Låt dig ledas av ditt hjärta

Resor och retreats

Ale stenar 20-22 aug 2021 – Workshop

”Re-etablera ditt innersta tempel – Ditt Shamballa”

Välkommen till en helt ny era av människans utvecklingsväg. Det är du som ljusarbetare i samverkan med alltet. Som du har utvecklats i ditt inre, läkt gamla sår och tittat ur olika perspektiv av vem du är!! Inget av det handlar workshopen om, utan istället handlar den om din fördjupning och ditt innersta tempel samt vad du som ljusbärare på jorden kan ta för nya steg och vad du kan utveckla i det.

Vi rör oss främst mellan Backåkra och Ale Stenar, allt beroende på vad vi vägleds till i stunden. Uppdraget är klart och tydligt och det är att starka portalen vid Backåkra och samtidigt få in samma typ av strukturer i oss själva, vilket är en del av vårt djupa inre tempel – Shamballa. Detta ska vi re-etablera på alla sätt vi kan. Det läggs in som en ny energi i vårt fält.

Nästa uppdrag är att via portalen vid Ale stenar och tillsammans med stenarna öppna upp flöden av tro, hopp och kärlek i vår kärna. Det öppnandet ska därefter spridas ut i flöden omkring hela planeten. När vi avslutar har var och en fått med sig en ny uppsättning nycklar för kommande uppdrag samt ta emot energin som verkligen klargör vad energiarbete innebär och vad du som energiarbetare i ljusets tjänst behövs för.

Workshopen är starkt utvecklande på många sätt och ger dig aktiveringar som har med energiarbete att göra. Det betyder att du är i kontakt med allt vad där är när du utför dessa. Du får vara i energin av alla möjligheter, där inga begränsningar finns.

Portalen vid Backåkra är en stor fredsportal. Den skapades från början av Dag Hammarskjöld och hans team. Därefter har den fått verka i det tysta. Han hittade en plats där han kände att energin var stark nog att utgå från. Vid förra årets workshop var vi i direktkontakt med Dag Hammarskjöld på en eterisk nivå och tog emot flertalet aktiveringar.

Ale stenar är en stor kraftplats och har förgreningar långt ut i Europa och uppåt i vårt land. Den har en strategisk plats och har fungerat som en slags kalender. Men det är mycket mer än så. Platsen är mycket stark i sin energi och genom att vi samverkar som en helhet kan vi pulsera in nya vibrationer i helheten och få mesta möjliga spridning i jordens nät och till samtliga noder, enskilt och kollektiv.

Genom processen vägleds vi av Ra, Thoth, Ärkeänglar och andra Mästare.

Fredag 20 aug kl 18:00
Vi öppnar vi upp workshopen vid Ale Stenar med en kvällsceremoni den 20 aug kl 18 och ser solen gå ner. Den här kvällen är starten för en genomgripande höjning och stabilisering som leder dig in i ditt innersta tempel, ditt Shamballa. Detta är starten för samtliga.

Lördag 21 aug
Lördag morgon den 21 augusti inleds dagen vid Backåkra kl 7:00. Där tar vi nästa steg i en process som är utöver det vanliga. Vi öppnar hela portalen på platsen för att den ska vara till hjälp för oss.
Efter vår inledande stund äter vi vår medhavda frukost.
När vi avslutat sessionen vid Backåkra blir det en längre paus för lunch, samtal och bad.

Vi återvänder till Backåkra efter vår lunchpaus och tar emot nästa nivå av utvecklande energiflöden.
Vi ”reser” som en grupp ljusbärare på uppdrag och lever det högsta bästa för allt och alla. Varje individ som deltar har sin del och den delen synkar med helheten i gruppen.
Det möjliggör för oss att utveckla mycket i oss själva.

Söndag 22 aug fullmåne
Söndag morgon, den 22 aug, ses vi kl 5:30 vid Ale Stenar. Där ska vi etablera nya vågor av energier i hela jordens nät.  Kl 6 är det bestämt att vi ska starta ett helt nytt flöde som vi ansträngt oss för att bygga upp och hålla tillsammans som grupp. Den ska nu sändas ut. Vi samverkar så som vi vägleds att göra tills vi känner att det är klart. Vi tar hjälp av fullmånens energi, dagen till ära. Vi ser solen stiga på himlen och bjuda in oss till en ny dag. Även den här dagen intar vi vår medhavda frukost när det känns lämpligt.

