Låt dig ledas av ditt hjärta

Kurser och Workshops

Enhetsmedvetande och Glädje – 

6 tillfällen under vårterminen 2019

Sprid kärlek och gå med ett öppet hjärta

Den period vi är i nu kallas för övergången, dvs den period då vi växer genom att höja vår vibration. Det sker stegvis och det innebär samtidigt en fortsatt öppning av våra hjärtan.
Det medför också att det händer saker i kroppen. De flesta av oss har kvar saker att läka, ta hand om och reflektera kring för att kunna göra det lyftet så enkelt som möjligt.

Vi erbjuder 6 fristående tillfällen under våren då du kan höja din energi, öppna ditt hjärta och släppa det du inte längre behöver bära. Varje tillfälle är en del av ett större skifte.

 • 30 januari 18.30 – 21.30 Hälsans hus. 500 kr

Stärk dig genom att läka rester från t.ex. uppväxten så du kan verka i en högre dimension

 • 19 februari 18.30 – 21.30 Hälsa utan gränser. 500 kr

Vidga ditt ljus i en högre vibration – Klangmeditation tillsammans med Annika Lynton

 • 17 mars 12.30 – 17.30 Hälsans Hus. 850 kr

Synkronisera dig med högre vibrationer och ta emot nya verktyg för din utveckling

 • 7 april 11.00 – 17.30 Trosa 950 kr

Aktivering av jordenergin på en djupare nivå

 • 6 maj 18.30 – 21.30 Hälsans Hus. 500 kr

Ljusaktivering i 9:e dimensionen

 • 3 juni 18.30 – 21.30 Hälsans Hus. 500 kr

Ljusaktivering i 10:e dimensionen

Du kan anmäla dig till ett tillfälle i taget eller alla på en gång. Priset inkluderar fika och den 7/4 ingår även lunch. Inspelningar av meditationerna ingår.  Om du anmäler dig till alla tillfällen på en gång får du 10% rabatt. Vid företagsfaktura tillkommer moms.

Den 19 februari är tillsammans med Annika Lynton som spelar på sina helande klangskålar.

Anmälan: Marie Mauritzson,  mail@mariemauritzson.se , 070-8763937
Bee Thufvesson, bee@lifeguide.se , 070-3862222

Varmt välkommen!

Bee & Marie

Mer info:
Vi är i en fas av att höja vår vibration. Det är en känslig och stark utveckling som ger oss nya perspektiv samt en klartänkthet där vi drivs av flöden mer än något annat. Det här är nytt. Vi har inte gjort det förut. Det är en pågående process som drivit oss till en punkt där vi nu kan acceptera mer av vad som det nya vill säga oss. Vi lär oss efter hand att våga vara på denna nya plats där allt är ett. När vi träffas i grupper kan vi både lära känna hur det fungerar genom vad vi hör andra berätta, men också hitta de nya perspektiven lättare. När vi får umgås med likasinnade mår vi bra, vilket hjälper oss att stå kvar i det nya.

Dessa tillfällen inspirerar och fyller på . De stärker och balanserar. Varje deltagare väljer själv vad den vill ta emot.

Är du i en fas av växande eller expansion med intensiva energihöjningar är detta platsen för dig. Ta chansen och gå framåt med nya kunskaper och läk allt du kan och du slipper släpa runt på sådant du trott har betydelse både i form av tankar och känslor.

Vid varje tillfälle sker även en stabilisering och lite i taget får vi bekanta oss med vad energihöjningarna innebär. Den nya tiden kallas också Glädjens tid helt enkelt för att vi inte längre går bakåt i våra upplevelser utan kan vara här och nu utan problem, viket ger glädjen ett större utrymme.

Vi är i kontakt med det högsta ljuset och tar kunskaperna därifrån samtidigt som vi får läka något och lära oss mer om vad det innebär att höja sin vibration (om du inte redan vet det).

Varje tillfälle är bitar på vägen mot en större renare rymd att existera i. Efter dessa träffar har du gjort en transformation och byggt en ny bas att stå på. Även ett tillfälle påverkar positivt.

Vi utgår från en eller flera meditationer som är läkande samt upplevelsebaserade övningar. Tillsammans är dessa 6 tillfällen ett starkt och tydligt steg in i en helt ny sfär av högt vibrerande energier. Meditationerna spelar vi in och du kan lyssna igen när du vill och behöver för att bygga upp din nya vibration ytterligare. Vi formar varje tillfälle helt efter de som deltar och vad som behövs i stunden.

Healingkurs – Hjärtskap steg 1 i sommar  – Fullbokad

Kursen är 5 dagar, 26-30 juni, och ger dig en djupare förståelse för hur du kan använda det helande flödet samt nya verktyg. Du ger healing till andra och du får ta emot det själv. Detta är steg 1 av fyra. Healingen kommer direkt från Ärkeängeln Mikael och är i hans flöde. Du får lära dig hans healing och samtidigt utvecklas i dig själv.
(Det pågår en likvärdig kurs under vt 2019 i Stockholm city, datum och tider finner du under “pågående kurser”)

Har du en önskan att ge dig själv en grundläggande förståelse för vad som sker på djupet samt hur du kan ge healing och därmed hjälpa någon att återfinna sin balans och hitta nya steg? Denna kurs en möjlighet att bygga upp dig själv och samtidigt skapa en djupare insikt kring människan och vad hon har med sig som påverkar henne. Vi är på vägen mot att göra oss fria vad som skapat oro, obalanser och avskärmningar. 

