Låt dig ledas av ditt hjärta

Kurser och Workshops

Healerkurs – Modul 2

Healer-kurs – Prästinne/präst/modern shaman-utbildning – modul 2
Detta är steg 2 av 4 i en djupgående utbildning som tar dig in i en helares rymd och lär dig olika perspektiv av vad healing betyder och vad man kan åstadkomma.
Under steg två får du nya aktiveringar som öppnar upp gamla kunskaper i dig. Du som deltagare tar in ny kunskap i form av

 • Helhetsperspektivet och vad skapar differenser utifrån den egna helheten
 • Kropp och själ i ett
 • Fältet som en tillgång i healing
 • Resterande chakraprocess utifrån 12-chakrasystemet
 • Vad metaperspektivet innebär
 • Nya flöden av healing
 • Nya verktyg
 • Jordenergier och kundalini
 • Kosmiska flöden
 • Förlösa karmiska band
 • Tidigare liv-läkning

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17 samtliga kursdagar
Datum: 3-5 dec 2021 samt 22-23 jan 2022 (totalt 5 dagar). Kursstart även 11-13 feb samt 5-6 mars 2022.
Pris: 6500:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning. Anmälningsavgift 1500:-.
Medtag lunch eller ät i närheten. Fika och frukt ingår. (OBS! Anmälningsavgiften återfås inte vid avbokning senare än en månad före kursstart. Ingen återbetalning eller annan kompensation vid avhopp senare än två veckor före kursstart. Ingen återbetalning eller kompensation vid avhopp efter kursstart.)
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. En faktura skickas till dig inför kursstart.
Har du frågor går det bra att maila eller ringa till Bee, bee@lifeguide.se 070-386 22 22.

Varmt välkommen!

Bee

Modul 2

Ljusgruppen start 21 mars 2022 – Kärlekens flöde

Varmt välkommen till Ljusgruppen som startar den 21 mars och omfattar åtta kvällssessioner på Zoom.
Varje kväll är kl 19-20:30. Det är ett flöde med starka helande frekvenser som bygger upp din ljuskropp, aktiverar nya delar i det och balanserar hela ditt energisystem. Du byggs ut successivt och genom att delta tar du även emot kunskaper som berättar om det som sker på energinivå. Det sker i ett nytt frekvensomfång som är mycket aktivt.

Du tas djupare in i den nya tidens expansion. Omställningarna som pågår ger en känsla av starka strömmar av nya frekvenser. Den du var är ett minne blott. Du har en fullt utvecklas inre kärna som vet något. Ditt vetande sätts i fokus när själens väg är i gång. De nya frekvenserna har en djup påverkan på din själ. Den har längtat efter dina genuina frekvenser och glömt bort hur det kan kännas. Nu blir du påmind på nytt. Den här tiden handlar om de inre processerna och hur de leder till nya handlingar. Din kärna stärks och öppnas upp tydligt. Det betyder att hjärtats kommunikation kan vara lätt och harmonisk och ge dig en indikation som hjälper dig på vägen i varje stund du behöver det. När du är sann mot dig själv stärker du kontakten. Gamla förbehåll som kan ha lagt sig i behövs inte längre. Etableringen av din jordkontakt utvecklas, byggs ut. De högre sinnena får på så vis en större harmoni. Det tar dig in i ett spann av nya insikter. Insikter förändrar och skapar stabilitet och leder till nya handlingar.

Varje kväll har sitt tema;

 1. Öppnandet, 5 olika aktiveringar som går ut i etern och etablerar en ny nivå. Fältet finjusteras.
 2. Människans tro på vad hon är skyldig till. Den sanna skyldigheten.
  Din tolkning av livet kan bli renare. Släpp skuld, skam och annat som tidigare påverkat ditt förhållningssätt. Vi gömmer ofta sånt i vårt inre.
 3. Gud och du, vad är vad? Kontakten med Gud bortom religion.
 4. Gudsmedvetandet som frekvens. Hur känns den? Vad innebär det egentligen?
 5. Din kärna av guld, verksam i dina val. Vad händer i den här fasen då du expanderar till ett fullt aktiverat gudsmedvetande?
 6. En ny oktav där karmahjulet upphör. Vad händer nu? Innebörden av en ny oktav av frekvenser.
 7. Du kom för att lära och leva. Det upphör inte. Lärovägen är intensiv. Du som ljusarbetare är i ständig förändring. Hur får du vägen harmonisk?
 8. På jorden är inget någonsin stilla. Allt omformas och blir nytt. Din förmåga att skapa i etern ger genklang i hela dig och för dem omkring dig.

Tid: 19-20:30. Varje kväll är ca 90 min på Zoom.
Datum: Måndagar 21 mars, 28 mars, 4 april, 25 april, 2 maj, 9 maj, 16 maj, 30 maj
Pris: Samtliga åtta sessioner kostar 2800:-. Är du en återvändande Ljusgruppsdeltagare är priset 2500:- (Priset är exkl moms för företag). Varje kväll spelas in och inspelningen distribueras som en Dropboxlänk.
Pengarna betalas in till bg 5387-8229 alternativt till swish 123 23 60 337 senast 15 mars. (Betalningen går på begäran att dela upp på två fakturor.)
Anmälan: Maila namn och adress till bee@lifeguide.se . Inför varje kväll får du en Zoom-länk via email.

