Låt dig ledas av ditt hjärta

Kurser och Workshops

Ale stenar 20-22 aug 2021 – Workshop

“Vad du trott om dig själv stämmer aldrig. Du är långt mer än vad du tror.

På dessa två dagar tar du dig från din egodrivna del in i vad du kan vara genom att följa flödet.”

Nu är det dags för en ny kanaliserad workshop vid Ale stenar och Backåkra. Det är den 20-22 aug.
Det är för dig som är på den andliga utvecklingsvägen och vill öppna dig för vem du är I din kärna, ditt sanna jag.
Vi går bortom egot och låter hjärtats vibration synkas med allt vad vi kan vara. Den heliga cirkel vi tillsammans bygger upp skapar en frekvens som tillåter att sätta fart på din djupaste kunskap. Det själ vet vad du kom hit för att bidra med.
Genom de dagar vi är tillsammans aktiveras den djupaste platsen i dig som ger tillit och trygghet genom att dina strömmar av rädslor släpper och du kan istället utveckla kontakten med ditt innersta tempel där din rena essens fylls på.
Vi ska lyssna till de viskande stenarna vi Ale stenar och gå in i portalen vid Backåkra för att rena, läka, ta emot personliga budskap och mer än så.
Allt i kontakt med det högsta ljuset.

“Öppna dig för en helt ny plats i ditt inre – ditt djupaste inre tempel. Välkommen till en helt ny era av människans utvecklingsväg. Det är du som ljusarbetare i samverkan med alltet som aktiveras på en djupare nivå.”

Den process du varit i kan ge en tydligare genklang i ditt inre och du får använda dig själv på det sätt som var tänkt. Allt du har läkt i ditt inre, dvs gamla sår etc och ansträngt dig för att se olika perspektiv av vem du är är nu kommer att stämmas av i ditt innersta som en helt ny ton i dig!! Den tonen är i samklang med dig och alltet. Denna workshop handlar om din fördjupning och ditt innersta tempel samt vad du som ljusbärare på jorden kan ta för nya steg. Du får ta emot de aktiveringarna som fördjupar dig och stärker din kärna på mer än ett sätt. Din gudomliga geometri finjusteras.

När vi träffas på fredagskvällen den 20 aug ska vi tanka oss fulla med energi. Det är inte enbart stenarna på platsen som hjälper oss med det utan även ett flöde vi bjuds in i av Uppstigna mästare, Ärkeänglar, Drakar och Enhörningar. De vill alla stärka oss och aktivera allt mer av våra slumrande koder. Dessa koderna handlar om din inre kunskapssfär, din länk till din personliga del i Akasha-arkiven och din själs uppdrag genom alla tider. Du kom hit för att bistå och genom noggrann rening och genom att ge kärlek är du redo att ta emot ännu en nivå av vad du kom för att hämta. Du vet om det är dags och du vet om du är kallad. Vi bildar en stark helande helig cirkel och färdas som ett under hela workshopen.

Efter fredagskvällens session står vi i Backåkra och tar emot ett starkt renande flöde från jordens innersta samtidigt som vi får en vibration som läggs in i vårt fält som en finkalibrig geometrisk form. Ra förmedlar sitt budskap unikt till var och en som ett tydligt öppnande för din nya väg i en tid av stora övergångar från ett gammalt paradigm in i en ny tid.

Våra guidningar är direktkanaliserade och gör dig redo en passage in i ett inre rum där du sällan har varit. Det rummet ska fyllas med ren essens från din själ och får en effekt som gör att du enkelt visa andra vägen och låta en trygghet öppna upp i en tid av stora förändringar då många är vilsna och söker efter vad som är sant och vill finna sin inre kärnas klarhet. Genom att du fyller dig med essensen som är du kan du enkelt låta andra göra detsamma.