Under kursen får du

 • möjlighet att skapa en djupare förståelse för hur människans energimässiga struktur är och utvecklas att vara renare och mer högt vibrerande kan man på detta vis lära sig mer om vad som ligger bakom olika delar av en själv och dessutom förstå vad en annan individ har med sig som gör denne reaktiv och avstängd.
 • verktyg för att ge healing
 • nya begrepp och som bygger ut din bredd och ditt djup som människa.
  Att gå den helande vägen är innebär ansvar för sin utveckling och leder dig in i din mästarenergi.
 • starkt utveckla din intuition och din kontakt med det högre jaget. Du får förstå och utforska hur du kan använda dig av dessa delar på ett konkret sätt.
 • förstå hur dilemman fastnar i ett energifält och hur du kan lösa upp dem.
 • förstå hur du kan rena dig själv och hålla dig tydlig och klar.
 • använda dig av den helande vibrationen på flera sätt, både för dig själv och för andra.
 • Förstå vad det innebär att vara en healer och hur man förhåller sig när man är i den positionen.
 • ge andra healing genom att strömma energi till specifika delar av strukturerna
 • utveckla din kapacitet att hålla ett stadigt och klart flöde för att healing ska kunna ske.
 • förståelse för olika metoder inom healingens område samt använda dig själv för det högsta bästa, dvs att låta dig styras inifrån i vad som ska ske.
 • Lära dig att hålla det högre perspektivet.
 • utveckla din gåva vidare och öppna upp tydligare och mer genuint för dina intuitiva sinnen och vara i samklang med det som är högre än du.

Beskrivning:
Den kommande tiden är en våg av höga vibrationer som inte längre vill låta någonting vara kvar som inte är i samklang med vad en individ är i sin själsvibration. Var och en vill vara som den är.

När du ger healing finns det en rad olika saker att känna till som bidrar till förståelsen för vad som pågår. Då och då är det viktigt för en individ är lära sig mer om sig själv och förstå något för att kunna släppa ett dilemma. Det ingår i livets lärande. Men allt som oftast lär vi oss att hålla kvar något som aldrig var tänkt att vi skulle bära runt på. Vi bygger upp tankeformer och inre strukturer som håller allt vid liv trots att vi egentligen har gått vidare. Under kursen lär du dig att förstå vad som uppstår i ett sådant läge och hur du som healer kan bidra till att lösa upp en gammal energi för att balans ska uppstå.

Att hålla “helarens perspektiv” är att göra en förflyttning med sig själv. Man får tillgång till nya delar av sin kapacitet. Du är enbart instrumentet varigenom allt sker och hålls inte ansvarig ur ett högre perspektiv. Men i en faktisk session ses du ändå som ansvarig inför den du möter.

Genom att lära sig själv mer om healingens olika ingående ingredienser och hur man kan förhålla sig är man en starkare kraft som inte lika lätt dras in i olika kluster av negativitet och liknande.

Kursen ger dig en struktur att arbeta efter och dessa tillfällen är ett av fyra starka steg. Den gör dig redo att själv arbeta som healer, om du vill det. Den utvecklar dig starkt som människa i takt med att du får ta emot öppnanden i ditt inre som hjälper dig att använda din gåva. Den utvecklar din intuition starkt och gör dig redo för en större frihet att vara den du är.

Den här kursen förändrar dina synsätt och vidgar din förståelse för människans komplexitet på djupet. Den gör dig redo att acceptera att själv hålla en hög vibration och vad det innebär. Det sker en djupgående rening och stärkning av energierna för de individer som deltar.

Jag har under några år praktiserat healing flitigt och alldeles nyligen fick jag förstå i mitt inre att det är dags för mig att lära ut till andra vad jag har känt är viktigt. Den healingformen jag jobbar med går på djupet och är i dialog med klienten, vilket i stunden öppnar upp för en djupare förståelse. Det finns även praktiska delar som handlar om att ”se bakom” och förnimma vad det är som blockerar en individ och hur något fastnade i energisystemet och skapade obalans.

Vill du lära dig mer om dessa principer och hur du kan göra för att utveckla dina sinnen för att använda dem som en hjälp på vägen för dig och för individer i din omgivning?
Jag lär ut vad jag har lärt mig och är guidad inifrån av främst Ärkeänglarna Mikael, Metatron, Gabriel och Melchizedek i det arbetet.

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17
Datum: 26-30 juni
Pris: 6400:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. En faktura skickas till dig under maj månad med betalning före kursstart.

Varmt välkommen!

Bee