Låt dig ledas av ditt hjärta

Kurser och Workshops

Lev din längtan 
Workshop 1 december 2018

Helt nyligen erbjöd jag och Marie Mauritzson en helgkurs på temat ”Lev din längtan”. Vi hade anmälningar så vi visste att helgen skulle bli av men plötsligt avbokade så många att vi fick ställa in. Vi tycker att det är så intressant när sådant händer. Vad hände? Vilka energier påverkar oss?

Vi har båda sett ett stort behov hos många att utforska sin längtan och öppna upp för vad som verkligen vilar där. Önskan om att hitta sitt nästa steg är stor. Gäller det även dig? Känner du igen dig i detta? Då är du välkommen 1/12 kl 9.00 – 18.00

Vi erbjuder då en process för  vårt inre växande med det högre självet som vägledare. Det betyder att du ges utrymme att ta hjälp av din inre visdom för att ta ett nytt kliv. Du får lösa upp vad som hindrar dig, ta in nya perspektiv och ge möjligheten att våga se på den rymd som en längtan håller och vad den kan ge i form av kraft, glädje och nya möjligheter.

Det är tänkt att du ska blomma med hela dig.
Den här fasen i vår utveckling handlar om ett nytt steg och öppna en ny dörr. Det är unikt för dig det som sker. Du väljer vad det är du vill bearbeta. Det blir en fridfull dag i innerlighet och mjukhet.

Låt oss få veta om du vill och kan vara med. Vi vet att det är mycket som pågår i våra liv och många vill gå nya vägar. Känn in om det här är för dig.

De metoder vi använder oss av är upplevelsebaserade. Det handlar om den inre vägen då vi bearbetar på ett friare sätt än då vi enbart använder oss av våra tankar och handlingar. Vi går bortom vad som är uppenbart och gör plats för en djupare process. Vi är båda vana att leda processer i inre växande och har det som yrke.

Har du frågor om vad det innebär går det bra att ringa eller skriva till någon av oss.
Bee 070-386 22 22, Marie 070-876 39 37

Plats:             Studio Creere, Torsgatan 63, Stockholm.
Tid:                1/12, kl 9.00-18.00
Pris:               1500:- inkl moms för privatpersoner, exkl för företag. Fika ingår.

Anmälan är bindande och sker till bee@lifeguide.se eller till mail@mariemauritzson.se
Vi behöver veta senast den 15 nov om du vill vara med och du får svar efter det om vi får ihop tillräckligt med deltagare för att det ska bli av. Då skickar vi också en faktura till dig för omgående betalning.

Så här uttryckte vi det inför helgen vi planerade:
Nu blir processen upptrappad och sker under en dag.

Vill du:

  • göra något nytt utifrån ditt autentiska du?
  • ta nya steg in i en ny tid och använda dig själv på fler sätt än förut?
  • inkludera dina drömmar och din längtan?
  • få in mer energi för det du vill och längtar till?
  • formulera hur du vill gå vidare och strukturera hur det ska gå till?
  • använda dig själv utifrån principerna som råder i en högre vibration?
  • tanka dig full med kraft för din egen väg och förvalta vad du lärt dig på ditt eget sätt?
  • gå in i en transformerande process som flyttar dig in i ett högre medvetande, och det under en helg?

Du har en unik uppsättning gåvor, den kombinationen är bara din.

Hur vill du förvalta det du har med dig? Hur kan du göra det mer tydligt för dig själv att du är på en ny väg? Den förändringsprocess du gjort är på gång att omvandlas till ditt nya uppdrag. Allt du fick med dig från barnsben, den du är och den du vill vara byggs ihop till att vara en tillgång oavsett var du är i världen.

Vi har just tagit oss genom en våg av energier som rensat gammalt och ställt saker och ting på kant för flera av oss. Under 3-4 månader har en stark ström renat oss. För en del har det varit uppenbart medan det för andra mest känts som en trötthet eller tröghet. Nu följer en möjlighet göra en ny start. Kan du förnimma vart processen vill ta dig? Börjar något ticka igång i dig?

