Kurser & workshops

Ljusgruppen höstterminen 2024

”Den femte dimensionen med jordning”

Varmt välkommen till höstterminens Ljusgrupp.

Det pågår intensiva flödesskiften världen över. I ljusgruppen har vi jobbat oss in i högre medvetandenivåer successivt. Det vi håller på att skifta till är en djupare nivå där den gamla sortens programmeringar inte längre styr allt. Det gör att tankar kan förändras och så även uppfattningar vi haft om oss själva. Ljusgruppen följer den omvandlingen och ger stöd i processen och stärker förståelsen för vad det innebär att utgå från en djupare nivå där vi står i förbindelse med allt vad vi är.

Ljusgruppen under hösten 2024 kommer att hålla flödet i femte dimensionen. Därför pågår även skiften från något du trott så här långt till helt nya förhållningssätt och tankar. Det betyder att din expansion går genom jordens flöden och kan ibland kännas tyngre än förut.

Ljusgruppen den här gången en utbildning i hur expansionen fungerar är inriktad på att förmedla flödet som hjälper till med jordningen och utveckling i en ny tid.
Du är den nya jorden!

Vi har gått genom olika öppnandefaser och kan inte gå längre när det gäller att ge vår kraft till vad vi trott är vad som styr utan behöver ta in det i oss själva och låta den djupa inre förståelsen samt kärleksfullhet, harmoni, glädje och tillförsikt vara utgångspunkten i var och en. Din sanning är det som gäller. Genom flöden som etablerades under expansionen och aktiveringarna av en djupare dold programmering som vi kallat den femte dimensionen, kan vi nu förhålla oss på nya sätt till de vi är och stärka kraften inifrån och öppna kunskaper vi tidigare inte riktigt kunnat se eller förhålla oss till.

Lite i taget stäms vi om att härbärgera tryggheten i det nya. Vi kunde inte komma längre med de gamla programmeringarna. Vi var tvungna att öppna oss helt för de vi är och lita till oss själva som värdefulla levande varelser i kontakt med livet. Detta stärker din relation till livet och jorden.

”Dagen gryr för en ny tid”

Temat vid de olika träffarna är;

 1. Du är jorden
 2. Din väg på jorden
 3. Dina förfäder som en länk till jorden
 4. Medicinen jorden ger
 5. Kraftdjur, jordväsen och energier omkring dig
 6. Vatten, luft och eter
 7. Vind och jord
 8. Energier från jorden och kosmos

Datum: 26 aug, 16 sept, 30 sept, 14 okt, 28 okt, 11 nov, 25 nov och 9 dec.
Tid och plats: Kl 19-20:30 på Zoom
Anmälan till bee@lifeguide.se . Inför varje zoommöte får du en länk via mail. Det är därför viktigt att du anmäler dig via mail.
Pris: De åtta gångerna kostar 2700:- (exkl moms för företag). Du betalar till swish 123 23 60 337 eller sätter in på bg 5387-8229.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Din väg in i 5e dimensionens flöde – våren 2024

”Sju träffar som underlättar övergången till ett högre flöde.”

Varmt välkommen till en kurs i högstående energier som hjälper dig att förstå och aktivera processen in i den femte dimensionens flöden och ta del av nya kunskaper. Kursen fördjupar dina kunskaper om det helande flödet.

Den här kursen hjälper dig att komma i balans på en djupare nivå i dig och samtidigt skapa samklang i det flöde man kallar den 5e dimensionens medvetande. Den går genom olika sekvenser som är viktiga för att det ska kunna gå så lätt som möjligt att hitta vägen in i det högre flödet. I takt med att du får förståelse och den hjälp du behöver blir det en smidig övergång. Du blir re-kalibrerad under dessa träffar. Re-kalibreringen handlar om att vara i samklang med dina naturliga frekvenser.

Vid varje tillfälle skapas ett helande sfär som hjälper processen framåt på ett fint och balanserat sätt. Vi kommer att gå djupt in i vad som kan hindra ur ett själsligt perspektiv. Den här kursen vänder sig till dig som redan har läkt din barndom och vill ta ett starkt kliv in i en högre dimension och lära dig hur det fungerar.
Det hjälper dig på vägen och gör dig stark i din själsliga kontakt.