Det är magiska kvällar
Kvällarna utgår från guidade meditationer med kunskapsöverföringar och helande energier. Vi får budskap och reser med guiderna till inre platser av djup kärlek, förlåtelse, förståelse och omtanke. Vi reser in i kunskapens olika boningar och tar del av vad som finns där. Det är utformat att passa varje individ som deltar att ta emot exakt vad som hjälper hen i stunden samt öppnar upp, ger nya perspektiv och energi för vidare utveckling. Vi får förstå saker vi aldrig förstått och kika bakom vad vi tidigare trott och se något nytt. Vi går till nivåer många inte känt tidigare och används även som grupp att pulsera in nya frekvenser i nätet omkring jorden. Allt för det högsta bästa.

Ljusgruppen startade 2009 som en grupp för andlig utveckling. Genom regelbundna träffar utvecklades vi med Ärkeängeln Metatron och Mikael m fl som våra vägledare. De har hela tiden funnits med och hjälpt oss att förfina våra frekvenser, läka gamla sår, ge oss inblick i de nya förhållningssätten och på så vis vidgat vårt medvetande tillsammans med energierna i sig som är starkt frekvenshöjande. När vi gick in i covid-19 gick Ljusgruppen över på Zoom. Det visade sig vara en förträfflig väg för energi- och kunskapsöverföringar, vägledning och healing.

Bee vägleder individer och aktiverar nya processer och gåvor i personliga möten men dessa kvällar sker det även i grupp. Du får i efterhand uppleva i din vardag vad som utvecklas för dig och hur det ger genklang i din vardag. Bee har flera gånger märkt att vi tagit tydliga kliv in i en neutralitet och omtanke istället för att vara reaktiva. Neutralitet utgår från att du har läkt barndomsdilemman och funnit en bas i den du är. Ljusgruppen tar den processen vidare i flera steg och utgår från att du redan är läkt, att du är ny och är villig att leda in i en ny tid.

Det finns ett starkt kärleksfullt team som kallas Det vita brödraskapet. De är med oss i Ljusgruppen och guidar under dessa kvällar tillsammans med ärkeänglarna. De är i det allra högsta ljuset och i den villkorslösa kärlekens energi. Det har till uppgift att bidra för människans övergång in i en ny tid. Den nya tidens flöden stöttar inställningen att vi vet att vi är jordens väktare och har vår visdom och kraft tillgänglig i de sammanhang vi befinner oss, dvs i arbete, i vår familj, med våra vänner mm. De manövrerar alla flöden som de sänder till oss och på så sätt hjälper de oss att vara i en innerlig och fin kontakt med de vi är på djupet. Varje cell får ny energi av finaste slag och de aktiverar vad du visste redan för många tusen år sedan och som legat gömt i ditt innersta. Vi tar även in frekvenserna som läker gamla liv du haft med rädslor och oroligheter, allt för att utveckla din frid och kärlek.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Bli en healer / modern shaman

Lär dig kvantumhealing

Healer-kurs – Prästinne/präst/modern shaman-utbildning –

För länge sedan var vi de som förstod hur man kan skapa goda flöden och låta dessa hjälpa människan på vägen. Vi visste även hur vår intuition vill förmedla nya perspektiv och hur vi kan förhålla oss till vad som pågår. Det här är en kunskap som åter blivit aktualiserad i takt med att många utvecklas i det inre och har en längtan att förstå mer.

Bli prästinna/präst, healer, modern shaman och lär dig vad man lärde sig i Mysterieskolorna kring energier och hur man kan använda sig själv som ett verktyg för att hjälpa andra.

Du lär dig att använda den helande energin i enlighet med de flöden som nu är tillgängliga för människan. Vi utgår från kvantumfältet och leds in i olika sekvenser av lärande för att du ska kunna bidra med flöden som bidrar för utveckling av en annan individ.

Genom samarbetet i vår grupp får du både ge och ta emot och uppleva båda aspekterna. Det ger dig en intensiv process och en skjuts framåt. Kursen aktiverar slumrande kunskaper och gör dig trygg i det du utför. Den utvecklas din intuition starkt och för dig in i  processen att utgå från en förhöjd vibration där hjärtat är öppet och klart. Det betyder att det är en kurs rik på kunskap kring en människas energistrukturer samtidigt som du lära känna hur dina sinnen samverkar och meddelar sig med dig.
Du utvecklar kontakten med det högre jaget och kanalen med det högsta ljuset.

Kursen pågår i 5 dagar och är steg 1 av 4. Hela kursen ger dig en djupare förståelse för hur du kan använda det helande flödet tillsammans med din individuella förståelse. Healingen sker i förbindelse med Ärkeänglarna och de Uppstigna mästarna. Dessutom kommer du att utvecklas som människa, eftersom du ställer om dina energier att vara fint vibrerande och arbeta i ljusets tjänst. Vi ger helaing från den högsta nivån och aktiverar nya frekvenser.

