Låt dig ledas av ditt hjärta

Kurser och Workshops

Ale stenar 20-22 aug 2021 – Workshop

”Re-etablera ditt innersta tempel – Ditt Shamballa”

Välkommen till en helt ny era av människans utvecklingsväg. Det är du som ljusarbetare i samverkan med alltet. Som du har utvecklats i ditt inre, läkt gamla sår och tittat ur olika perspektiv av vem du är!! Inget av det handlar workshopen om, utan istället handlar den om din fördjupning och ditt innersta tempel samt vad du som ljusbärare på jorden kan ta för nya steg och vad du kan utveckla i det.

Vi rör oss främst mellan Backåkra och Ale Stenar, allt beroende på vad vi vägleds till i stunden. Uppdraget är klart och tydligt och det är att starka portalen vid Backåkra och samtidigt få in samma typ av strukturer i oss själva, vilket är en del av vårt djupa inre tempel – Shamballa. Detta ska vi re-etablera på alla sätt vi kan. Det läggs in som en ny energi i vårt fält.

Nästa uppdrag är att via portalen vid Ale stenar och tillsammans med stenarna öppna upp flöden av tro, hopp och kärlek i vår kärna. Det öppnandet ska därefter spridas ut i flöden omkring hela planeten. När vi avslutar har var och en fått med sig en ny uppsättning nycklar för kommande uppdrag samt ta emot energin som verkligen klargör vad energiarbete innebär och vad du som energiarbetare i ljusets tjänst behövs för.

Workshopen är starkt utvecklande på många sätt och ger dig aktiveringar som har med energiarbete att göra. Det betyder att du är i kontakt med allt vad där är när du utför dessa. Du får vara i energin av alla möjligheter, där inga begränsningar finns.

Portalen vid Backåkra är en stor fredsportal. Den skapades från början av Dag Hammarskjöld och hans team. Därefter har den fått verka i det tysta. Han hittade en plats där han kände att energin var stark nog att utgå från. Vid förra årets workshop var vi i direktkontakt med Dag Hammarskjöld på en eterisk nivå och tog emot flertalet aktiveringar.

Ale stenar är en stor kraftplats och har förgreningar långt ut i Europa och uppåt i vårt land. Den har en strategisk plats och har fungerat som en slags kalender. Men det är mycket mer än så. Platsen är mycket stark i sin energi och genom att vi samverkar som en helhet kan vi pulsera in nya vibrationer i helheten och få mesta möjliga spridning i jordens nät och till samtliga noder, enskilt och kollektiv.

Genom processen vägleds vi av Ra, Thoth, Ärkeänglar och andra Mästare.

Fredag 20 aug kl 18:00
Vi öppnar vi upp workshopen vid Ale Stenar med en kvällsceremoni den 20 aug kl 18 och ser solen gå ner. Den här kvällen är starten för en genomgripande höjning och stabilisering som leder dig in i ditt innersta tempel, ditt Shamballa. Detta är starten för samtliga.

Lördag 21 aug
Lördag morgon den 21 augusti inleds dagen vid Backåkra kl 7:00. Där tar vi nästa steg i en process som är utöver det vanliga. Vi öppnar hela portalen på platsen för att den ska vara till hjälp för oss.
Efter vår inledande stund äter vi vår medhavda frukost.
När vi avslutat sessionen vid Backåkra blir det en längre paus för lunch, samtal och bad.

Vi återvänder till Backåkra efter vår lunchpaus och tar emot nästa nivå av utvecklande energiflöden.
Vi ”reser” som en grupp ljusbärare på uppdrag och lever det högsta bästa för allt och alla. Varje individ som deltar har sin del och den delen synkar med helheten i gruppen.
Det möjliggör för oss att utveckla mycket i oss själva.

Söndag 22 aug fullmåne
Söndag morgon, den 22 aug, ses vi kl 5:30 vid Ale Stenar. Där ska vi etablera nya vågor av energier i hela jordens nät.  Kl 6 är det bestämt att vi ska starta ett helt nytt flöde som vi ansträngt oss för att bygga upp och hålla tillsammans som grupp. Den ska nu sändas ut. Vi samverkar så som vi vägleds att göra tills vi känner att det är klart. Vi tar hjälp av fullmånens energi, dagen till ära. Vi ser solen stiga på himlen och bjuda in oss till en ny dag. Även den här dagen intar vi vår medhavda frukost när det känns lämpligt.