Kursen är kanaliserad i kontakt med källan. Den påminner dig om vem du är och hur ditt uppdrag ser ut eller känns i dig.
Kursen sker på plats på Råggatan 11 i Stockholm.

Varje kurstillfälle gör dig renad, energimässigt stark och mjuk mot dig själv. Den banar vägen för att ditt flöde omsluter hela ditt väsen i en högre dimension. Meditationerna aktiverar kunskapsdelar, stabiliserar och ger ett flöde som hjälper dig i processen in i femte dimensionen.
Du får med dig en klar och tydlig förståelse för vad som sker och hur du kan integrera det du inte klarat att integrera fram tills nu.

Stabiliteten i varje träffs energiöverföringar hjälper dig i pågående flödesskiften. Tryggheten kan flytta in genom din förståelse för vad som sker och hur du kan använda det i vardagen.

Fler noder i ditt kristallina nät tänds upp och du blir mer genomlyst. Allt utgår från din personliga plan för inre växande och upplysning. Din själsvibration fullt aktiverad genom kroppen och ut i etern öppnas upp under kursen.

Vid varje träff mediterar vi, delar och hjälps åt.

Datum: 27 jan, 24 feb, 23 mars, 6 april, 20 april, 4 maj,  och 25 maj.
Tid: Kl 13-17
Plats: Råggatan 11, Stockholm.
Kursavgift:
3500:- (Priset är exkl moms för företag). Fika ingår.
Betala till bg 5387-8229 alternativt till swish 123 23 60 337. (Kvitto kommer i efterhand. Betalningen går vid överenskommelse att dela upp på två fakturor eller betala per gång. Betalar du per gång betyder det samtidigt att du förbinder dig att betala 3500:- även om du skulle vara frånvarande vid något tillfälle.)
Anmälan till bee@lifeguide.se

Tema och innehåll vid respektive träff;

1. 27 jan 2024 – Språnget in i en högre dimension.
Vad innebär det? Varför först nu?
Vad ligger i vägen som du kan släppa för att underlätta?

Tankesystem som inte fungerar. Nya tankar kan skapas och gamla spår avslutas.
Våra tankar är vår största tillgång när det gäller skapande. Emellanåt fastnar vi i gamla banor och kan behöva hjälpen att komma loss och förmå oss att tänka nytt.

Ett djupare program har varit genomgripande och gjort mänskligheten osäker och avskärmad från sig själv. Grunden i människan är att känna sig i samklang med helheten och förstå vad det innebär. Där finns ingen separation och vad som ligger i vägen för att se och känna sin del i helheten blir tydligare och kan integreras att omfatta allt.

Du tar del av ljuskoderna som hjälper dig på vägen.

I meditationen öppnas du för en ny dimension. Aktiveringar som var i samband med vintersolståndet kommer att finna sin väg genom ditt medvetande och genom dina energiflöden. När man lyfts in i en ny dimension pågår flera olika saker. Bland annat vidgas du att uppleva en högre nivå som kan uppfattas annorlunda än tidigare.
Vad är det som händer i det fallet? Varför blir det så?

2. 24 feb 2024 – Sfärer av ljus i en ny tid.
Sfärer som helande energier. Sfärer som hjälp och rening. Sfärer som pulser ut i helheten.

Genom eoner av tid har helande energier samverkat på olika sätt i människan och skapat olika genomgripande sätt att verka. Sfärer är både ett sätt att rena och ett sätt att höja sina frekvenser samtidigt som en individ kan förflytta sig till andra nivåer och uppleva olika intressanta perspektiv genom sfärer. De kan användas flitigt som flödesomställare och vara till hjälp i personliga processer och för jorden i sig.

I meditationen aktiveras kunskapen kring sfärer och hur du kan använda dem.
Din egen sfär, som du omger dig med, kan du medvetet fylla, rena och aktivera för andra ändamål. Även den kunskapen och tillgången aktiveras under meditationen.

3. 23 mars 2024 – Glömda strömmar av helande energi
Den här gången lär du dig om kosmiska vågor och vad de kan göra för dig. Kunskaperna om sfärerna byggs ut ytterligare och skapar samklang.

Din kärleksfullhet och din öppenhet som påverkansfaktorer.
Vad har du märkt kring det?
Vad betyder det att vara i samklang med sitt hjärta och utgå från hjärtats flöde?
Vad händer när du inte gör det?

