Låt dig ledas av ditt hjärta

Lifeguide Bee Thufvesson | Studio Creere, Torsgatan 63, Stockholm | 070-386 22 22 | bee@lifeguide.se

Låt dig ledas av ditt hjärta

”Det handlar om att locka fram den inneboende kraften, våra personliga gåvor och våga vara de vi är på djupet.”

En annan väg

Bee är vägledare, healer och lärare i andlig utveckling. I början av 2000-talet öppnade hon upp starkt och började ta emot ett flöde av information, utan att känna till att det ens var något man kunde göra. Det ledde henne in på vägen att lära sig mer om våra gåvor som helare på jorden.

Hon har grupper i andlig utveckling sedan många år tillbaka, där hon förmedlar den högre kunskapen tillsammans med expansiva energier. Under de guidade meditationerna skapas omställningar av flöden i människan och löser upp gammal blockerad energi att flöda på nytt. Det möjliggör för själens vibration att integreras som en finare frekvens i varje cell.

Den andliga utvecklingsvägen har varit en viktig del i hennes personliga process. Hon kanaliserar änglar, guider och uppstigna mästare då hon vägleder samt aktiverar slumrande delar i människan. Hon håller kurser och lär ut vad man visste i de gamla mysterieskolorna. Det omfattar detaljerad kunskap om healing, om energiflöden och hur de påverkar vår läkning och vårt mående tillsammans med personliga insikter och erfarenheter från hundratals klientsessioner. Det handlar om att locka fram den inneboende kraften, våra personliga gåvor och våga vara de vi är på djupet.

Flödet av information Bee förmedlar kommer i en helande energi som påverkar på djupet och gör individen mer öppen för den man är i själ och hjärta. Den kärna av ljus vi alla har kan ge glädje, inspiration och mjukhet. Våra murar behöver rivas och vi kan leva med ett öppet hjärta.

Kunskapen om hur man kan ställa om sina energier är en djup inre drivkraft som skapar höjd och djup i Bee’s tillvaro. Det smärtsamma och djupa inre öppnandet ledde Bee in i en gyllene sfär av kunskap och möjligheter. Hennes väg var att gå från yttre till inre kommunikation. Arbetet som produktions- och projektledare i reklamvärlden vändes till att handla om inre dialog och kommunikation, djupare syfte och mening samt om själens väg i livet.

Inspiration, glädje och kreativitet utvecklas inifrån och är en sann kraft i var och en av oss. Vi är alla skapande individer. Ditt hjärta leder dig dit.

Välkommen att höra av dig!

Bee Thufvesson
bee@lifeguide.se

 

Detta gör Lifeguide Bee Thufvesson
 • Vägledning
 • Samtalsterapi i psykosyntes
 • Intuitiv coaching
 • Mindfulness
 • Healing – djupgående metod som hjälper dig att rena i det som varit
  t ex minnen, relationer, trauman, gamla föreställningar och valda sanningar etc.
 • Hitta den du är
 • Den andliga utvecklingsvägen, individuell rådgivning eller i grupp
 • Hantera stress
 • Utveckling av kontakten med ditt högre själv
 • Medvetandevidgande meditation
 • Hitta din hjärtvibration. Hur du gör det och vad det innebär.
 • Kurser inom det personliga utvecklingsområdet
 • Workshops inom personlig och andlig utveckling
 • Resor till kraftplatser
 • Retreats (inre utveckling)
Detta kan möten med Bee ge