Efter morgonsessionen vid Ale stenar förflyttar vi oss igen till en plats där vi kan sitta utan turister omkring oss och där vi kan samlas likt indianer kring en lägereld. Vi tänder elden tillsammans och synkar vårt inre samt delar våra insikter. Det utvecklas oss att se vad vi mer kan göra. Ett grundande bad kan komma på tal för den som vill. Lunch intas på något lämpligt ställe i närheten. Efter lunch återvänder vi till Ale stenar och samverkar med stenarna på det sätt vi vägleds till i stunden. Workshopen avslutas vid Ale Stenar senast kl 17.

Praktisk info:
Pris: Workshopen kostar 3200:- inkl moms (för privatperson).
Tag med dina kristaller och en stol att sitta på. Kläder efter väder.
Boende och transport ordnas på egen hand. Vi synkar med samåkning i mån av möjlighet. Boende finner du t ex via www.booking.com och www.airbnb.se     
Anmälan till workshopen sker med namn och adress till bee@lifeguide.se . Efter anmälan får du en faktura med anmälningsavgift 1000:- per mail. Resterande betalas senast 15 aug (faktura mailas). Begränsat antal platser.
(Från Stockholm tar det 7-10 timmar att köra beroende på trafik och antal stopp.)

Bee Thufvesson är vägledare, healer och lärare i andlig utveckling.
I början av 2000-talet öppnade hon upp starkt och började ta emot ett flöde av information, utan att känna till att det ens gick. Det ledde henne in på vägen att lära sig mer om våra gåvor som helare på jorden. Hon har grupper i andlig utveckling, sedan 12 år tillbaka, där hon förmedlar den högre kunskapen tillsammans med expansiva energier. Den andliga utvecklingsvägen har varit en viktig del i hennes personliga process. Hon kanaliserar idag änglar och uppstigna mästare och ger budskap samt aktiverar slumrande delar i människan. Det hon förmedlar kommer i en helande energi som påverkar på djupet och gör individen mer öppen för den man är i själ och hjärta. Den kärna av ljus vi alla har kan förmedla glädje och mjukhet. Kunskapen om hur man kan ställa om sina energier är en djup inre drivkraft som skapar höjd och djup i Bee’s tillvaro. Det smärtsamma och djupa inre öppnandet ledde Bee in i en gyllene sfär av kunskap och möjligheter. Hennes väg var att gå från yttre till inre kommunikation och som projektledare i reklamvärlden vändes successivt tillvaron till att handla om inre dialog och kommunikation, djupare syfte och mening samt om själen väg i livet. 
bee@lifeguide.se, tel 070-386 22 22.

Eva Ohlin – Eva bor i Skåne och har hela sitt vuxna liv tagit sig till Backåkra och Ale Stenar för att rena, stärka och öppna upp dessa platser. Det har hon gjort både enskilt och tillsammans med andra. Det är svårt att finna någon lika kunnig kring vad dessa platser har att erbjuda. Eva är förutom det väl bekant vad kraftplatser har att erbjuda och har fina kunskaper kring laylines. Hennes kunskaper om energiarbete både för enskilda och för kollektivet är mycket tydliga och djupgående. Hon har under flertalet år rest till platser där hon aktiverat kunskaper från tidigare liv och öppnat upp på olika sätt. Hon har fått se hur dessa platser förändrats genom hennes aktiva insatser. Eva läser stenarna vid Ale Stenar perfekt. De är hennes vänner.

I övrigt är Eva mamma till två handikappade pojkar med Downs Syndrom samt en dotter.
Eva är utbildad i hearing massage medicin, kraniosakral terapi och Soul Body fusion. I det
sistnämnda är hon även lärare. maya31@live.se , tel 070-718 54 93.

Eva och Bee har känt varandra sedan en resa till Turkiet 2014 med Jonette Crowley.

Varmt välkommen!

