Låt dig ledas av ditt hjärta

Kurser och Workshops

Aktivera och utveckla dina inre gåvor

Åtta kvällar via Zoom med fokus på att aktivera och utveckla din själs gåvor. Energin hjälper till att öppna upp stängda dörrar och du aktiverar slumrande gåvor. Det ger dig en förnimmelse av vad du fick med dig från början som en gåva att utveckla under livet. Vi har flera sådana gåvor. Aktiveringarna sker med hjälp av energiöverföringar i förbindelse med det högsta ljuset. Vi varje tillfälle sker en ny aktivering och vid sista tillfället synkas även alla aktiveringar i dig.

Metatron förmedlar;
“Människan är under utveckling. Varje steg du tar leder dig in i dig själv. Djupt inombords finns dina innersta gåvor. De är unika för dig. När vi lärt oss om livet och förstått hur världen ser ut på ett visst sätt har vi också många gånger glömt hur vi egentligen är när vi är som vi ska. Vi gjorde avstånd till det vi fick med oss i tron att det inte gick att tro på som en stark kraft i våra liv. Genom helande meditation väcks dina inre gåvor successivt till liv och kan ge dig en tydlighet kring vem du är och vad själen har med sig. Varje tillfälle aktiverar en djupare del i ditt inre. Det sker naturligt då du är still och tillåter energin att leta sig in till dina gömda delar.”

Tid och datum: 19-20:30, 16 sept, 12 okt (ny), 21 okt, 28 okt, 11 nov, 23 nov, 30 nov och 9 dec
Pris: 300:- /gång alt 2222:- för samtliga tillfällen.
Swish till 123 23 60 337 eller bg 5387-8229. Inbetalning ska ske senast dagen före.
Anmälan till bee@lifeguide.se

(Reservation för eventuella ändringar)

Varmt välkommen!

Bee

Bli en healer – steg 1

Healer-kurs – Prästinne/präst/modern shaman-utbildning – Nästa start vårterminen 2021

För länge sedan var vi de som förstod hur man kan skapa goda flöden och låta dessa hjälpa människan på vägen. Vi visste även hur vår intuition vill förmedla nya perspektiv och hur vi kan förhålla oss till vad som pågår. Det här är en kunskap som åter blivit aktualiserad i takt med att många utvecklas i det inre och har en längtan att förstå mer.

Bli prästinna/präst, healer, modern shaman och lär dig vad man lärde sig i Mysterieskolorna kring energier och hur man kan använda sig själv som ett verktyg för att hjälpa andra. I februari startar jag en ny kurs, steg ett av fyra steg.

Du lär dig att använda den helande energin i enlighet med de flöden som nu är tillgängliga för människan.

Genom att du ger och själv tar emot får du både lära dig en metod och själv ta emot rening, vilket hjälper dig i din process och ger dig en skjuts framåt. Det är en kurs rik på kunskap kring en människas energistrukturer och även en process i att lära känna sina egna sinnen, sin intuition och utveckla dessa samtidigt som din kontakt med det högre jaget utvecklas. Du lär dig hur du kan höja din vibration och vara en kanal för det högsta ljuset.

Kursen pågår i 5 dagar och är steg 1 av 4. Hela kursen ger dig en djupare förståelse för hur du kan använda det helande flödet tillsammans med din individuella förståelse. Du ger healing till andra och du får ta emot det själv. Healingen kommer direkt från källan och förmedlas av Ärkeänglarna och de Uppstigna mästarna. Samtidigt kommer du att utvecklas som människa, eftersom du ställer om dina energier att vara ljusare och fint vibrerande

Har du en önskan att ge dig själv en grundläggande förståelse för vad som sker på djupet i människan samt hur du kan ge healing och därmed hjälpa någon att återfinna sin balans och hitta nya steg? Denna kurs ger en möjlighet att bygga upp dig själv och samtidigt skapa en djupare insikt kring vad som format dig och människan generellt. Vi är på vägen mot att bli fria själar och successivt skalar du av vad som begränsat dig och vidgar dina vyer och din förståelse.