– Hitta dig själv
– ”Läk bakåt för att vara fri framåt”
– Läka sorg, smärta och förluster, minnen, trauman mm.
– Stresshantering
– Finna en väg framåt
– Hittas nya steg
– Djupgående läkning av trauman
– När livet förändras, inre och yttre förändring som påverkar livet starkt
– Utveckla din intuition
– Finna din inre kompass och stärka den inre dialogen
– Känna klarhet och mening i din tillvaro
– Utveckla ditt självledarskap
– Förnimma vad som är genuina drivkrafter i dig och som får dig att stiga upp varje morgon och känna att du lyser.
– Stärka upp dig att leva ditt autentiska du
– Hjälpa dig att hitta kraften och förhållningssätten som stödjer dig och ger glädje och livslust
– Finna ditt sanna jag, din potential, din glädje och din väg
– Utvecklas i din andlighet och förstå principerna för det
– Komma i tydligare kontakt med den du är på djupet
– Avstå kamp och istället ledas från hjärtat
– Vara i flödet av kreativitet, glädje och inspiration
– Finna balans i tillvaron och utan stress och ständigt dåligt samvete
– Utveckla kontakten med änglar och uppstigna mästare och utveckla de inre gåvorna
– Hitta ut ur en svår fas för att ta emot livet på nytt
– Läka ditt inre barn
– Utveckla din inre dialog
– Läka och stärka din självkänsla
– Ge insikt i dina relationer och förstå vad du kan göra som hjälper dig i dessa
– Finna din inre essens och vad du vill förmedla utåt
– Släppa gammalt bagage
– Lära dig hur du kan använda intentioner som en aktiv del i ditt liv
– Se bakomliggande orsaker till vad som krånglar och hjälpa dig in i processen att läka vad du tidigare gått genom för att göra livet enklare med syftet att må bra
– Inre förflyttningar från gamla normer och begränsningar

Bra att veta inför ett möte

Att gå till en vägledare, samtalsterapeut eller en coach handlar om att påbörja en process. Processen är din. Det är du som vet vad du vill med den. Ju tydligare du är kring vad du vill, desto tydligare process får du. Ibland vet man inte helt klart från början vad man vill att mötena ska leda till specifikt. Det kan vara ett utforskande också det. Allt som oftast kan det utgår från en vilja att må bättre, känna sig gladare likaväl som att hitta ett nästa steg, nå ett visst jobb eller helt enkelt börja med något nytt. Oavsett vad, är det en process som tar en viss tid och det är du som leder den.

Jag utgår från här och nu och vad som kommit upp i dig. Den bearbetning du vill ha ligger inbyggt i din önskan om vad du vill nå. Det spelar ingen roll för mig om det handlar om dåtid, nutid eller framtid, allt hänger ihop. Vi rör oss mellan hela tiden, allt utifrån behov.

Du kommer att uppleva motstånd i processen. Det är naturligt eftersom man vet att det kan vara tuffa saker som kommer upp till ytan och som du i förväg intuitivt kan känna som ett motstånd. Ibland handlar det om att takten är för hög. Motstånd är inte farligt utan en indikation på att något är igångsatt eller att något vill fram.

Som coach och terapeut har jag 48 timmars avbokningspolicy. Avbokar du efter 48 timmar kommer jag att fakturera dig kostnaden. När du har en bokat en tid är det utrymmet avsatt särskilt för dig och din process och förbereder mig inför vårt möte. Du är viktig för mig.

Jag föredrar att ha dubbelsessioner på 90 min då det ges mer lugn till processen. Men jag jobbar även 60 min, om så önskas. Jag har tystnadsplikt och berättar inte om dig för andra. Du kan boka tid genom att skicka mail till bee@lifeguide.se , skicka sms eller ringa till 070-386 22 22. Jag finns på Studio Creere, Torsgatan 63, 113 37 Stockholm. Det är nära T-bana Sankt Eriksplan, uppgång Torsgatan.

Intuitiv coaching

Jag är intuitiv coach. Det innebär att jag följer min intuition för att bidra på bästa sätt för dig och din väg framåt beroende på vad du vill med coachingen. Ju tydligare du är med vad du vill desto tydligare blir processen.

Jag använder min förmåga att känna in var du befinner dig och coachar dig från den platsen. Jag är ditt bollplank och ger perspektiv. Det är ett samspel. Jag arbetar utifrån perspektivet att du kan hitta allt i dig. Du är din egen bästa vän. Oavsett om du är en ledare eller har en annan roll kan du hitta en position i dig som gör dig stabil inombords och hitta en ton i dig som du mår bra av och som hjälper dig framåt. Du kan vilja förändra något, ta dig mot ett mål och bygga upp tilliten till att du både orkar och kan nå det du vill. När du får vara du känns det skönt. Inget behöver bevisas. Du vet redan vem du är.