Vi ger och tar emot i samma andetag och vi har fått tillåtelse att gå i flera skikt och utföra energiarbeten. Frid och tillit behövs. Vi fyller på med det och finjusterar våra fält. Din personliga process är igång och efterhand känner du mer kring vad ditt uppdrag är och hur du kan aktivera det i ditt personliga liv. Din själsessens tankas in i dig successivt och din inre kapacitet är tänkt att komma fram utan att din hjärna kokar och stressvågorna tar över.

När vi vid fullmånen den 22 aug åter besöker Ale stenar kan vi synka oss i den högsta tillgängliga vibrationen att ge stenarna lugn, återskapa flödet på platsen samt öppna upp för flödet ut i världen och ner i jorden samt ut i kosmos. Det sker också i var och en av oss. Det är den sjätte dimensionens eteriska flöde vi ska hålla intakt och du är en del av det uppdraget.  Du behövs för att det ska kunna aktiveras på jorden. Det eteriska nätet omkring och i jorden som hjälper oss att utvecklas behöver människan hjälp för att komma på plats och repareras. Nätet har varit vilande en längre tid och nu hjälps många grupper åt att aktivera det för att underlätta utvecklingen och ge en mjukare och mer gynnsam utvecklingsväg. Vår medverkan som grupp påverkar eteriskt och “spiller” sedan ner genom olika skikt och låter saker och ting utvecklas på ett naturligare sätt. Som alltid är det i dig det sker och nu direktregleras det i alla skikt.

Vi guidar vägledda av det högsta ljuset med Ra i spetsen och med sig har han Thoth, Adama, Ellis, Metatron, Mikael, Lady Nada med flera. Du har din unika vägledare för workshopen som tillsammans med dina personliga guider samspelar i etern.

Workshopen är starkt utvecklande på många sätt och ger dig aktiveringar som har med dig som helare på jorden att göra. Det betyder att du är i kontakt med allt vad där är när du utför energiarbete. Du får vara i energin av alla möjligheter, där inga begränsningar finns.

Portalen vid Backåkra är en stor fredsportal. Den skapades från början av Dag Hammarskjöld och hans team. Därefter har den fått verka i det tysta. Han hittade en plats där han kände att energin var stark nog att utgå från. Vid förra årets workshop var vi i direktkontakt med Dag Hammarskjöld på en inre nivå och tog emot flertalet aktiveringar.

Ale stenar är en stor kraftplats och har förgreningar långt ut i Europa och uppåt i vårt land. Den har en strategisk plats och har fungerat som en slags kalender. Men det är mycket mer än så. Platsen är mycket stark i sin energi och genom att vi samverkar som en helhet kan vi pulsera in nya vibrationer i helheten och få mesta möjliga spridning nätet kring jorden och öppna upp flödet till samtliga noder, enskilt och kollektiv.

Fredag 20 aug kl 18:00
Vi öppnar vi upp workshopen vid Ale Stenar med en kvällsceremoni den 20 aug kl 18 och ser solen gå ner. Den här kvällen är starten för en genomgripande höjning och stabilisering som leder dig in i ditt innersta tempel. Detta är starten för vår grupp och vi synkas till en helhet.

Lördag 21 aug
Lördag morgon den 21 augusti inleds dagen vid Backåkra kl 7:00. Där tar vi nästa steg i en process som är utöver det vanliga. Vi öppnar hela portalen på platsen för att den ska vara till hjälp för oss. Efter vår inledande stund äter vi vår medhavda frukost. När vi avslutat sessionen vid Backåkra blir det en längre paus för lunch, samtal och eventuellt bad.

Vi återvänder till Backåkra efter vår lunchpaus och tar emot nästa nivå av utvecklande energiflöden. Vi ”reser” som en grupp ljusbärare på uppdrag och lever det högsta bästa för allt och alla. Varje individ som deltar har sin del och den delen synkar med helheten i gruppen. Det möjliggör för oss att utveckla mycket i oss själva.