Under kursen får du

 • möjlighet att skapa en djupare förståelse för hur människans energimässiga struktur är och utvecklas att vara renare och mer högt vibrerande kan man på detta vis lära sig mer om vad som ligger bakom olika delar av en själv och dessutom förstå vad en annan individ har med sig som gör denne reaktiv och avstängd.
 • verktyg för att ge healing.
 • nya begrepp och som bygger ut din bredd och ditt djup som människa.
  Att gå den helande vägen är innebär ansvar för sin utveckling och leder dig in i din mästarenergi.
 • starkt utveckla din intuition och din kontakt med ditt högre själv. Du får förstå och utforska hur du kan använda dig av dessa delar på ett konkret sätt.
 • förstå hur dilemman fastnar i ett energifält och hur du kan lösa upp dem.
 • förstå hur du kan rena dig själv och hålla dig tydlig och klar.
 • använda dig av den helande vibrationen på flera sätt, både för dig själv och för andra.
 • Förstå vad det innebär att vara en healer och hur man förhåller sig när man är i den positionen.
 • ge andra healing genom att strömma energi till specifika delar av strukturerna
 • utveckla din kapacitet att hålla ett stadigt och klart flöde för att healing ska kunna ske.
 • förståelse för olika metoder inom healingens område samt använda dig själv för det högsta bästa, dvs att låta dig styras inifrån och låta det ske.
 • lära dig att hålla det högre perspektivet.
 • utveckla din gåva vidare och öppna upp tydligare och mer genuint för dina intuitiva sinnen och vara i samklang med det som är högre än du.

Beskrivning:
Den kommande tiden är en våg av höga vibrationer som inte längre vill låta någonting vara kvar som inte är i samklang med vad en individ är i sin själsvibration. Var och en vill vara som den är.

När du ger healing finns det en rad olika saker att känna till som bidrar till förståelsen för vad som pågår. Då och då är det viktigt för en individ är lära sig mer om sig själv och förstå något för att kunna släppa ett dilemma. Det ingår i livets lärande. Men allt som oftast lär vi oss att hålla kvar något som aldrig var tänkt att vi skulle bära runt på. Vi bygger upp tankeformer och inre strukturer som håller gammal energi vid liv trots att vi egentligen har gått vidare. Under kursen lär du dig att förstå vad som uppstår i ett sådant läge och hur du som healer kan bidra till att lösa upp en gammal energi för att balans ska uppstå.

Att hålla “helarens perspektiv” är att göra en förflyttning med sig själv. Man får tillgång till nya delar av sin kapacitet. Du är enbart instrumentet varigenom allt sker och hålls inte ansvarig ur ett högre perspektiv. Men i en faktisk session ses du ändå som ansvarig inför den du möter.

Genom att lära sig själv mer om healingens olika ingående ingredienser och hur man kan förhålla sig är man en starkare kraft som inte lika lätt dras in i olika kluster av negativitet och reaktioner.

Kursen ger dig en struktur att arbeta efter och dessa tillfällen är ett av fyra starka steg. Den gör dig redo att själv arbeta som healer, om du vill det. Den utvecklar dig starkt som människa i takt med att du får ta emot öppnanden i ditt inre som hjälper dig att använda din gåva. Den utvecklar din intuition starkt och gör dig redo för en större frihet att vara den du är.

Det som sker förändrar dina synsätt och vidgar din förståelse för människans komplexitet på djupet. Det gör dig redo att acceptera att själv hålla en hög vibration och vad det innebär. Det sker en djupgående rening och stärkning av energierna för de individer som deltar.

Jag har under några år praktiserat healing flitigt och alldeles nyligen fick jag förstå i mitt inre att det är dags för mig att lära ut till andra vad jag har känt är viktigt. Den healingformen jag jobbar med går på djupet och är i dialog med klienten, vilket i stunden öppnar upp för en djupare förståelse. Det finns även praktiska delar som handlar om att ”se bakom” och förnimma vad det är som blockerar en individ och hur något fastnade i energisystemet och skapade obalans.

Jag lär ut vad jag har lärt mig och är guidad inifrån av främst Ärkeänglarna Mikael, Metatron, Gabriel och Melchizedek i det arbetet.

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17 samtliga kursdagar
Datum:  
Pris: 6400:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. En faktura skickas till dig inför kursstart.

Varmt välkommen!

Bee

Steg 1

Bli en healer – steg 2

Kursen är 5 dagar uppdelade på två helger. Den är en direkt fortsättning av steg 1 (se ovan) och fördjupar processen i dig och hur du relaterar till din helande förmåga. Du går vidare i processen att på en djupare nivå hela och rena dina energier och delar det med andra i gruppen. Under kurshelgerna kommer det in nya delar som omfattar den här tidens vibrationshöjningar och vad som är tillgängligt i form av helande ljus. Du vägleds inifrån att stärka din kraft att förmedla mer energi och göra det utifrån de högsta tillgängliga vibrationerna. Varje steg fördjupar din kunskap. De fyra stegen leder dig till ett intyg som en healer / modern shaman / prästinna/präst. Det du får lära dig och utveckla har med mysterieskolor att göra och hur de förhåll sig och hur de arbetade med energier. Kunskaperna förmedlas även inom den esoteriska litteraturen, men för det mesta från mun till mun.