Samtalsterapi i Psykosyntes

Jag använder psykosyntesen som grund i min arbetsmetod. Det är en terapiform som följer dig. Du bär på dina egna svar. Den tar dig in i din egen process för att bearbeta och reflektera och inkluderar vad du än vill. Inget är rätt eller fel, inget är bra eller dåligt, inget är friskt eller sjukt. Allt är ok. Den för dig in i ditt hjärta för att lära känna dig själv. Vi har ofta förbisett oss själva i en önskan att anpassa oss, vara till lags och känt oss tvungna att lyssna till andras åsikter.

När du inleder din terapi är det viktigt att du vet att du inleder en process som är djupgående. Den påverkar dig i din vardag. Ibland känner man sig nedstämd och ibland lättsam, allt beroende på vad som kommit upp. Det är också vanligt att man blir sämre innan man blir bättre. Syftet är att läka minnen och upplevelser för att du ska må bra resten av livet. Terapi hjälper dig att hitta in till din kärna, dvs den du är innerst inne och räkna med att du behöver minst 8 träffar för att du ska uppleva en förändring. Många går mycket mer än så för att göra en genomgripande förändring med sig själva. Det sker lite i taget i din takt. Det finns inget du kan pressa fram som behöver göras, det är du som väljer vad du vill ta upp och vad du har för intention. Jag finns där som ett stöd och med min erfarenhet och genom vår dialog lotsar jag dig genom din process.

Inom psykosyntesen blandar man tekniker såsom österländsk meditation, gestaltterapi och bildterapi, för att nämna några. Det kommer i stunden. Du har alltid valet att avstå om du känner att det är för jobbigt för dig i stunden. Ditt val är viktigt.

När jag träffar dig i samtalsterapi vill jag att vi först pratar om vad du har tänkt, dvs vad du vill ha hjälp med. Jag behöver också veta hur din bakgrund ser ut. Det du har med dig har betydelse för vad som sker i terapin. I en förändringsprocess är det du som väljer när du är redo för ett nytt steg.

Du är viktig. Din livsväg likaså.

Vägledning

Vägledning handlar om att jag hjälper dig att finna vägen och förstå var du nu står. Ibland då livet krånglar kan det vara svårt att hitta sin roll eller förstå vad som satt sig på tvären och blockerat flödet.
Vägledningen sätter dig i förbindelse med den du är på djupet och ger dig nycklar för din fortsatta process. Vår session kan även innehålla aktiveringar som skapar nya flöden. Den kan även innehålla läkning av gammalt bagage samt ge nya perspektiv på vad som varit. Varje session är starkt frekvenshöjande och leder dig in i en ny tid.

Vägledningen innehåller specifik information om vad som pågår i din utveckling och vad du kan behöva ta hänsyn till för att må bra. Den kan också innehålla vad du kan tänka på för att förbättra dina relationer och vad som gynnar dig framåt. Mycket sker i en individs utveckling och ibland blir vi oroade för hur det känns då nya saker tar sig uttryck. Emellanåt behövs några ord på vägen som läker, lättar upp och hjälper till att förstå.

Meditation och Mindfulness

Meditation har praktiserats sedan urminnes tider. Det är en naturlig del av att vara en människa. När vi sätter oss ner har vi i allmänhet ett tankemönster som är otroligt aktiverat och som inte tillåter avslappningen i stunden. Meditation hjälper en individ att observera vad som pågår inombords och på så vis göra sig medveten om att vi har våra tankar, våra känslor och våra kroppsförnimmelser som berättar saker för oss. Vi behöver inte låta dem styra över oss utan vi kan förstå att dessa enbart är system som har aktiverats i en viss situation.

Det som sker i meditation är att vi blir benägna att hitta många olika nya sätt att förhålla oss när vi har fått tankar, känslor och kroppens signaler att glesas ut eller medvetet tystna. Detta sker efter hand som man tränar.

Jag använder ofta meditation och mindfulness som en del av det som pågår i mina aktiviteter, både när det gäller grupp och när det gäller enskilda individer. I en konsultation guidar jag ofta i en meditation för att kunna gå bakom de tjatande tankarna eller de svåra känslorna.

