Kurser & workshops

Ljusgruppen hösten 2023

”Nya dimensioner av flöde”

Varmt välkommen till höstens Ljusgrupp.

Det är en ny nivå av medvetande vi går in i. Varje del  i vår fält aktiveras successivt och ett nytt starkare flöde etableras. Till slut är allt aktivt och vårt hjärtflöde är helt och hållet vad vi utgår från. Processen i sig tar ett antal år, men vi har kommit en bra bit på vägen mot ett högre medvetande och en djupare förståelse för människans väsen.

Tillsammans med det etableras även nya strukturer som skapar finare flöden och gör oss mottagliga för andra perspektiv än tidigare.

När en grupp som Ljusgruppen går in i meditation kan mänskligheten som helhet lättare få in ny kraft och insikt för vad som behövs framåt. Vi pulserar tillsammans in frekvenser som lättar upp tung energi och skapar nya möjligheter samt en mjukare väg framåt. Under hösten komemr dessa pulser att utvecklas till starkare omlopp av kärlek och ljus. att det sker handlar om hur vi ska kunna finna vår naturliga kraft. Omloppsflödet är frekvenshöjande och hjälper många att hitta sig själva.

Under höstens träffar kommer vi att aktivera solflödet samtidigt som det kristallina fältet aktiveras till fullo. För de som redan aktiverat fältet fullt ut kommer en ny nivå av gudomliga flöden på plats.

En djupare nivå av visdom blir tillgänglig i vår process. Flera har gläntat på den dörren och nu kan den öppnas mer.

Vi som ljusbärare används på olika sätt. Även det utvecklas. Vi får en starkare påverkan på de sekundära flödena. Med det menas att vi påverkar vår omgivning med tydliga energimässiga skiften så att en hel familj kan läka. Energimässigt kan familjesystemet strukureras om och den gudomliga ordningen blir re-etablerad.

 

Kaskader av gudomlig harmoni, balans, renhet och klarhet blir tillgängliga och ger stark påfyllning.

I våra processer ka du som individ uppleva att det blir stopp i energiflödet. Det innebär att ens system behöver återhämta sig. Det är viktigt att det får göra det. Därför ska vi gå lugnt fram, ta ett steg i taget och ge plats för nya möjligheter och förhållningssätt att flytta in.

Sessionerna i Ljusgruppen är designade så att de passar för alla inblandade. De ger påfyllning, stabilitet och balans. De öppnar även nya dörrar i ditt själsmedvetande. Därför tar vi emot aktiveringar som gör det möjligt att hitta inre vägar av kärleksfulla flöden. Meditationerna är starkt helande. Du blir mer av den du är i själ och hjärta. Ditt hjärtflöde stärks och byggs ut. Du får även ta del av den esoteriska kunskapen.

Temat vid varje tillfälle är;

 1. Var är mänskligheten nu och vad handlar ett vidgat medvetande om.
  Hur kan man använda medvetandefältet?
  En ny dörr öppnas för höstens process.
 2. Solarnas integration. Fältet laddas om.
 3. Solen som en del i dig och i symbios med alla solar. Du byggs ut i ditt energifält.
 4. Ditt tempel fullt aktiverat. Solflödet i templet. Hur du flödar ut i din i omgivning och vad det kan ge.
 5. Planeterna och du. Ditt eget inre himlavalv och betydelsen av det.
  Utgångspunkt i ditt själsliga ursprung i Universum. Själens djupare utveckling och kunskap.
 6. Integration av en större helhet, inre och yttre integration. Kaskader av renhet, harmoni, balans och klarhet tillsammans med tillit och kärlek.
 7. Nya flöden i ditt inre tempel. Den fysiska kroppen som ett soltempel.
 8. Du kan skapa möjligheter och förhållningssätt från en ny plats.

