Låt dig ledas av ditt hjärta

Kurser och Workshops

Synka dig med Universums flöden – vårterminen 2021

  • Stark växandeväg för dig som är redo att höja din frekvens ytterligare
  • Växelverkan med andra själar i Universum
  • Universum skapar utifrån flöden. Hur kan du jobba med istället för mot?
  • De lagar som finns i Universum är till för att vara till hjälp för oss att hantera våra liv.
   Vad betyder de för dig?
  • När du synkas med Universums flöden stärker du även med alla de liv du har levt och den tråd du har genom alla själsliga erfarenheter. Du får tråden reparerad och du läker din tvillingflamma genom dessa sessioner (sker under terminen).
  • Du får även ta emot tydliga aktiveringar av hela 12-chakra-systemet
  • Nästa nivå i din process att utvecklas gör dig redo för ett kvantsprång upp i dimension
  • Sammantaget är de 8 tillfällena en mycket renande och intensivt utvecklande process.
  • Stärker din upplevelse av vad du är här för att uträtta.
  • Ger nya perspektiv på vem du är
  • Skapar samklang med allt och alla
  • Ger kunskaper kring hur du kan samverka med andra själar i fältet
  • Denna kurs förutsätter att du bearbetat din barndom och dina dilemman. Den är starkt höjande och skärper hela ditt fält och gör att det sträcker sig till en ny nivå.

  Dina mästaregenskaper ska användas. Du håller ljuset för många. Universum har olika flöden vi kan använda oss av som en del av vår vardag och som hjälper oss att ta del av en våg av energi för vad vi önskar i livet. Vi får lära oss om flöden och vad de vill berätta för oss. Vi lär oss även vad som aktiverar dem och vad som stoppar dem. Det finns mycket att förstå om detta. Under det kommande året får vi ta emot kunskaperna för detta. Alla de lagar vi styrs av har en innebörd och är en hjälp för oss. Vi kan helt enkelt inte gå emot dem, utan kan istället flöda med i vad som är igång och lyssna in flödet.

  Vi tar emot kunskaperna, energin som aktiverar våra olika flöden i varje geometrisk del samt sätter fart på ett större system av energi som helt utan att du ens vet hur synkar ut i universum, in i det kollektiva medvetandet och vidare ut i etern för hela jorden. Allt är ett. Förutom det får du lära dig om hur du kan använda den du är på ett begåvat och finurligt sätt. Du kan stämma om energin för ett större gäng, en arbetsplats eller för din familj enbart genom att du är du. Varje sekvens liknar en explosion i din energi, en explosion av kärlek och ny energi. Du designar ditt liv.

  Energierna vi tar emot är sinnrika, effektiva, positiva och mycket potenta. De stärker hela dig och sätter dig i en position du är en egen enhet (you become your own one to join oneness). Inre och yttre samtidigt. Det ena förutsätter det andra och den människa du är kan vara helt i synk med det högre jaget och veta inifrån hur det ska vara. Ibland är dina egna vanor vad som motverkar processen, men efter hand förstår du hur du kan lyfta blicken och gå vidare enklare. Nu går du förbi allt det där och träder in i en era av mycket lätta energier.

  Du är mästaren på jorden som vet att du behövs här och nu. Detta flödesprogram utgår från att du är bekant med personlig utveckling och har gjort ett grundarbete med dig själv. Det utgår från att du redan kan lyfta blicken och vidga ditt medvetande och ta emot energin utan att hakar upp dig i dina dilemman. Tillsammans bildar träffarna en helhet och när du väljer att delta hela terminen får du med dig en tydlig och klar bas att stå på i en högre dimension.

Tema vid varje tillfälle;