Vi har alla förmågan att känna in oss själva när vi är lugna. Jag lägger mig vinn om att skapa en lugn miljö där vi alla kan hjälpas åt att skapa en sfär omkring oss som bidrar till att hålla en lugn och djup andning. Andningen i sig kan vara viktig för att djupna och gå förbi stressande tankar eller oro.

Det finns mycket man kan vinna med meditation. Jag praktiserar meditation på daglig basis och har gjort så under många år. Det har hjälpt mig på flera olika sätt. Jag har bland annat fått uppleva hur mitt minne har förbättrats och hur jag kan ta hjälp av begåvade idéer som lättare kommer fram när jag är stilla och avslappnad. Jag kan också hitta förbättringar i mitt yrke när jag reflekterar i en meditation. Med andra ord kan den metoden användas på flera olika sätt.

Meditation har hjälpt mig att vara lugn och gå bortom mina begränsningar. Genom den metoden har jag läkt många olika minnen och dramer. Jag har i meditation fått förstå hur jag varit medskapare i olika situationer, vilket hjälpt mig att hitta nya sätt som hjälper mig mer. Det har också gett mig ett förhållningssätt till mig själv, vad jag kan bidra med och hur jag som människa ingår i ett större sammanhang. Hela livet är jag i relation till andra individer. Det är lättare om jag har en mottagandeplats i mig själv där jag är lugn och kan lyssna än om jag är uppe i varv och inte kan ta emot någon alls.

Hitta den du är
På en väg mot att hitta sig själv kommer man fram till inre val. Vägen går genom läkning av allt et man har upplevt och fått med sig och genom att förändra sin bild av den man är och bestämma sig för vem man vill vara händer det mycket. Du har din fria vilja att uttrycka dig. Den är en viktig del i att vara människa.

Att göra klart med det som finns i bagaget kan kännas som en lång väg. Beroende på hur tuff din resa har varit kan det finnas svåra passager och ställningstaganden du gjort som är för strikta för dig att gå vidare med.

Då kommer din själ att vilja visa dig hur du kan läka det som varit. En del gör det naturligt i en önskan om att släppa taget och inser att de inte behöver hålla kvar något gammalt längre.

Andra behöver stöttning längs vägen, vilket underlättar, eftersom det hela tiden finns en process att ta hänsyn till och som tar dig till de platser i ditt inre där läkning behövs, dvs ett nedtryckt minne, en missuppfattad tillsägelse, bråk, utanförskap…listan är lång. När du kommer i kontakt med den du är och börjar se att du lärde in det allra mesta kan du skönja ljuset i tunneln. Det var aldrig tänkt att du skulle bära på allt. Det är tänkt att du ska få vara den du är. Fritt och öppet så.

Öppna dig för den inre visdomens källa
Meditation och inre medvetenhet används som sätt för inre fördjupning. Det bygger upp en ny vibration i dig. Vägen dit är en genuin läkandeprocess av alla minnen och upplevelser du genomlevt. Varje tillfälle du har i meditation hjälper dig att öppna upp allt mer för slumrande delar i dig, den inre visdomens källa.

Vad som behövs är en önskan, en intention om att hitta den vägen. Många vet att detta sker och vågar ingenting säga då det varit en stor sak att ens bära på den sortens gåva. Men allt oftare möter jag individer som på olika sätt väljer en väg där hjärtat får tala och hittar sitt sätt att öppna upp för den saken. När vi möter andra som också är i förbindelse med hjärtvibrationen kan vi sammanlänka oss och skapa en gemensam energi och komma i samklang. När det sker blir man ofta mycket berörd på djupet och öppnar sig starkt för individerna som finns omkring en att känna omtanke och kärlek.

Jag bidrar in i de vibrationshöjningar som det innebär att öppna sig för hjärtats väg. Det jag gör vidgar en individs medvetenhet kring sin egen kärleksfullhet, glädje och inspiration. Det är en naturlig del av vår skapandekraft. Vi är alla ett och hänger samman i en och samma helhet.