Efter morgonsessionen vid Ale stenar förflyttar vi oss igen till en plats där vi kan sitta utan turister omkring oss och där vi kan samlas likt indianer kring en lägereld. Vi tänder elden tillsammans och synkar vårt inre samt delar våra insikter. Det utvecklas oss att se vad vi mer kan göra. Ett grundande bad kan komma på tal för den som vill. Lunch intas på något lämpligt ställe i närheten. Efter lunch återvänder vi till Ale stenar och samverkar med stenarna på det sätt vi vägleds till i stunden. Workshopen avslutas vid Ale Stenar senast kl 17.

Praktisk info:
Pris: Workshopen kostar 3200:- inkl moms (för privatperson).
Tag med dina kristaller och en stol att sitta på. Kläder efter väder.
Boende och transport ordnas på egen hand. Vi synkar med samåkning i mån av möjlighet. Boende finner du t ex via www.booking.com och www.airbnb.se     
Anmälan till workshopen sker med namn och adress till bee@lifeguide.se . Efter anmälan får du en faktura med anmälningsavgift 1000:- per mail. Resterande betalas senast 15 aug (faktura mailas). Begränsat antal platser.
(Från Stockholm tar det 7-10 timmar att köra beroende på trafik och antal stopp.)

Bee Thufvesson är vägledare, healer och lärare i andlig utveckling.
I början av 2000-talet öppnade hon upp starkt och började ta emot ett flöde av information, utan att känna till att det ens gick. Det ledde henne in på vägen att lära sig mer om våra gåvor som helare på jorden. Hon har grupper i andlig utveckling, sedan 12 år tillbaka, där hon förmedlar den högre kunskapen tillsammans med expansiva energier. Den andliga utvecklingsvägen har varit en viktig del i hennes personliga process. Hon kanaliserar idag änglar och uppstigna mästare och ger budskap samt aktiverar slumrande delar i människan. Det hon förmedlar kommer i en helande energi som påverkar på djupet och gör individen mer öppen för den man är i själ och hjärta. Den kärna av ljus vi alla har kan förmedla glädje och mjukhet. Kunskapen om hur man kan ställa om sina energier är en djup inre drivkraft som skapar höjd och djup i Bee’s tillvaro. Det smärtsamma och djupa inre öppnandet ledde Bee in i en gyllene sfär av kunskap och möjligheter. Hennes väg var att gå från yttre till inre kommunikation och som projektledare i reklamvärlden vändes successivt tillvaron till att handla om inre dialog och kommunikation, djupare syfte och mening samt om själen väg i livet. 
bee@lifeguide.se, tel 070-386 22 22.

Eva Ohlin – Eva bor i Skåne och har hela sitt vuxna liv tagit sig till Backåkra och Ale Stenar för att rena, stärka och öppna upp dessa platser. Det har hon gjort både enskilt och tillsammans med andra. Det är svårt att finna någon lika kunnig kring vad dessa platser har att erbjuda. Eva är förutom det väl bekant vad kraftplatser har att erbjuda och har fina kunskaper kring laylines. Hennes kunskaper om energiarbete både för enskilda och för kollektivet är mycket tydliga och djupgående. Hon har under flertalet år rest till platser där hon aktiverat kunskaper från tidigare liv och öppnat upp på olika sätt. Hon har fått se hur dessa platser förändrats genom hennes aktiva insatser. Eva läser stenarna vid Ale Stenar perfekt. De är hennes vänner.

I övrigt är Eva mamma till två handikappade pojkar med Downs Syndrom samt en dotter.
Eva är utbildad i hearing massage medicin, kraniosakral terapi och Soul Body fusion. I det
sistnämnda är hon även lärare. maya31@live.se , tel 070-718 54 93.

Eva och Bee har känt varandra sedan en resa till Turkiet 2014 med Jonette Crowley.

Varmt välkommen!

Bee & Eva

(Reservation för eventuella ändringar)