I meditationen aktiveras de kosmiska strålarna och öppnas upp i dina händer.
Dina fingrar är verktygen. Även ögonen och flödet från ditt hjärta ingår i verktygslådan.
Allt läggs ihop som en del av ditt vetande.

4. 6 april 2024 – Det kristallina nätet, ljuskroppen, fältet och auran.
Vad menas? Vad är skillnaden?

Känslornas väg. Flöden som gynnar och hjälper dig att må bra. Känslorna som budbärare.
Neutraliteten och vad som menas med det.

I meditationen tar du emot hjälpen att enklare växla energierna mellan nätet och ditt fält.
Fler noder tänds och det kristallina nätet förfinas. Ljuskoder aktiveras och tillgången till ljuskoderna aktiveras naturligt.

5. 20 april 2024 – Strömmar av elektricitet
Elektriciteten handlar om en specifik ström av helande ljus. Det sätter igång perspektiv, aktiverar slumrande delar samt ger nytillskott av flöde. De skapar flödesskiften och öppnar upp andra delar i ditt medvetandefält.

Hjärnans kapacitet. Vi får förstå vad hjärnan kan hjälpa till med i processen.

I meditationen tar du emot kunskaper som blir viktiga framgent. Ditt hjärtas flöde stärks och hur din hjärna kan användas utan att du blir hjärntrött. Hjärta och hjärna kommer i starkare samklang.

6. 4 maj 2024 – Nya kunskaper kring högre dimensioner
De höjningar vi har genomgått har många gånger skapat starka fysiska påminnelser.
Varför? Varför kan inte kroppen läka så lätt som du har trott (om du har trott det)?
Vad kan gynna den fysiska delen?

Vad handlar föryngringen om? Varför är föryngringen ens med som ett begrepp?
Vilket är det enklaste sättet att skapa föryngring och hjälpa kroppen i processen?

I meditationen lär du dig om högre dimensioners flöde i den fysiska kroppen. Du får öppna upp djupare förståelse för vad det innebär och vad som ligger i vägen. Blockeringar öppnas upp och du får ta del av flödet i bindväven. Kunskaperna om bindväven som flödesbärare byggs ut.

7. 25 maj 2024 – Synkning av hela energiflödet och låta det komma i balans
Din ljuskropp har aktiverats genom olika moment och skapat ditt nya energiflöde i en högre dimension. De olika delarna går samman till ett. Aktiveringar genom hela dig och din själsvibration.
Kontakt med din själs olika delar som utgör din själs flöde och hur det genomsyras av vad du är här för och hur du kan förhålla dig till din egen väg.

I meditationen stärks ditt eget kraftfält att vara högaktiverat och en starkare bärare av helande flöden. Du har successivt öppnats upp för en fysisk aspekt av själens flöde genom hela dig som nu blir påtaglig och du får förstå mer om det.
Pulser genom hela din ljuskropp kommer i samklang.
Hjärnan, ryggraden, chakrana, kropparna i auran och mer. Allt i samklang.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Mysterieskolan – Healing i nollpunktsfältet och ”beyond”

Mysterieskolan –
En skola i att ställa om energiflöden. Den låter dig lära känna nollpunktsfältet och gå bortom vad vi trott är möjligt.

Denna kurs är för dig som vill utveckla dina kunskaper som healer och modern shaman och lära dig hur du kan använda dig av helande flöden för dig själv och för andra.
Kursens olika moduler går djupt in i helandets rymd.

För länge sedan var vi de som förstod hur man kan skapa goda flöden och låta dessa hjälpa människan på vägen. Vi visste även hur vår intuition och mer än så ville förmedla nya perspektiv och hur vi kunde förhålla oss till vad som pågår. Det här är en kunskap som åter blivit aktualiserad i takt med att många utvecklas i sitt inre och har en längtan att förstå mer. 

Denna kurs lär dig att använda den helande energin i enlighet med de flöden som nu är tillgängliga för människan. Vi utgår från nollpunktsfältet och leds in i olika sekvenser av lärande för att du ska kunna bidra med flöden som läker djupare perspektiv, bidrar för utveckling, renar energiflödet samt löser upp blockeringar.
Som grädde på moset får du dina inre kanaler av inre vägledning öppnade och du sätts i förbindelse med helheten.