Datum: 21 aug, 28 aug, 18 sept, 25 sept, 9 okt, 16 okt, 30 okt, 6 nov (måndagar)
Tid: 19-20:30 på Zoom
Kursavgift
2700:- (Priset är exkl moms för företag). Varje kväll spelas in och inspelningen distribueras som en Dropboxlänk.
Faktura skickas ut, avgiften betalas sedan till bg 5387-8229 alternativt till swish 123 23 60 337 senast 15 aug -23. (Betalningen går vid överenskommelse att dela upp på två fakturor.)
Anmälan
till bee@lifeguide.se
Plats:
Zoom. Inför varje tillfälle får du en länk via e-post.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Helande flöden – Heldags workshop – lör 14 okt 2023

”Integrera din gudomliga essens och låt det gudomliga ta plats i hela dig”

Välkommen till en heldag med djupa helande flöden.

Vi öppnar oss för de frekvenser och vibrationer vi just nu behöver för att integrera mer av vår gudomliga essens i våra liv och i våra kroppar. Hela dagen är ett flöde av meditationer, toner och delningar. Det är en dag för djup påfyllning och inre utveckling.

Vi stärks genom den helande cirkeln vi tillsammans skapar. Flöden av gudomliga energier renar dig och löser upp hinder. Gamla föreställningar om vem du är får möjlighet att släppa taget och mer av din sanna essens kan ta plats.

 

Bee och Alyssia skapar en samklang mellan sina olika kunskapsdelar och ger guidade meditationer med trumresa och klangskålar. Allt för att väcka upp din kropp, själ och ande att vara en del av en ny tid då vi utgår från hjärtats flöde och vår integration med helheten.

Ljud når djupt in i kroppen, renar, stärker och öppnar upp. Det helande flödet i våra meditationer tar dig in i olika delar av ditt innersta för att skapa en tydlig och klar utgångspunkt i det som är sant i dig.

Den fridfulla platsen i ditt innersta hänger samman med naturen, moder jord och universum. Vi skapar samklang med jordflödet för att djupare etablera trygghet, glädje, balans och harmoni. Din djupa vetskap om vem du är och varför du är här påminns. Dina energiflöden samstäms på djupet och själens inre rytm blir tillgänglig.

Datum: Lördag 14 oktober 2023, kl 10.00-17.00.
Plats: Hälsa Utan Gränser, Idungatan 14, Stockholm. T-Odenplan.
Info/frågor: Alyssia Mirramar Rydin, alyssia@halsautangranser.se
Anmälan: Maila din önskan om att deltaga till alyssia@halsautangranser.se.
Donation: 1995-2995 kr. Sätts in på Hälsa Utan Gränsers bankgiro 5655-4629. Avvakta först besked från Alyssia att du fått en plats innan du gör insättningen.

Du kan läsa mer om Bee på den här sidan under fliken ”Om Bee”.
Du kan läsa mer om Alyssia på www.halsautangranser.se

Varmt välkommen!

Alyssia Mirramar Rydin och Bee Thufvesson

(Reservation för eventuella ändringar)

Att följa flödet – hösten 2023

”Sju kvällar som hjälper dig att förstå hur du kan använda flödet som utgångspunkt.”

Välkommen

Mer info kommer om denna kurs som har öppnar dig för att vägledas helt inifrån och låta flödet vara en väsentlig del av din vardag.

 

 

Datum: Nya datum kommer Max 8 personer.
Tid:  Kl 18-21 
Kursavgift:
(Priset är exkl moms för företag). Fika ingår.
Betala till bg 5387-8229 alternativt till swish 123 23 60 337. (Kvitto kommer i efterhand. Betalningen går vid överenskommelse att dela upp på två fakturor.)

Anmälan till bee@lifeguide.se
Plats:
Råggatan 11, Stockholm

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Mysterieskolan – En kanaliserad utbildning i Kvantumhealing

Mysterieskolan -Kvantumhealing


Denna kurs är för dig som vill utveckla dina kunskaper som healer och modern shaman och lära dig hur du kan använda dig av helande flöden för dig själv och andra.

För länge sedan var vi de som förstod hur man kan skapa goda flöden och låta dessa hjälpa människan på vägen. Vi visste även hur vår intuition vill förmedla nya perspektiv och hur vi kan förhålla oss till vad som pågår. Det här är en kunskap som åter blivit aktualiserad i takt med att många utvecklas i det inre och har en längtan att förstå mer.