Bee & Eva

(Reservation för eventuella ändringar)

Bli en healer / modern shaman

Lär dig kvantumhealing

Healer-kurs – Prästinne/präst/modern shaman-utbildning –

För länge sedan var vi de som förstod hur man kan skapa goda flöden och låta dessa hjälpa människan på vägen. Vi visste även hur vår intuition vill förmedla nya perspektiv och hur vi kan förhålla oss till vad som pågår. Det här är en kunskap som åter blivit aktualiserad i takt med att många utvecklas i det inre och har en längtan att förstå mer.

Bli prästinna/präst, healer, modern shaman och lär dig vad man lärde sig i Mysterieskolorna kring energier och hur man kan använda sig själv som ett verktyg för att hjälpa andra.

Du lär dig att använda den helande energin i enlighet med de flöden som nu är tillgängliga för människan. Vi utgår från kvantumfältet och leds in i olika sekvenser av lärande för att du ska kunna bidra med flöden som bidrar för utveckling av en annan individ.

Genom samarbetet i vår grupp får du både ge och ta emot och uppleva båda aspekterna. Det ger dig en intensiv process och en skjuts framåt. Kursen aktiverar slumrande kunskaper och gör dig trygg i det du utför. Den utvecklas din intuition starkt och för dig in i  processen att utgå från en förhöjd vibration där hjärtat är öppet och klart. Det betyder att det är en kurs rik på kunskap kring en människas energistrukturer samtidigt som du lära känna hur dina sinnen samverkar och meddelar sig med dig.
Du utvecklar kontakten med det högre jaget och kanalen med det högsta ljuset.

Kursen pågår i 5 dagar och är steg 1 av 4. Hela kursen ger dig en djupare förståelse för hur du kan använda det helande flödet tillsammans med din individuella förståelse. Healingen sker i förbindelse med Ärkeänglarna och de Uppstigna mästarna. Dessutom kommer du att utvecklas som människa, eftersom du ställer om dina energier att vara fint vibrerande och arbeta i ljusets tjänst.

Har du en önskan att ge dig själv en grundläggande förståelse för vad som sker på djupet i människan samt hur du kan ge healing och därmed hjälpa någon att återfinna sin balans och hitta nya steg? Denna kurs ger en möjlighet att bygga upp dig själv och samtidigt skapa en djupare insikt kring vad som format dig specifikt och människan generellt. Vi är på vägen mot att bli fria själar och successivt skalar du av vad som begränsat dig och tar dig in i processer som vidgar dina vyer och din förståelse.

Under kursen får du

 • aktivera slumrande förmågor
 • möjlighet att skapa en djupare förståelse för hur människans energimässiga struktur
 • förstå bakomliggande orsaker till vad vi bär med oss och vad som är möjligt att läka
 • verktyg för att ge healing
 • nya begrepp och som bygger ut din höjd och ditt djup som människa.
  Att gå den helande vägen är innebär ansvar för sin utveckling och leder dig in i din mästarenergi.
 • starkt utveckla din intuition och din kontakt med ditt högre jag. Du får förstå och utforska hur du kan använda dig av dessa delar på ett konkret sätt.
 • förstå hur dilemman fastnar i ett energifält och hur du kan lösa upp dem.
 • förstå hur du kan rena dig själv och hålla dig tydlig och klar.
 • använda dig av den helande vibrationen på flera sätt, både för dig själv och för andra.
 • Förstå vad det innebär att vara en healer och hur man relaterar till det
 • ge andra healing genom att strömma energi i kvantumfältet
 • utveckla din kapacitet att hålla ett stadigt och klart flöde för att healing ska kunna ske
 • förståelse för olika metoder inom healingens område samt använda dig själv för det högsta bästa, dvs att låta dig styras inifrån och låta det ske.
 • lära dig att hålla det högre perspektivet.
 • utveckla din gåva vidare och öppna upp tydligare och mer genuint för dina intuitiva sinnen och vara i samklang med allt vad du är