 1. Flödet i kroppen på en ny nivå.
  Sessionen bidrar till att öppna upp en finare vibration i kroppen. Den går ner på cellnivå.
 2. Ditt djup och din höjd, allt utgår från den du är.
  Du har en tillgång du inte är bekant med och som sätter fart på en helt ny våg av tillförsikt som hjälpar dig på vägen.
 3. Liten är stor och stor är liten. Allt möts i samma punkt.
  Du är ett med allt. När du är i samklang med helheten, medveten om hur du påverkar din omgivning kan du flöda mer i kärlek, förlåtelse och mjukhet. Det börjar med dig <3 .
 4. Vem är du förutom din kropp, ande, tanke och känsla?
  Människan som naturens väktare har en betydelsefull uppgift på jorden. Det är din främsta uppgift. När du uppskattar dig själv och naturen påverkar det dig på djupet. Du blir glad och lätt i sinnet. Du har så mycket mer med dig än vad du förstår. Vi leker dig in i en sfär av naturlighet på djupet.
 5. Vad händer när du startar något?
  Din kapacitet att starta flöden är oändlig. Du har lärt dig att det inte går, men då glömmer du bort hur starkt tankens kraft är. När du leker med energin som ger en positiv känsla händer det mer och gör dig mjuk och go inombords. Vi leder dig till starten av ett utforskande av vem du är i lätthet utan kamp och tvång, utan oro för utkomsten,
 6. Vad skapar fria flöden.
  Vad är ett fritt flöde? Hur kan du använda det? Vad är det bra för?
 7. Vad hindrar ett flöde, vad bryter det och vad gör det hackigt?
  Du påverkar allt omkring dig. Det finns bara en sak att känna till; Du är i relation till allt. Det betyder varenda sak du äger, varenda ord du talar varenda känsla du känner, varenda tanke du har, varenda individ du möter…
 8. Hela din själsvibration i flöde.
  Vid detta tillfället synkroniseras en rejäl höjning för dig som pågått samtidigt som du tagit emot kunskaperna och förståelsen för den väg du vandrar. Samtidigt är den här sessionen en ny dörr till din nästa övergång in i nästa energi. Vi gör det tillsammans och individuellt.

Datum och tid: Kl 19-20:30, 14 jan, 28 jan, 11 feb, 25 feb, 11 mars, 25 mars, 22 april, 6 maj

Anmälan sker till bee@lifeguide.se , efter anmälan får du en länk för inloggning på Zoom
Varje tillfälle spelas in och som en bonus får du som deltagare en länk till inspelningen i efterhand (Dropbox-länk inom ca en vecka). Har du inte möjlighet att vara med, men ändå vill ha inspelningen går den att köpa i efterhand.

Pris: 2222:- eller 300:- per tillfälle (inkl moms för privatpersoner och exkl moms för företag) .

’Ljusgruppen’ och ’Synkronisera dig med Universums flöden’ fungerar parallellt. Båda handlar om din inre utveckling, ditt växande in i nya dimensioner, fördjupningen och öppnade för nya vägar i medvetandet.

(Reservation för eventuella ändringar)

Varmt välkommen!

Bee

Bli en healer / modern shaman

Lär dig kvantumhealing

Healer-kurs – Prästinne/präst/modern shaman-utbildning – 

För länge sedan var vi de som förstod hur man kan skapa goda flöden och låta dessa hjälpa människan på vägen. Vi visste även hur vår intuition vill förmedla nya perspektiv och hur vi kan förhålla oss till vad som pågår. Det här är en kunskap som åter blivit aktualiserad i takt med att många utvecklas i det inre och har en längtan att förstå mer.

Bli prästinna/präst, healer, modern shaman och lär dig vad man lärde sig i Mysterieskolorna kring energier och hur man kan använda sig själv som ett verktyg för att hjälpa andra.

Du lär dig att använda den helande energin i enlighet med de flöden som nu är tillgängliga för människan. Vi utgår från kvantumfältet och leds in i olika sekvenser av lärande för att du ska kunna bidra med flöden som bidrar för utveckling av en annan individ.

Genom samarbetet i vår grupp får du både ge och ta emot och uppleva båda aspekterna. Det ger dig en intensiv process och en skjuts framåt. Kursen aktiverar slumrande kunskaper och gör dig trygg i det du utför. Den utvecklas din intuition starkt och för dig in i  processen att utgå från en förhöjd vibration där hjärtat är öppet och klart. Det betyder att det är en kurs rik på kunskap kring en människas energistrukturer samtidigt som du lära känna hur dina sinnen samverkar och meddelar sig med dig.
Du utvecklar kontakten med det högre jaget och kanalen med det högsta ljuset.

Kursen pågår i 5 dagar och är steg 1 av 4. Hela kursen ger dig en djupare förståelse för hur du kan använda det helande flödet tillsammans med din individuella förståelse. Healingen sker i förbindelse med Ärkeänglarna och de Uppstigna mästarna. Dessutom kommer du att utvecklas som människa, eftersom du ställer om dina energier att vara fint vibrerande och arbeta i ljusets tjänst.

Har du en önskan att ge dig själv en grundläggande förståelse för vad som sker på djupet i människan samt hur du kan ge healing och därmed hjälpa någon att återfinna sin balans och hitta nya steg? Denna kurs ger en möjlighet att bygga upp dig själv och samtidigt skapa en djupare insikt kring vad som format dig specifikt och människan generellt. Vi är på vägen mot att bli fria själar och successivt skalar du av vad som begränsat dig och tar dig in i processer som vidgar dina vyer och din förståelse.