Du lär dig att använda den helande energin i enlighet med de flöden som nu är tillgängliga för människan. Vi utgår från kvantumfältet och leds in i olika sekvenser av lärande för att du ska kunna bidra med flöden som läker djupare perspektiv, bidrar för utveckling, renar energiflödet samt löser upp blockeringar.

Genom samarbetet i gruppen får du både ge och ta emot och uppleva båda aspekterna. Det ger dig en intensiv process och en skjuts framåt i din personliga utveckling. Kursen aktiverar slumrande kunskaper och är upplagd på ett sätt som ger dig trygghet i det du utför. Den utvecklar din intuition starkt och för dig in i  processen att utgå från en förhöjd vibration där hjärtat är öppet och klart. Det betyder att det är en kurs rik på kunskap kring en människas energistrukturer samtidigt som du lära känna hur dina sinnen samverkar och meddelar sig med dig.
Du utvecklar kontakten med det högre jaget och kanalen med det högsta ljuset.

Varje modul omfattar i 5 dagar och är totalt 4 moduler. Healingen sker i förbindelse med Ärkeänglarna och de uppstigna mästarna i det högsta ljuset.

Har du en önskan att ge dig själv en grundläggande förståelse för vad som sker på djupet i människan samt hur du kan ge healing och därmed hjälpa någon att återfinna sin balans och hitta nya steg? Denna kurs ger en möjlighet att bygga upp dig själv och samtidigt skapa en djupare insikt kring vad som format dig specifikt och människan generellt. Vi är på vägen mot att bli fria själar och successivt skalar vi av vad som begränsat oss och tar oss in i processer som vidgar dina vyer och din förståelse.

Under kursen får du:

 • Aktivera slumrande förmågor
 • möjlighet att skapa en djupare förståelse för människans energimässiga struktur
 • Förstå bakomliggande orsaker till vad vi bär med oss och vad som är möjligt att läka
 • Ta emot verktyg för healing
 • Nya begrepp och som bygger ut din höjd och ditt djup som människa.
 • Din mästarenergi aktiveras till fullo.
 • Stark utveckling av din intuition och möjlighet att lära känna den.
 • Förstå hur dilemman fastnar i ett energifält och hur du kan lösa upp dessa.
 • Förstå hur du kan rena dig själv och hålla dig tydlig och klar.
 • Använda dig av den helande frekvenser på flera sätt, både för dig själv och för andra.
 • Förstå vad det innebär att vara en healer och hur man relaterar till det
 • Ge andra healing genom att strömma energi i kvantumfältet
 • Utveckla din kapacitet att hålla ett stadigt och klart flöde för att healing ska kunna ske
 • Förståelse för olika metoder inom healingens område samt använda dig själv för det högsta bästa, dvs att låta dig styras inifrån och låta det ske.
 • Lära dig att hålla det högre perspektivet.

Den kommande tiden är en våg av expansion som inte längre vill låta någonting vara kvar som inte är i samklang med vad en individ är i sin själsvibration. Var och en kan vara som den är.

När du ger healing finns det en rad olika saker att känna till och som kan underlätta. För många är det viktigt att förstå för att kunna släppa taget om vad personen upplevt. Det ingår i livets lärande. Men allt som oftast lär vi oss att hålla kvar vad som aldrig var tänkt att vi skulle bära runt på.

Vi bygger även upp tankeformer och håller kvar outtryckta känslor som håller gammal energi vid liv, trots att vi egentligen har gått vidare. Under kursen lär du dig att förstå vad som uppstår i ett sådant läge och hur du som healer kan bidra till att lösa upp en gammal energi för att balans ska uppstå. Det leder till att mer kraft kan komma in i en individ.

Att hålla “helarens perspektiv” är att göra en förflyttning med sig själv. Du får tillgång till nya delar av sin kapacitet. Du är enbart instrumentet varigenom allt sker.