Den här workshopen är specialgjord för dig som redan vet att du är i förbindelse med ditt högre vetande och vill utvecklas vidare och spänna din båge. Du är länken mellan himmel och jord att verka här och nu för det högsta bästa på det sätt du själv väljer.
Vad väljer du? Vad vill du när du känner efter på djupet? Vad mår du bra av som du vill göra mer av?

Du får med dig verktyg som hjälper dig att expandera både utåt och inåt. Den du egentligen är vill komma fram!

Genom guidade meditationer och genom upplevelsebaserade övningar leder vi dig i en process att tydliggöra för dig själv vad som är igångsatt och hur du kan spänna din både, lyfta din blick och ge mer till din omvärld. Ibland är det små justeringar som behövs och då och då helt nya planer. Det viktiga är att det kommer från en sann plats i dig, där du vet på en ny nivå.

Den tid som nu är handlar om att fullt ut undanröja det som hindrar en individ från att vara den hen är. Varje liten del som kan stoppa en person på vägen mot att leva sitt autentiska jag har en bäring inåt, vilket innebär att de känslor, mentala föreställningar och blockeringar som ligger i vägen ändå kan göra att man som människa inte vågar tro på sig själv fullt ut och bejaka den man är på djupet. Det blir helt enkelt för svårt och därför omöjligt att följa en djup inre längtan att vara friare och må bra, för att inte tala om att ta de nya steg som kan kännas nödvändiga inombords. Att våga göra förändringar som påverkar en starkt kan vara det svåraste man ställs inför som individ.

Workshopen är för dig som vill hitta en mjukare ton gentemot dig själv i ditt inre och uppleva hur du på djupet får släppa vad som ligger i vägen och läka det som kan krångla till det för dig. Allting du har trott om dig själv kan vara en bild av dig som inte längre stämmer. Bilden är inte längre riktig i förhållande till den du är på djupet.

När man negligerar den man verkligen innerst inne vet att man är, blir man ledsen och tar sig lätt en inre väg att inte vara värd framgången eller inte ens gilla det man har tänkt att göra, eftersom det inte förefaller möjligt att förverkliga.

De nya kopplingar som behöver göras i hjärnan som rätar upp en låg känsla för den man är och den inre vetskapen om att det man längtar till är viktigt är en grundförutsättning för att den nya energin ska på utrymme att växa och utvecklas inifrån och ut.

Väljer du att delta får du med dig en helt ny energi, eftersom vi leder varje deltagare inåt att läka den främsta orsaken till vad som stoppar. Det är endast du som vet hur det känns i dig. I stunden blir det viktigt att lyfta fram det ömtåligaste i dig som verkligen vill belysas och du kan förstå vad du hållit kvar inom dig som nu inte längre behöver hålla kvar eftersom din andliga utvecklingsväg har bejakat din läkning till den punkt då du inte längre kan förstå exakt vad som ligger i vägen, men du kan veta att det är något som inte helt klickar till för att du ska våga.

Det blir en djupgående process där vi leder varje deltagare med varsam hand in i sig själva, lösgöra knutar och vidga sin förlåtelse och fördjupa en inre dialogen att omfatta mer än tidigare.

Vi är båda samtalsterapeuter i psykosyntes och arbetat djupgående med individer i deras processer. Förutom det har vi erfarenhet av hur det andliga uppvaknandet och växandet påverkar en individ att hitta de nya vägarna inombords.

Vi är utbildade inom olika självhjälpsmetodiker och använder oss själva av detta för att hitta nya förhållningssätt och utvecklas som individer. Det vi gör bygger på upplevelsebaserade enkla övningar samt en villighet att se djupare på sig själv och väcka upp en inre pågående utvecklingsväg på nya sätt.

Dagen är fylld med innerlighet, kärlek, omtanke och inre läkning på ett djupare vis än då vi mediterar tillsammans.
Du vet vad du behöver. Det är den viktigaste utgångspunkten.

Varmt välkommen!

Bee & Marie