Genom samarbetet i gruppen får du både ge och ta emot och genom det uppleva båda aspekterna. Det ger dig en intensiv process och en skjuts framåt i din personliga utveckling. Kursen aktiverar slumrande kunskaper. Den initierar dig till aktiva flöden som behövs i processen. Kursens moduler är upplagda på ett sätt som ger dig trygghet i det du utför. Du utvecklar din intuition starkt och dina kanlaler öppnas. För att det ska ske krävs en djupgående rening. Det för dig in i  processen att utgå från en förhöjd vibration där hjärtat är öppet och klart. Det betyder att det är en kurs rik på kunskap kring en människas energistrukturer samtidigt som du lära känna hur dina sinnen samverkar och meddelar sig med dig, allt utifrån ett öppet hjärta där hjärtflödet är starkt aktiverat.
Du utvecklar kontakten med det högre jagets olika nivåer och kanalen med det högsta ljuset.

Varje modul omfattar i 5 dagar. Varje modul bygger på den föregående. Totalt är det fyra moduler. Healingen sker i förbindelse med Ärkeänglarna och de uppstigna mästarna i det högsta ljuset samt dina personliga guider och Mästare.

Har du en önskan att ge dig själv en grundläggande förståelse för vad som sker på djupet i människan samt hur du kan ge healing och därmed hjälpa någon att återfinna sin balans och hitta nya steg? Denna kurs ger en möjlighet att bygga upp dig själv och samtidigt skapa en djupare insikt kring vad som format dig specifikt och människan generellt. Vi är på vägen mot att bli fria själar och successivt skalar vi av vad som begränsat oss och tar oss in i processer som vidgar dina vyer och din förståelse.

Under kursen får du:

 • Aktivera slumrande förmågor
 • Möjlighet att skapa en djupare förståelse för människans energimässiga struktur.
 • Förstå bakomliggande orsaker till vad vi bär med oss och vad som är möjligt att läka.
 • Ta emot verktyg för healing.
 • Nya begrepp och som bygger ut din höjd och ditt djup som människa.
 • Din mästarenergi aktiveras till fullo.
 • Stark utveckling av din intuition och din kanal samt möjlighet att lära känna den.
 • Förstå hur dilemman fastnar i ett energifält och hur du kan lösa upp dessa.
 • Förstå hur du kan rena dig själv och hålla dig tydlig och klar.
 • Använda dig av helande frekvenser på flera sätt, både för dig själv och för andra.
 • Förstå vad det innebär att vara en healer och hur man relaterar till det
 • Ge andra healing genom att strömma energi i nollpunktsfältet.
 • Utveckla din kapacitet att hålla ett stadigt och klart flöde för att healing ska kunna ske
 • Förståelse för olika metoder inom healingens område samt använda dig själv för det högsta bästa, dvs att låta dig styras inifrån och låta det ske.
 • Lära dig att hålla det högre perspektivet.

När du ger healing finns det en rad olika saker att känna till och som kan underlätta. För många är det viktigt att förstå för att kunna släppa taget om vad personen upplevt. Det ingår i livets lärande. Men allt som oftast lär vi oss att hålla kvar vad som aldrig var tänkt att vi skulle bära runt på.
Det finns alla möjligheter att lägga bitar av sorg, minnen, händelser osv till rätta och känna sig hel.

Vi människor bygger upp tankeformer och håller kvar outtryckta känslor som underhåller gammal energi, trots att vi egentligen har gått vidare. Under kursen lär du dig att förstå vad som uppstår i ett sådant läge och hur du som healer kan bidra till att lösa upp en gammal energi för att balans ska uppstå. Det leder till att mer kraft kan strömma genom och blockeringar eller stagnation kan släppa.

Att hålla “helarens perspektiv” är att göra en förflyttning med sig själv. Du får tillgång till nya delar av sin kapacitet. Du är enbart instrumentet varigenom allt sker.

Kursen ger dig en struktur att arbeta efter.  Den gör dig redo att själv arbeta som healer, om du vill det. Den utvecklar dig starkt som människa i takt med att du får ta emot aktiveringarna som öppnar dig för dina gåvor. Du utvecklas sedan efter hand i takt med att du använder gåvan.

Kursens omfattning:
Kursen omfattar totalt 4 moduler där de två första modulerna är basen för de fortsatta modulerna. Varje modul omfattar 5 dagar. Varje dag träffas vi mellan kl 10 och 17.

