs för att öppna sig för nya kunskaper och möjligheter. Den är anpassad för dig och vad du tidigare har i din kunskapsbank.

Kursinnehåll:
– Den pågående omställningen och hur du kan underlätta
– Jordningen, vad det innebär och hur du kan öppna upp den
– Finslipning av en del kunskaper
– Det vidare perspektivet kring healing
– Allt är ett, kvantumfältet och din kontakt med det
– Eteriska nivåer för healing
– Stärker din bas som healer och gör dig trygg i det du gör

Plats och tid: Gimmerstavägen 41, Tyresö, 10-17 samtliga dagar.
Datum för Modul 4 :
20-22 jan 2023 samt 11-12 mars, även 17-19 feb samt 11-12 mars 2023.
Pris:
6 800:- (exkl moms för företag). Anmälningsavgiften är 1000:- och faktureras i samband med anmälan. Resterande betalas före kursstart. Fakturor skickas via epost.
I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
Anmälan sker till
bee@lifeguide.se med namn och postadress. Du behöver få din anmälan bekräftad.
Övrig info:
Medtag lunch eller ät i närheten. Fika och frukt finns. Kursen sker i en liten grupp på 6 personer.
Vid frågor
maila till bee@lifeguide.se eller ring 070-386 22 22.

Avbokningsregelr mm.
Anmälningsavgiften säkrar din plats på kursen och återbetalas ej vid avbokning.
Vid avbokning senare än 3 v före kursstart ger ingen återbetalning av kursavgiften.
Vid avbokning mer än 6 v före kursstart ger återbetalning av 50% av kursavgiften.

Förlorad kurstid pga sjukdom eller annat tas igen enligt överenskommelse, främst i samarbete med annan kursdeltagare och avtalas med eget ansvar. Frånvaro kan inte tas igen som enskilda sessioner med Bee. I vissa fall går det att ta igen förlorad kurstid i annan grupp enligt överenskommelse.

Det är ett känsligt arbete som väcker djupa processer och därför rekommenderas lugn efter kursdagarna. Det kan även väckas motstånd i dig som är en del av processen när det undermedvetna kommer igång. Det kan göra dig ”osugen” på att gå vidare med kursen och är en mycket viktig signal på att något viktigt i det undermedvetna behöver renas.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)