Låt dig ledas av ditt hjärta

Kurser och Workshops

Ljusgrupper höstterminen 2019

I höst fortsätter vår utvecklingsväg. Den går genom omställningar av vad vi en gång lärt oss och vad som inte längre matchar de vi är. Egentligen kan du när du vill ställa om dina tankar och känslor för att forma om dig. Ibland är det dock krångligt att se på sig själv tydligt och klart och förstå vad som fortfarande ställer sig i vägen. 

Parallellt med detta sker en energimässig förhöjning av vårt hela fält. Den processen är en intensiv process som ger oss möjlighet att förstå hur vi kan vägledas av det högre självet och vara i tydligare relation till vad som behövs i stunden för att underlätta i tillvaron. Den processen handlar om aktiveringar (många sådana) och om hur egot inte behöver dominera lika tydligt som tidigare, utan kan underordna sig den du egentligen är. Egot är inte dåligt i sig, men det finns delar i det som har alltför kärva och tunga i sin energi för att vi ska må bra av det i längden.

Under hösten sker en stark process och våra ljusgruppsträffar är precis som tidigare i enlighet med var varje deltagare befinner sig samt med ett energi-innehåll som hjälper oss att både förstå och även fylla på med de vibrationer som hjälper oss att hålla höjd och djup. Energimässig höjd, alltså. Under hösten 2019 träffas vi 8 gånger. Varje träff utgår från djup och medveten meditation.

Tillsammans med likasinnade hjälps vi åt att hitta nya förhållningssätt som gynnar mer än förut och vi får ta del av de energier som hjälper till att ställa om lägre vibrationer till något som passar bättre. Ibland är det bra att fråga sig själv frågan ”Vad är det jag inte ser?”. Vi döljer delar i vårt undermedvetna och hittar listiga argument till varför vi inte behöver se vår kraft eller våra tillkortakommanden.

Vår kropp ska med på vägen och hitta flöden som fungerar när vi vidgar vårt medvetande och aktiverar slumrande delar. Även kroppen får hjälp under våra träffar. Din nya energi behöver stöd i kroppen för att fungera bättre. Vi är gjorda för att fungera på jorden. Vi är gjorda för att vara i samklang med i första hand oss själva, därmed också med omvärlden.

Det här sker under ljusgruppsträffarna:
– Stark höjning av din vibration och stöd i processen.
– Direktomställning av gamla invanda koncept du har kvar sedan barndomen.
– Påfyllning av din själs energi.
– Aktiveringar av nya slumrande delar i ditt fält.
– Påfyllning av auran samt energimässig rening och stabilisering.
– Kunskapsöverföring från det Högsta Ljuset kring vad som sker energimässigt.
– Möjlighet att ställa frågor både på individuell  samt generell nivå, vilket du än väljer att öppna upp för.
– Förståelse för hur vi kan förhålla oss till vårt ego och låta det vara i samklang med de vi är.
– Öka förståelsen för vad din kropp behöver under din förändringsprocess.
– Umgänge med likasinnade.

Det finns både en eftermiddagsgrupp och en kvällsgrupp.

Plats: Studio Creere, Torsgatan 63, Stockholm
Tid: Eftermiddagsgruppen  kl 13:30-16:30, Kvällsgruppen kl 18-21
Datum: Måndagar 9 sept, 30 sept, 7 okt, 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 dec samt 16 dec.
Pris: 3800:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
1000:- i anmälningsavgift och faktureras i juni. Rabatt (300:-) för de som varit med den gångna terminen.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. Anmälningsavgiften faktureras i juli och resterande i aug inför kursstart. Du som varit med den gångna terminen får förtur till höstens träffar. 

Varmt välkommen!

Bee

Bli en healer – steg 2 

Kursen är 5 dagar uppdelade på två helger under hösten 2019. Den är en direkt fortsättning av steg 1 (se ovan) och fördjupar processen i dig och hur du relaterar till din helande förmåga. Du går vidare i processen att på en djupare nivå hela och rena dina energier och delar det med andra i gruppen. Under kurshelgerna kommer det in nya delar som omfattar den här tidens vibrationshöjningar och vad som är tillgängligt i form av helande ljus. Du vägleds inifrån att stärka din kraft att förmedla mer energi och göra det utifrån de högsta tillgängliga vibrationerna. Varje steg fördjupar din kunskap. De fyra stegen leder dig till ett intyg som en healer / modern shaman / prästinna/präst. Det du får lära dig och utveckla har med mysterieskolor att göra och hur de förhåll sig och hur de arbetade med energier. Kunskaperna förmedlas även inom den esoteriska litteraturen, men för det mesta från mun till mun.

Vi fortsätter processen att förstå hur människans energisystem är uppbyggd och använder oss av den kunskapen.
Vi tar vid där vi slutade Steg 1, som därefter legat i träda i dig att mogna och hitta en plats i dig. Kursen är intensiv och det sker djupgående processer i dig under kursdagarna och ett par tre veckor efteråt. Healingen förmedlas direkt från Ärkeänglarna Mikael och Metatron samt Melchizedeck.

Under kursen får du:

  • Nya kunskaper om en individs energisystem och vad den här tidens healing kan göra för dig och för de omkring dig.
  • Uppstärkning av dig själv som individ och den kraft du har.
  • Energimässiga reningar
  • Fördjupning av dina kunskaper kring vad healing är och hur du kan göra.
  • Nya verktyg för healing.
  • Vidga din insikt och fördjupa kunskaperna från steg 1.

Steg 3 är planerad till vårterminen 2020 och steg 4 under hösten 2020.

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17 alla dagar
Datum: Terminsgruppen: 6-8 september samt 12-13 oktober. 
Sommargruppen:  8-10 nov och 7-8 dec.
Pris: 6400:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad, därefter skickas en faktura ut.
Meditationerna spelas in och sänds ut via Dropbox i efterhand.

Varmt välkommen!

Bee