Stresshantering

När vi som individer tolkar vår omgivning på ett sätt som gör oss stressade blir vi försvagade och glömmer bort att vi har en fri vilja. I en del fall räcker det med att ens omgivning är stressad för att personen själv ska känna stress. Det finns övningar som hjälper till att stärka upp ens gränser och hjälper en individ att gå i sin egen takt och inte plocka upp allt från omgivningen.

Det finns andra situationer där stress är ett val, en tro att vi måste, en sorts programmering då vi tror att det hjälper oss att stressa. Den sortens stress orsakar problem för oss. Vi som individer behöver inte stressa alls. Stressen gör att vi inte har tillgång till vår kapacitet i den grad vi skulle kunna och därför går vi in i en rad olika beteenden som förenklar livet. det är oftast svårt att lyfta blicken och se lösningen. Därför är det viktigt att få hjälp från sin omgivning. Det påverkar dem också.

Bra knep för att må bra är att observera tankar du tänker som sätter igång stressbeteenden och känslor av att inte duga. Vad observerar du för stressbeteenden? Hur ser de ut? När uppstår de? Vad får dessa dig att känna? Här följer ytterligare några frågor som kan hjälpa dig att definiera stress och ett par råd på vägen:

 • Kommer du ihåg att andas? Lugn andning hjälper dig att vara här och nu och komma ner i varv.
 • Hur mycket måsten lägger du in?
 • Vad tänker du att du ska räcka för?
 • Fokusera på det som är gott, dvs det du mår bra av och som gör dig glad. Ge dig tid för sådant. Gillar du musik kan det vara ett sätt att återfinna din balans.
 • Släpp jobbet på vägen hem – gör det till ett medvetet val!
 • Säg snälla saker till dig själv.
 • Vågar du säga nej? Öva dig i att säga nej till sådant som inte hör hemma hos dig. Lär dig känna igen var din gräns går och var nästa persons ansvar tar vid.
 • Håll fokus på det du gör och be att få återkomma när du är klar om någon vill störa dig i det du gör.
 • Hur får du in känslan av att duga? Har du tänkt på att du duger även om du inte gör något?

Känner du dig starkt påverkad av stress är det bra att söka någon att samtala med. Man behöver träna på att ändra invanda mönster. Det gäller bara att först se dem själv. Du vet vad som är viktigast för dig och vad du mår bra av. När du har nått en situation då du inte sover på natten eller kan glömma bort helt vanliga saker och inte hålla något i huvudet har du gått långt i din stress och stressen har fått effekter i kroppen som inte är gynnsamma. Ta hjälp av din omgivning, om du märker att du behöver det.

Healing som metod för läkning - Metahealing

Healing är ett begrepp som handlar om att  bistå med ett flöde av helande energi. Det flödar energier genom en individ hela livet, annars skulle den inte leva. Varje individ har en gåva att hjälpa sig själv eller andra att läka genom att använda sina händer, sin blick och sitt hjärtas vibration. Vad som blockerar ett flöde i en person är tankar, känslor, föreställningar, sorg, skuld, skam och rädslor för att nämna några orsaker. Det finns även trauman och minnen som upptar mycket tanke-och känsloverksamhet i en individ och därmed kan vara hindrande.

Syftet med healing är att skapa flöde som möjliggör för personen att vara en fri och fullt fungerande individ på jorden.

Den typ av healing jag använder mig av går till vad man kallar meta-perspektivet, dvs bakomliggande orsaker till vad som blockerar flödet. Det är en mjuk och fin metod och som även är förändrande.

Bee Thufvesson

Kurser och workshops

Hjärtöppnande kurser med inspiration och glädje »

Hjärtskap

Gruppmeditation

Medvetandehöjande sammankomster »

Nyhetsbrev

Önskar du få Hjärtskaps nyhetsbrev ange din email adress:

Följ oss på Facebbok

Facebook
Bee Thufvesson

Tips i vardagen

Läs mer »

Bee Thufvesson

Hjärtskap

Medvetandehöjande texter och inspelningar »

Bee Thufvesson

Detta är Bee

Läs mer »

Ring gärna eller skicka mail: 070-386 22 22, bee@lifeguide.se

error

Följ oss på Facebook

 • Facebook