Kursen ger dig en struktur att arbeta efter.  Den gör dig redo att själv arbeta som healer, om du vill det. Den utvecklar dig starkt som människa i takt med att du får ta emot aktiveringarna som öppnar dig för din gåva.
Du utvecklas sedan i takt med att du använder gåvan.

Kursens omfattning:
Kursen omfattar totalt 4 moduler där de två första modulerna är basen för de fortsatta modulerna. Varje modul omfattar 5 dagar och vi träffas kl 10-17.

Modul 1 och 2 ger dig basen vi sedan utgår från. Den ger dig grundläggande rening och kunskaperna modul 3 och 4 bygger vidare på.

Modul 3 och 4 tar dig in i processen som handlar om själens väg och hur själen strålar genom dig och ut i fältet.

Efter de fyra modulerna får du ett erkännande i form av ett intyg. Intyget godkänner din förståelse för djupa helande processer samt att du har baskunskaperna.

Hela kursen bygger upp din trygghet och din kunskapsrymd när du sedan arbetar med healing och energiflöden.

Varje dag inleds med undervisning samt en meditation och därefter läser kursdeltagarna varandra.
Genom att vi synkar oss som grupp skapar vi tillsammans en helande ring vi kan använda oss av.

Vid varje träff sker en balansering och synkning av hela ditt energiflöde. Du får lära dig mer om de högre perspektiven och hur du kan balansera energierna i dig. Förmågan att se bakomliggande orsaker till hur ett dilemma uppstått öppnas upp. Du får även ta emot de aktiveringar som behövs för att stärka din helande gåva och öppna nya rymder av flöden och kunskap. Genom de olika läkningarna och reningarna sker en stor förändring av ditt energiflöde och den du är på djupet lyfts fram.

Frånvaro:
Lättare frånvaro, max en dag per modul, tar du igen genom att be om hjälp från någon av dina kurskamrater samt lyssna till meditationen som inspelning. Längre frånvaro behöver vi samtala kring. Kursen sker i en mindre grupp där var och en har sin betydelsefulla del i gruppen. När någon är frånvarande märks det eftersom gruppdynamiken förändras.

Motstånd och inre upplevelser:
Som deltagare kommer dina motstånd och fysiska upplevelser att komma upp till ytan. Det innebär att du kan känna ett starkt motstånd mot att delta en viss dag då något är på gång att förändras i ditt energiflöde. Detta är naturligt och det fina är att du får hjälp att ta dig genom dina motstånd och förstå vad de handlar om när du är med under kursdagarna. När något släpper kan det även kännas i kroppen. Ge plats för lugn efter en kursdag.

Anmälan och avbokning:
1 månad före kursstart låses din anmälan som bindande, men du kan själv hitta en ersättare.
Det innebär även att kursavgiften betalas i månad i förväg.

Information om tider och respektive modul hittar du nedan.
Anmälan: bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Mysterieskolan – Kvantumhealing
Modul 1

Modul 1 inleder en process som tar dig till en djupare kunskap kring healing och vad som är möjligt att hjälpa någon med utifrån att läkning handlar om flöde i en människa.

Under Modul 1 lär du dig bland annat följande:

 • Vad innebär det att jobba på det här sättet?
 • Aktiveringar som tillåter en djupare inre intuitiv dialog
 • Aktiverar som hänger samman med din väg som healer
 • Läsning av chakran med avseende på fyra olika perspektiv
 • Rening av gamla förhållningssätt
 • Vad innebär främmande energi och hur man kan förhålla sig
 • Rening av grunden i auran
 • Ta emot flödet som stärker din helande gåva
 • Guider, änglar och mästare, kraftdjur… vilka är de och hur kan de hjälpa till?

Tid: kl 10-17.
Nystart Modul 1, 10-12 nov samt 9-10 dec 2023
Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Pris: 7300:- (exkl moms för företag)
Anmälan: bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Allmän info om kursen finns ovan.