Har du en önskan att ge dig själv en grundläggande förståelse för vad som sker på djupet i människan samt hur du kan ge healing och därmed hjälpa någon att återfinna sin balans och hitta nya steg? Denna kurs ger en möjlighet att bygga upp dig själv och samtidigt skapa en djupare insikt kring vad som format dig specifikt och människan generellt. Vi är på vägen mot att bli fria själar och successivt skalar du av vad som begränsat dig och tar dig in i processer som vidgar dina vyer och din förståelse.

Under kursen får du;

 • aktivera slumrande förmågor
 • möjlighet att skapa en djupare förståelse för hur människans energimässiga struktur
 • förstå bakomliggande orsaker till vad vi bär med oss och vad som är möjligt att läka
 • verktyg för att ge healing
 • nya begrepp och som bygger ut din höjd och ditt djup som människa.
  Att gå den helande vägen är innebär ansvar för sin utveckling och leder dig in i din mästarenergi.
 • starkt utveckla din intuition och din kontakt med ditt högre jag. Du får förstå och utforska hur du kan använda dig av dessa delar på ett konkret sätt.
 • förstå hur dilemman fastnar i ett energifält och hur du kan lösa upp dem.
 • förstå hur du kan rena dig själv och hålla dig tydlig och klar.
 • använda dig av den helande vibrationen på flera sätt, både för dig själv och för andra.
 • Förstå vad det innebär att vara en healer och hur man relaterar till det
 • ge andra healing genom att strömma energi i kvantumfältet
 • utveckla din kapacitet att hålla ett stadigt och klart flöde för att healing ska kunna ske
 • förståelse för olika metoder inom healingens område samt använda dig själv för det högsta bästa, dvs att låta dig styras inifrån och låta det ske.
 • lära dig att hålla det högre perspektivet.
 • utveckla din gåva vidare och öppna upp tydligare och mer genuint för dina intuitiva sinnen och vara i samklang med allt vad du är

Den kommande tiden är en våg av höga vibrationer som inte längre vill låta någonting vara kvar som inte är i samklang med vad en individ är i sin själsvibration. Var och en kan vara som den är. När du ger healing finns det en rad olika saker att känna till som bidrar till förståelsen för vad som pågår. Då och då är det viktigt för en individ är lära sig mer om sig själv och förstå något för att kunna släppa ett dilemma. Det ingår i livets lärande. Men allt som oftast lär vi oss att hålla kvar något som aldrig var tänkt att vi skulle bära runt på. Här finns det stora möjligheter att växa. Vi bygger upp tankeformer och inre strukturer som håller gammal energi vid liv, trots att vi egentligen har gått vidare. Under kursen lär du dig att förstå vad som uppstår i ett sådant läge och hur du som healer kan bidra till att lösa upp en gammal energi för att balans ska uppstå.

Att hålla “helarens perspektiv” är att göra en förflyttning med sig själv. Man får tillgång till nya delar av sin kapacitet. Du är enbart instrumentet varigenom allt sker och hålls inte ansvarig ur ett högre perspektiv. Men i en faktisk session ses du ändå som ansvarig inför den du möter. Genom att lära sig själv mer om healingens olika ingående ingredienser och hur man kan förhålla sig är man en starkare kraft som inte lika lätt dras in i olika kluster av negativitet och reaktioner.

Kursen ger dig en struktur att arbeta efter och dessa tillfällen är ett av fyra starka steg. Den gör dig redo att själv arbeta som healer, om du vill det. Den utvecklar dig starkt som människa i takt med att du får ta emot öppnanden i ditt inre som hjälper dig att använda din gåva. Den utvecklar tydligt din intuition och gör dig redo för en större frihet att vara den du är. Det som sker förändrar dina synsätt och vidgar din förståelse för människans komplexitet. Det gör dig redo att acceptera att själv hålla en hög vibration och vad det innebär. Det sker en djupgående rening och stärkning av energierna för de individer som deltar.

Jag lär ut vad jag har lärt mig och är guidad inifrån av främst Ärkeänglarna Mikael, Metatron, Gabriel och Melchizedek i det arbetet. Vi pratar också om det perspektivet och hur man själv vill förhålla sig till det.

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17 samtliga kursdagar
Datum: Kursstart  26-28 aug 2022 samt 17-18 sept 2022 (totalt 5 dagar).
Pris: 6800:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning. Anmälningsavgift 1500:-.
Medtag lunch eller ät i närheten. Fika och frukt ingår. (OBS! Anmälningsavgiften återfås inte vid avbokning senare än 1 månad före kursstart. Ingen återbetalning eller annan kompensation vid avhopp senare än två veckor före kursstart. Ingen återbetalning eller kompensation vid avhopp efter kursstart..)
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. En faktura skickas till dig inför kursstart.
Kursen sker i en liten grupp på 6 personer samt medhjälpare.
Har du frågor går det bra att maila eller ringa till Bee, bee@lifeguide.se 070-386 22 22.

Varmt välkommen!

Bee

Modul 1