Modul 1 och 2 ger dig basen vi sedan utgår från. Den ger dig grundläggande rening som kunskaperna i modul 3 och 4 bygger vidare på.

Modul 3 och 4 tar dig in i processen som handlar om själens väg och hur själen strålar genom dig och ut i fältet.

Efter de fyra modulerna får du ett erkännande i form av ett intyg. Intyget godkänner din förståelse för djupa helande processer samt att du har baskunskaperna.

Hela kursen bygger upp din trygghet och din kunskapsrymd när du sedan arbetar med healing och energiflöden.

Varje dag inleds med undervisning och en aktiverande meditation. Därefter praktiserar vi healing på varandra.
Genom att vi synkar oss som grupp skapar vi tillsammans en helande ring vi stärks av.

Vid varje träff sker en balansering och synkning av hela ditt energiflöde. Du får lära dig mer om de högre perspektiven och hur du kan balansera energierna i dig. Förmågan att se bakomliggande orsaker till hur ett dilemma uppstått öppnas upp. Du får även ta emot de aktiveringar som behövs för att stärka din helande gåva och öppna nya rymder av flöden och kunskap. Genom de olika läkningarna och reningarna sker en stor förändring av ditt energiflöde och den du är på djupet lyfts fram.

Frånvaro:
Lättare frånvaro, max en dag per modul, tar du igen genom att be om hjälp från någon av dina kurskamrater samt lyssna till meditationen som inspelning. Längre frånvaro behöver vi samtala kring. Kursen sker i en mindre grupp där var och en är en betydelsefull del i gruppen. När någon är frånvarande märks det eftersom gruppdynamiken förändras.

Motstånd och inre upplevelser:
Som deltagare kommer dina motstånd att aktiveras och fysiska upplevelser att komma upp till ytan. Det innebär att du kan känna ett starkt motstånd mot att delta en viss dag då något är på gång att förändras i ditt energiflöde. Detta är naturligt och det fina är att du får hjälp att ta dig genom dina motstånd och förstå vad de handlar om när du är med under kursdagarna. När något släpper kan det även kännas i kroppen. Ge plats för lugn efter en kursdag.

Anmälan och avbokning:
1 månad före kursstart låses din anmälan som bindande, men du kan själv hitta en ersättare efter det.
Det innebär även att kursavgiften betalas i månad i förväg.

Information om tider och respektive modul hittar du nedan.
Anmälan: bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Mysterieskolan – Healing i nollpunktsfältet och ”beyond”.
Modul 1

Modul 1 inleder en process som tar dig till en djupare kunskap kring healing och vad som är möjligt att hjälpa någon med utifrån att läkning handlar om flöde i en människa. Kursmodulen öppnar upp ett starkt flöde i dig som successivt ställer dig i förbindelse med nollpunktsfältet och bortom det.

Under Modul 1 lär du dig bland annat följande:

 • Vad innebär det att jobba på det här sättet?
 • Aktiveringar som tillåter en djupare inre intuitiv dialog.
 • Aktiverar som hänger samman med din väg som healer.
 • Läsning av chakran med avseende på fem olika perspektiv
 • Rening av gamla förhållningssätt och valda sanningar.
 • Vad innebär främmande energi och hur man kan förhålla sig?
 • Rening av auran.
 • Ta emot flödet som stärker din helande gåva.
 • Guider, änglar och mästare, kraftdjur… vilka är de och hur kan de hjälpa till?
 • Du får en djupgående rening som gör dig redo att praktisera healing på ett klokt sätt.

Datum: 25-27 oktober 2024
Tid: kl 10-17.
Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Pris: 6800:- (exkl moms för företag)
Anmälan: Skicka intresseanmälan till bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Allmän info om kursen finns ovan.

(Reservation för eventuella ändringar)

Mysterieskolan – Healing i nollpunktsfältet och ”beyond”.
Modul 2

Under Modul 2 utforskar vi vad som lagrats i det undermedvetna och som inte längre gagnar en individ. Det stärker dig och gör dig redo att aktivera en djupare kraft som tillåter fler initieringar och tillgång till fler helande energiflöden. 
Du aktiverar en inre källa av visdom och flöde.