(Reservation för eventuella ändringar)

Mysterieskolan – Kvantumhealing
Modul 2

Under Modul 2 utforskar vi vad det undermedvetna vill berätta och hur du kan använda en inre plats av flöde. Detta tar dig sedan till nästa nivå där mer djupgående aktiveringar sker.

Innehåll Modul 2

Under modul 2 lär du dig bland annat följande:

 • Läkning av det undermedvetna.
 • Att utgå från ditt inre tempel.
 • Öppna upp ett helande fält att verka i där du är beskyddad och i förbindelse med det inre helande flödet.
 • Fortsatt kunskap om rening av främmande energi
 • Hur flödena påverkar hela dig
 • Läsning av högre chakran samt jordning
 • Aktiveringar som behövs för dina nya inre steg
 • Rening av ett djupare flöde i auran
 • Sammanlänkning av vissa chakran

Tid: kl 10-17.
Modul 2  planeras till vt 2024. Modul 2 förutsätter att du gått modul 1.
Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Pris: 7300:- (exkl moms för företag)
Anmälan: bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Allmän info om kursen finns ovan.

(Reservation för eventuella ändringar)

Vår kapacitet som själar når långt ut. Många gånger längre än vad vi i allmänhet kan föreställa oss. Vi kan t ex inta perspektivet som örnen har och segla med överblick över helheten.

Likaså kan vi ta del av örnen som ett inre kraftdjur och låta örnen förmedla sin kraft och kunskap.

 

Mysterieskolan – Kvantumhealing
Modul 3


Modul 3 tar dig till nästa kunskapsnivå som handlar som själens integration och hur själens väg redan är skriven för människan.

Utifrån det här perspektivet talar vi om själen som ett frekvensomfång och att var och en har en unik sådan.

Healingen tar dig in i detta och ger ett flöde som är i enlighet med vad din själ har för frekvenser.

Under modul 3 lär du dig bland annat följande;

 • Det inre barnet och vad det innebär, dvs det inre barnets betydelse och hur du kan underlätta i processen att läka det inre barnet.
 • Läsning av naveln och länken till mamman.
 • Läkning av karmiska förbindelser med t ex föräldrar och andra närstående
 • Rening av viktiga portaler din kropp har
 • Aktiveringar av den nya tidens flöden.
 • Hur själens olika perspektiv integrerar i dig och läkning av dessa.
 • Höjning av varje chakra
 • Ditt inre tempel utvecklas

Tid: kl 10-17.
Modul 3 planeras till sommaren eller hösten 2024. Modul 3 förutsätter att du gått modul 1 och 2.
Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Pris: 7300:- (exkl moms för företag)
Anmälan: bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Allmän info om kursen finns ovan.

(Reservation för eventuella ändringar)

Mysterieskolan – Kvantumhealing
Modul 4

 

Den fjärde modulen utgår från en aktiverad själsportal där du verkar på en själsnivå.
Aktiveringarna sker nu på eteriska nivåer och bjuder in dig att samverka med helande team i etern.

Under modul 4 lär du dig följande;

 • Du i samklang med allt som helare
 • Ditt inre tempel utvecklas
 • Aktiveringar för varje del
 • Hur din själs flödar genom dig
 • Restaurera kopplingar själen har till stjärnsystem och till jorden samt rening av hinder för det.
 • Rening av kontaktflödet
 • Läsa tidigare liv och rening av dessa
 • Rening av själshologrammet.
 • Strål-system och integrationen i dig
 • Aktiveringar i hologrammet
 • Synkning av inre element, eldar, vindar, väderstreck, årstider mm.

Tid: kl 10-17.
Modul 4  planeras till vintern 2024/2025. Modul 4 förutsätter att du gått modul 1-3.
Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Pris: 7300:- (exkl moms för företag)
Anmälan: bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Allmän info om kursen finns ovan.

(Reservation för eventuella ändringar)

Vi är en del av Universum och tar hela tiden del av flöden som finns där. Det är en anledning till att astrologin har uppmärksammats. Varje planet har sin energi och kan ge en avspegling i dig och hur du mår.

Varje dag har sitt flöde. När du hittar det går det lättare med allt.