Under kursen får du

 • aktivera slumrande förmågor
 • möjlighet att skapa en djupare förståelse för hur människans energimässiga struktur
 • förstå bakomliggande orsaker till vad vi bär med oss och vad som är möjligt att läka
 • verktyg för att ge healing
 • nya begrepp och som bygger ut din höjd och ditt djup som människa.
  Att gå den helande vägen är innebär ansvar för sin utveckling och leder dig in i din mästarenergi.
 • starkt utveckla din intuition och din kontakt med ditt högre jag. Du får förstå och utforska hur du kan använda dig av dessa delar på ett konkret sätt.
 • förstå hur dilemman fastnar i ett energifält och hur du kan lösa upp dem.
 • förstå hur du kan rena dig själv och hålla dig tydlig och klar.
 • använda dig av den helande vibrationen på flera sätt, både för dig själv och för andra.
 • Förstå vad det innebär att vara en healer och hur man relaterar till det
 • ge andra healing genom att strömma energi i kvantumfältet
 • utveckla din kapacitet att hålla ett stadigt och klart flöde för att healing ska kunna ske
 • förståelse för olika metoder inom healingens område samt använda dig själv för det högsta bästa, dvs att låta dig styras inifrån och låta det ske.
 • lära dig att hålla det högre perspektivet.
 • utveckla din gåva vidare och öppna upp tydligare och mer genuint för dina intuitiva sinnen och vara i samklang med allt vad du är

Den kommande tiden är en våg av höga vibrationer som inte längre vill låta någonting vara kvar som inte är i samklang med vad en individ är i sin själsvibration. Var och en kan vara som den är. När du ger healing finns det en rad olika saker att känna till som bidrar till förståelsen för vad som pågår. Då och då är det viktigt för en individ är lära sig mer om sig själv och förstå något för att kunna släppa ett dilemma. Det ingår i livets lärande. Men allt som oftast lär vi oss att hålla kvar något som aldrig var tänkt att vi skulle bära runt på. Här finns det stora möjligheter att växa. Vi bygger upp tankeformer och inre strukturer som håller gammal energi vid liv, trots att vi egentligen har gått vidare. Under kursen lär du dig att förstå vad som uppstår i ett sådant läge och hur du som healer kan bidra till att lösa upp en gammal energi för att balans ska uppstå.

Att hålla “helarens perspektiv” är att göra en förflyttning med sig själv. Man får tillgång till nya delar av sin kapacitet. Du är enbart instrumentet varigenom allt sker och hålls inte ansvarig ur ett högre perspektiv. Men i en faktisk session ses du ändå som ansvarig inför den du möter. Genom att lära sig själv mer om healingens olika ingående ingredienser och hur man kan förhålla sig är man en starkare kraft som inte lika lätt dras in i olika kluster av negativitet och reaktioner.

Kursen ger dig en struktur att arbeta efter och dessa tillfällen är ett av fyra starka steg. Den gör dig redo att själv arbeta som healer, om du vill det. Den utvecklar dig starkt som människa i takt med att du får ta emot öppnanden i ditt inre som hjälper dig att använda din gåva. Den utvecklar tydligt din intuition och gör dig redo för en större frihet att vara den du är. Det som sker förändrar dina synsätt och vidgar din förståelse för människans komplexitet. Det gör dig redo att acceptera att själv hålla en hög vibration och vad det innebär. Det sker en djupgående rening och stärkning av energierna för de individer som deltar.

Jag lär ut vad jag har lärt mig och är guidad inifrån av främst Ärkeänglarna Mikael, Metatron, Gabriel och Melchizedek i det arbetet. Vi pratar också om det perspektivet och hur man själv vill förhålla sig till det.

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17 samtliga kursdagar
Datum: 30 april- 2 maj samt 22-23 maj 2021 samt ny kursstart 10-12 sept och 2-3 okt 2021.
Pris: 6500:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning. Anmälningsavgift 1000:-.
Medtag lunch eller ät i närheten. Fika och frukt ingår.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. En faktura skickas till dig inför kursstart.
Kursen sker i en liten grupp på 6 personer samt medhjälpare. Dessa grupper är just nu fulltecknade och det går att stå på reservlista om det skulle bli avhopp.
Har du frågor går det bra att maila eller ringa till Bee, bee@lifeguide.se 070-386 22 22.

Varmt välkommen!

Bee

Steg 1