Den kommande tiden är en våg av höga vibrationer som inte längre vill låta någonting vara kvar som inte är i samklang med vad en individ är i sin själsvibration. Var och en kan vara som den är. När du ger healing finns det en rad olika saker att känna till som bidrar till förståelsen för vad som pågår. Då och då är det viktigt för en individ är lära sig mer om sig själv och förstå något för att kunna släppa ett dilemma. Det ingår i livets lärande. Men allt som oftast lär vi oss att hålla kvar något som aldrig var tänkt att vi skulle bära runt på. Här finns det stora möjligheter att växa. Vi bygger upp tankeformer och inre strukturer som håller gammal energi vid liv, trots att vi egentligen har gått vidare. Under kursen lär du dig att förstå vad som uppstår i ett sådant läge och hur du som healer kan bidra till att lösa upp en gammal energi för att balans ska uppstå.

Att hålla “helarens perspektiv” är att göra en förflyttning med sig själv. Man får tillgång till nya delar av sin kapacitet. Du är enbart instrumentet varigenom allt sker och hålls inte ansvarig ur ett högre perspektiv. Men i en faktisk session ses du ändå som ansvarig inför den du möter. Genom att lära sig själv mer om healingens olika ingående ingredienser och hur man kan förhålla sig är man en starkare kraft som inte lika lätt dras in i olika kluster av negativitet och reaktioner.

Kursen ger dig en struktur att arbeta efter och dessa tillfällen är ett av fyra starka steg. Den gör dig redo att själv arbeta som healer, om du vill det. Den utvecklar dig starkt som människa i takt med att du får ta emot öppnanden i ditt inre som hjälper dig att använda din gåva. Den utvecklar tydligt din intuition och gör dig redo för en större frihet att vara den du är. Det som sker förändrar dina synsätt och vidgar din förståelse för människans komplexitet. Det gör dig redo att acceptera att själv hålla en hög vibration och vad det innebär. Det sker en djupgående rening och stärkning av energierna för de individer som deltar.

Jag lär ut vad jag har lärt mig och är guidad inifrån av främst Ärkeänglarna Mikael, Metatron, Gabriel och Melchizedek i det arbetet. Vi pratar också om det perspektivet och hur man själv vill förhålla sig till det.

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17 samtliga kursdagar
Datum: Kursstart 10-12 sept och 2-3 okt 2021.
Pris: 6500:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning. Anmälningsavgift 1000:-.
Medtag lunch eller ät i närheten. Fika och frukt ingår.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. En faktura skickas till dig inför kursstart.
Kursen sker i en liten grupp på 6 personer samt medhjälpare. Dessa grupper är just nu fulltecknade och det går att stå på reservlista om det skulle bli avhopp.
Har du frågor går det bra att maila eller ringa till Bee, bee@lifeguide.se 070-386 22 22.

Varmt välkommen!

Bee

Steg 1

Healerkurs – Modul 2

Healer-kurs – Prästinne/präst/modern shaman-utbildning – modul 2
Detta är steg 2 av 4 i en djupgående utbildning som tar dig in i en helares rymd och lär dig olika perspektiv av vad healing betyder och vad man kan åstadkomma.
Under steg två får du nya aktiveringar som öppnar upp gamla kunskaper i dig. Du som deltagare tar in ny kunskap i form av

 • Helhetsperspektivet och vad skapar differenser utifrån den egna helheten
 • Kropp och själ i ett
 • Fältet som en tillgång i healing
 • Resterande chakraprocess utifrån 12-chakrasystemet
 • Vad metaperspektivet innebär
 • Nya flöden av healing
 • Nya verktyg
 • Jordenergier och kundalini
 • Kosmiska flöden
 • Förlösa karmiska band
 • Tidigare liv-läkning

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17 samtliga kursdagar
Datum: 3-5 dec 2021 samt 8-9 jan 2022.
Pris: 6500:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning. Anmälningsavgift 1000:-.
Medtag lunch eller ät i närheten. Fika och frukt ingår.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. En faktura skickas till dig inför kursstart.
Kursen sker i en liten grupp på 6 personer samt medhjälpare. Dessa grupper är just nu fulltecknade och det går att stå på reservlista om det skulle bli avhopp.
Har du frågor går det bra att maila eller ringa till Bee, bee@lifeguide.se 070-386 22 22.

Varmt välkommen!

Bee

Steg 2