Söndag 22 aug fullmåne
Söndag morgon, den 22 aug, ses vi kl 5:30 vid Ale Stenar. Där ska vi etablera nya vågor av energier i hela jordens nät.  Kl 6 är det bestämt att vi ska starta ett helt nytt flöde som vi ansträngt oss för att bygga upp och hålla tillsammans som grupp. Den ska nu sändas ut. Vi samverkar så som vi vägleds att göra tills vi känner att det är klart. Vi tar hjälp av fullmånens energi, dagen till ära. Vi ser solen stiga på himlen och bjuda in oss till en ny dag. Även den här dagen intar vi vår medhavda frukost när det känns lämpligt.

Efter morgonsessionen vid Ale stenar förflyttar vi oss igen till en plats där vi kan sitta utan turister omkring oss och där vi kan samlas likt indianer kring en lägereld. Vi tänder elden tillsammans och synkar vårt inre samt delar våra insikter. Det utvecklar oss att se vad vi mer kan göra. Ett grundande bad kan komma på tal för den som vill. Lunch intas på något lämpligt ställe i närheten. Efter lunch återvänder vi till Ale stenar och samverkar med stenarna på det sätt vi vägleds till i stunden. Workshopen avslutas vid Ale Stenar senast kl 17.

Praktisk info:
Pris: Workshopen kostar 3200:- inkl moms (för privatperson).
Tag med dina kristaller och en stol att sitta på. Kläder efter väder.
Boende och transport ordnas på egen hand. Vi synkar med samåkning i mån av möjlighet. Boende finner du t ex via www.booking.com och www.airbnb.se Det kan även finnas vandrarhem. Anmälan till workshopen sker med namn och adress till bee@lifeguide.se . Efter anmälan får du en faktura med anmälningsavgift 1000:- per mail. Resterande betalas senast 15 aug (faktura mailas). Begränsat antal platser.
(Från Stockholm tar det 7-10 timmar att köra beroende på trafik och antal stopp.)

Bee Thufvesson är vägledare, healer och lärare i andlig utveckling.
I början av 2000-talet öppnade hon upp starkt och började ta emot ett flöde av information, utan att känna till att det ens gick. Det ledde henne in på vägen att lära sig mer om våra gåvor som helare på jorden. Hon har grupper i andlig utveckling, sedan 12 år tillbaka, där hon förmedlar den högre kunskapen tillsammans med expansiva energier. Den andliga utvecklingsvägen har varit en viktig del i hennes personliga process. Hon kanaliserar idag änglar och uppstigna mästare och ger budskap samt aktiverar slumrande delar i människan. Det hon förmedlar kommer i en helande energi som påverkar på djupet och gör individen mer öppen för den man är i själ och hjärta. Den kärna av ljus vi alla har kan förmedla glädje och mjukhet. Kunskapen om hur man kan ställa om sina energier är en djup inre drivkraft som skapar höjd och djup i Bee’s tillvaro. Det smärtsamma och djupa inre öppnandet ledde Bee in i en gyllene sfär av kunskap och möjligheter. Hennes väg var att gå från yttre till inre kommunikation och som projektledare i reklamvärlden vändes successivt tillvaron till att handla om inre dialog och kommunikation, djupare syfte och mening samt om själen väg i livet.
bee@lifeguide.se, tel 070-386 22 22.

Eva Ohlin – Eva bor i Skåne och har hela sitt vuxna liv tagit sig till Backåkra och Ale Stenar för att rena, stärka och öppna upp dessa platser. Det har hon gjort både enskilt och tillsammans med andra. Det är svårt att finna någon lika kunnig kring vad dessa platser har att erbjuda. Eva är förutom det väl bekant vad kraftplatser har att erbjuda och har fina kunskaper kring laylines. Hennes kunskaper om energiarbete både för enskilda och för kollektivet är mycket tydliga och djupgående. Hon har under flertalet år rest till platser där hon aktiverat kunskaper från tidigare liv och öppnat upp på olika sätt. Hon har fått se hur dessa platser förändrats genom hennes aktiva insatser. Eva läser stenarna vid Ale Stenar perfekt. De är hennes vänner.