Innehåll Modul 2

Under modul 2 lär du dig bland annat följande:

 • Ditt undermedvetna får läka.
 • Att utgå från ett inre tempel.
 • Öppna upp ett helande fält att verka i där du är beskyddad och i förbindelse med det inre helande flödet.
 • Fortsatt kunskap om rening av främmande energi och liknande.
 • Hur flödena påverkar hela dig.
 • Läsning av högre chakran samt jordningens betydelse.
 • Bygger ut jordningen.
 • Aktiveringar som behövs för dina nya inre steg.
 • Rening av ett djupare flöde i auran.
 • Aktivering av själens väg.

Datum: 14-16 mars 2025  samt 5-6 april 2025.
Tid: kl 10-17.
Modul 2 förutsätter att du gått modul 1.
Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Pris: 6800:- (exkl moms för företag)
Anmälan: Skicka intresseanmälan till bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Allmän info om kursen finns ovan.

(Reservation för eventuella ändringar)

Vår kapacitet som själar når långt ut. Många gånger längre än vad vi i allmänhet kan föreställa oss. Vi kan t ex inta örnens perspektiv och segla högt över land med överblick över helheten.
Örnen som ett inre kraftdjur kan hjälpa dig på vägen.

 

Mysterieskolan – Healing i nollpunktsfältet och ”beyond”
Modul 3

Modul 3 tar dig till nästa kunskapsnivå som handlar som själens integration och hur själens väg påverkar dig som människa.
Du stärks utifrån det perspektivet och aktiverar ännu fler flöden.

Utifrån ett högre perspektiv har själen ett frekvensomfång. Var och en är unik och har valt sin närvaro på jorden i just den här tiden eftersom själen behövs här och har valt jorden som sin utvecklingsplats.

Healingen tar dig in i detta och ger ett flöde som är i enlighet med vad din själ har för frekvenser, hur dess uppdrag är. I denna modul får du läka vad själen fick med sig som inte längre hjälper till.

Under modul 3 lär du dig bland annat följande;

 • Det inre barnet och vad det innebär, dvs det inre barnets betydelse och hur du kan underlätta i processen att läka det inre barnet.
 • Läsning av naveln och länken till mamman.
 • Läkning av karmiska förbindelser med t ex föräldrar och andra närstående.
 • Rening av viktiga portaler i din energi kropp .
 • Aktiveringar av den nya tidens flöden.
 • Hur själens olika perspektiv integrerar i dig och läkning av dessa.
 • Höjning av varje chakra.
 • Ditt inre tempel utvecklas.

Datum: Meddelas senare
Tid: kl 10-17.
Modul 3 förutsätter att du gått modul 1 och 2.
Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Pris: 6800:- (exkl moms för företag)
Anmälan: Intresseanmälan till bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Allmän info om kursen finns ovan.

(Reservation för eventuella ändringar)

Mysterieskolan – Healing i nollpunktsfältet och ”beyond”
Modul 4

Den fjärde modulen utgår från en aktiverad själsportal där du verkar på en själsnivå.
Aktiveringarna sker nu på eteriska nivåer och bjuder in dig att samverka med helande team i etern.

Under modul 4 lär du dig följande;

 • Du som helare i samklang med allt. 
 • Ditt inre tempel utvecklas och stärks.
 • Aktiveringar som utvecklar dig vidare.
 • Själens frekvenser flödar genom dig utan hinder.
 • Restaurera kopplingar själen har till stjärnsystem och till jorden samt rening av hinder för det.
 • Rening av kontaktflödet.
 • Läkning av tidigare liv och rening av dessa.
 • Rening av själshologrammet.
 • Strålsystemet och integrationen i dig
 • Aktiveringar i hologrammet.
 • Synkning av de inre elementen, eldar, vindar, väderstreck, årstider mm.

Datum: Meddelas senare
Tid: kl 10-17.
Modul 4 förutsätter att du gått modul 1-3.
Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Pris: 6800:- (exkl moms för företag)
Anmälan: Intresseanmälan till bee@lifeguide.se
Vid frågor kontakta maila Bee på bee@lifeguide.se eller ring 070-386 2222.

Allmän info om kursen finns ovan.

(Reservation för eventuella ändringar)

Vi är en del av Universum och tar hela tiden del av flöden som finns där. Det är en anledning till att astrologin har uppmärksammats. Varje planet har sin energi och kan ge en avspegling i dig och hur du mår.

Varje dag har sitt flöde. När du hittar det går det lättare med allt.