Vi fortsätter processen att förstå hur människans energisystem är uppbyggd och använder oss av den kunskapen.
Vi tar vid där vi slutade Steg 1, som därefter legat i träda i dig att mogna och hitta en plats i dig. Kursen är intensiv och det sker djupgående processer i dig under kursdagarna och flera veckor efteråt. Healingen förmedlas direkt från Ärkeänglarna Mikael och Metatron samt Melchizedeck m fl.

Under kursen får du:

 • Nya kunskaper om en individs energisystem och vad den här tidens healing kan göra för dig och för de omkring dig.
 • Uppstärkning av dig själv som individ och den kraft du har.
 • Energimässiga reningar
 • Fördjupning av dina kunskaper kring vad healing är och hur du kan göra.
 • Nya verktyg för healing.
 • Vidga din insikt och fördjupa kunskaperna från steg 1.
 • Djupare förståelse för det undermedvetna.

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17 alla dagar
Datum: Ny planering på gång
Pris: 6400:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad, därefter skickas en faktura ut.
Meditationerna spelas in och sänds ut via Dropbox i efterhand.

Varmt välkommen!

Bee

Steg 2

Bli en healer – steg 3

Kursen är en direkt fortsättning av steg 2 och som tidigare uppdelad på två helger. Under steg 3 sker en fördjupning av hur själen förgrenar sig ut i ditt inre energimässiga system samt energimässiga höjningar som matchar utvecklingen på jorden i den här fasen. Du får möjlighet att lära dig att läka på djupaste nivå samt ta emot healing själv och utveckla dig till en renare kanal för det helande ljuset.

du får möjlighet att

 • Förstå själens väg och hur själen förgrenar sig ut i 8 olika delar
 • Utforska vad din själ burit på som gör den orolig att uttrycka sig och lysa med full kraft
 • Integrera själen och kroppen på ett tydligare sätt
 • Energimässiga balanseringar
 • Stärka  hela ditt system
 • Aktivera nya delar av din kunskapssfär som hänger ihop med helarens rymd.
 • Fördjupning av dina kunskaper.

Vi fortsätter processen att förstå hur människans energisystem är uppbyggd och använder oss av den kunskapen.
Vi tar vid där vi slutade Steg 2, som därefter legat i träda i dig att mogna och utvecklas tydligare. Kursen är intensiv och det sker djupgående processer i dig under kursdagarna och flera veckor efteråt. Healingen förmedlas direkt från Ärkeänglarna Mikael och Metatron samt Melchizedeck m fl.

Nästa möjlighet för steg 3 är under vårterminen 2021.

Varmt välkommen!

Bee

Steg 3

Bli en healer – steg 4

Under det fjärde steget lägger vi ihop vad du hittills lärt dig och expanderar det in i en helt ny rymd. Den kraft du hittills utvecklat rustar dig att vara tydlig i din energi och skapa en plattform att stå på som helare. Det är du som vet hur det känns i dig och vad du behöver där du är nu.
Vi utgår från din personliga erfarenhet och vad du skulle behöva komplettera med. Det sker energimässigt från ett högre perspektiv.

Du får möjlighet att

 • Utveckla din trygghet som healer
 • Skapa starkare flöden för vad du själv vill och behöver
 • Öppna upp för att kliva in på en ny nivå och läka från högre dimensioner än vad du själv kan vara i
 • Skapa goda flöden i din omgivning
 • Lära dig mer om hur du kan utgå från självet och expandera det
 • Finlir vi inte haft tid med tidigare.

Vi är starkt vägledda av det högsta ljuset att gå vidare med våra kunskaper och känna att vi bär som de vi är på jorden. Alla behövs och du väljer själv hur du vill bidra. Det finns många möjligheter och du får den vägledning du vill i din process.

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17 alla dagar
Datum: 20-22 nov
Pris: 4800:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad, därefter skickas en faktura ut.
Meditationerna spelas in och sänds ut via Dropbox i efterhand.

Nästa möjlighet för steg 4 är under höstterminen 2021.

Varmt välkommen!

Bee

Steg 4