I övrigt är Eva mamma till två handikappade pojkar med Downs Syndrom samt en dotter.
Eva är utbildad i hearing massage medicin, kraniosakral terapi och Soul Body fusion. I det
sistnämnda är hon även lärare. maya31@live.se , tel 070-718 54 93.

Eva och Bee har känt varandra sedan en resa till Turkiet 2014 med Jonette Crowley.

Varmt välkommen!

Bee & Eva

(Reservation för eventuella ändringar)

Ljusgruppen hösten 2021 – Kurs med åtta kvällssessioner på Zoom

Vad händer om du släpper alla program du agerat utifrån och låter det inre aktivera något nytt där det nya är du i själ och hjärta?
Då kan din essens mata dig med nya fina tankar inifrån, i stället för att dina tankar håller dig tillbaka.

De åtta kvällssessionerna handlar om att program från tidigare som hållit dig tillbaka inte längre är giltiga utan avkodas och du kan fylla hela dig med nya flöden av ljus och kärlek, kraft och visdom. När du fattar att du är ny och inte längre behöver kämpa dig framåt utan i varandet kan välja vad som hjälper dig framåt blir du mer receptiv på vad sessionerna kan göra för dig. Detta är verkligen starkt växande på ett helt nytt sätt.

Varje kväll är 90–120 minuter på Zoom. Du får delar på plats successivt som även ger dig förståelsen för vad som sker och samtidigt låter det ske (utifrån vad du önskar förstås). Vi vägleds av Ärkeängeln Metatron som tillsammans med andra änglar, guider och uppstigna mästare undervisar oss i vad den nya tidens energiflöden handlar om. Sessionerna är en energiöverföring med kunskaper samt helande frekvenser som höjer dig att vara vad du är tänkt att vara och öppnar upp för din själ att vara hel och fullt verksam i din fysiska kropp. Det sker i guidade meditationer och du får även möjlighet att ställa frågor. Det som sker under de åtta kvällarna läggs ihop med vad som är i gång för mänskligheten att förstå mer om och öppna upp för och följer kosmiska flöden.

Vi tar del av kosmiska helande frekvenser och balanseras med jordens energier. Vi får lära känna flöden av ljus, färg, kristall mm. Ditt inre kalejdoskop ska åter aktiveras. Det handlar om ditt själhologram och hur din essens som energiväsen på jorden är fullt verksam på många olika sätt. Förutom det får du ta emot en finstämdhet och bli ett med din sanna vibration. Ditt själshologram repareras och stärks i en mycket klargörande och fin process. Flöden av inspiration, glädje och möjligheter är delar av detta. Det handlar inte enbart om hur mycket du skrattar eller hur många idéer du tar emot, utan om en djup känsla av hur du uppfattar dig själv och kan ta del av det fina i livet. Den inre processen förfinas med andra ord och ÄR i dig på ett sätt där du kan agera utifrån din sanna essens.

Du får hjälp i stunden och din sanna vibration stärks. Det är också hjälp till självhjälp då du får lära dig hur du kan använda flöden för eget behov, stärka samt balansera dina energier.

Varje kväll har sitt tema;

 1. Guld och vitt. Frekvenser som är till hjälp för människan att hela sig själv och utveckla i sig själv.
 2. Blått och fluorescerande nyanser. Renande och läkande frekvenser du kan lära känna på djupet.
 3. Nytt liv i din inre kärna. Din själsessens är en tillgång och ger dig ny förträfflig energi inifrån.
 4. Varje dag är en meditation där du lever med din själsessens 100% av tiden. Utifrån det här perspektivet behöver du inte längre gå i och ur din högre vibration utan kan använda dig själv ur ett flödesperspektiv. När du gör det är allt redan där, utan att du behöver anpassa dig till en lägre frekvens och bli tyngd av det.
 5. Nya perspektiv i en ny tid. Det finns ännu fler perspektiv att förstå som hjälper dig att stå stadig i en tid av stora skiften.
 6. Allt är ett också för dig. Din egen helhet skapar.
 7. Nya tider och nya perspektiv på ytterligare en nivå. Fördjupningen är ett faktum och när du gör dig liten blir du fast i den du tror att du är. När du förflyttar dig in i vad du kan vara skapas helt nya strukturer omkring dig och du utvecklas starkt och kan göra nya val med lätthet.
 8. Vad du tar med dig framåt. Det är ditt liv på jorden. Du leder dig själv framåt genom dina val. Varje val skapar ett flöde och nästa val likaså. Din energi attraherar liknande energier. Men vad händer om du i din essens är helt påfylld i en ny struktur som matar dig med en frekvens inifrån som du inte haft tillgång till tidigare? Detta händer nu i höst. Det betyder att du ställer om din essens att mata dina tankar med fin energi i stället för tvärtom.

Tid: 19-21. Varje kväll är 90-120 min.
Datum: 30 aug, 6 sept, 13 sept, 20 sept, 27 sept, 4 okt, 11 okt, 18 okt
Pris: Samtliga åtta sessioner kostar 2500:-. Varje kväll spelas in och distribueras som en Dropboxlänk.
Pengarna betalas in till bg 5387-8229 alternativt till swish 123 23 60 337 senast 25 aug. (Betalningen går på begäran att dela upp på två fakturor.)
Anmälan: bee@lifeguide.se . Inför varje kväll får du en Zoom-länk via mail.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)

Bli en healer / modern shaman

Lär dig kvantumhealing

Healer-kurs – Prästinne/präst/modern shaman-utbildning –

För länge sedan var vi de som förstod hur man kan skapa goda flöden och låta dessa hjälpa människan på vägen. Vi visste även hur vår intuition vill förmedla nya perspektiv och hur vi kan förhålla oss till vad som pågår. Det här är en kunskap som åter blivit aktualiserad i takt med att många utvecklas i det inre och har en längtan att förstå mer.

Bli prästinna/präst, healer, modern shaman och lär dig vad man lärde sig i Mysterieskolorna kring energier och hur man kan använda sig själv som ett verktyg för att hjälpa andra.

Du lär dig att använda den helande energin i enlighet med de flöden som nu är tillgängliga för människan. Vi utgår från kvantumfältet och leds in i olika sekvenser av lärande för att du ska kunna bidra med flöden som bidrar för utveckling av en annan individ.

Genom samarbetet i vår grupp får du både ge och ta emot och uppleva båda aspekterna. Det ger dig en intensiv process och en skjuts framåt. Kursen aktiverar slumrande kunskaper och gör dig trygg i det du utför. Den utvecklas din intuition starkt och för dig in i  processen att utgå från en förhöjd vibration där hjärtat är öppet och klart. Det betyder att det är en kurs rik på kunskap kring en människas energistrukturer samtidigt som du lära känna hur dina sinnen samverkar och meddelar sig med dig.
Du utvecklar kontakten med det högre jaget och kanalen med det högsta ljuset.

Kursen pågår i 5 dagar och är steg 1 av 4. Hela kursen ger dig en djupare förståelse för hur du kan använda det helande flödet tillsammans med din individuella förståelse. Healingen sker i förbindelse med Ärkeänglarna och de Uppstigna mästarna. Dessutom kommer du att utvecklas som människa, eftersom du ställer om dina energier att vara fint vibrerande och arbeta i ljusets tjänst.

Har du en önskan att ge dig själv en grundläggande förståelse för vad som sker på djupet i människan samt hur du kan ge healing och därmed hjälpa någon att återfinna sin balans och hitta nya steg? Denna kurs ger en möjlighet att bygga upp dig själv och samtidigt skapa en djupare insikt kring vad som format dig specifikt och människan generellt. Vi är på vägen mot att bli fria själar och successivt skalar du av vad som begränsat dig och tar dig in i processer som vidgar dina vyer och din förståelse.

Under kursen får du

 • aktivera slumrande förmågor
 • möjlighet att skapa en djupare förståelse för hur människans energimässiga struktur
 • förstå bakomliggande orsaker till vad vi bär med oss och vad som är möjligt att läka
 • verktyg för att ge healing
 • nya begrepp och som bygger ut din höjd och ditt djup som människa.
  Att gå den helande vägen är innebär ansvar för sin utveckling och leder dig in i din mästarenergi.
 • starkt utveckla din intuition och din kontakt med ditt högre jag. Du får förstå och utforska hur du kan använda dig av dessa delar på ett konkret sätt.
 • förstå hur dilemman fastnar i ett energifält och hur du kan lösa upp dem.
 • förstå hur du kan rena dig själv och hålla dig tydlig och klar.
 • använda dig av den helande vibrationen på flera sätt, både för dig själv och för andra.
 • Förstå vad det innebär att vara en healer och hur man relaterar till det
 • ge andra healing genom att strömma energi i kvantumfältet
 • utveckla din kapacitet att hålla ett stadigt och klart flöde för att healing ska kunna ske
 • förståelse för olika metoder inom healingens område samt använda dig själv för det högsta bästa, dvs att låta dig styras inifrån och låta det ske.
 • lära dig att hålla det högre perspektivet.
 • utveckla din gåva vidare och öppna upp tydligare och mer genuint för dina intuitiva sinnen och vara i samklang med allt vad du är

Den kommande tiden är en våg av höga vibrationer som inte längre vill låta någonting vara kvar som inte är i samklang med vad en individ är i sin själsvibration. Var och en kan vara som den är. När du ger healing finns det en rad olika saker att känna till som bidrar till förståelsen för vad som pågår. Då och då är det viktigt för en individ är lära sig mer om sig själv och förstå något för att kunna släppa ett dilemma. Det ingår i livets lärande. Men allt som oftast lär vi oss att hålla kvar något som aldrig var tänkt att vi skulle bära runt på. Här finns det stora möjligheter att växa. Vi bygger upp tankeformer och inre strukturer som håller gammal energi vid liv, trots att vi egentligen har gått vidare. Under kursen lär du dig att förstå vad som uppstår i ett sådant läge och hur du som healer kan bidra till att lösa upp en gammal energi för att balans ska uppstå.

Att hålla “helarens perspektiv” är att göra en förflyttning med sig själv. Man får tillgång till nya delar av sin kapacitet. Du är enbart instrumentet varigenom allt sker och hålls inte ansvarig ur ett högre perspektiv. Men i en faktisk session ses du ändå som ansvarig inför den du möter. Genom att lära sig själv mer om healingens olika ingående ingredienser och hur man kan förhålla sig är man en starkare kraft som inte lika lätt dras in i olika kluster av negativitet och reaktioner.

Kursen ger dig en struktur att arbeta efter och dessa tillfällen är ett av fyra starka steg. Den gör dig redo att själv arbeta som healer, om du vill det. Den utvecklar dig starkt som människa i takt med att du får ta emot öppnanden i ditt inre som hjälper dig att använda din gåva. Den utvecklar tydligt din intuition och gör dig redo för en större frihet att vara den du är. Det som sker förändrar dina synsätt och vidgar din förståelse för människans komplexitet. Det gör dig redo att acceptera att själv hålla en hög vibration och vad det innebär. Det sker en djupgående rening och stärkning av energierna för de individer som deltar.

Jag lär ut vad jag har lärt mig och är guidad inifrån av främst Ärkeänglarna Mikael, Metatron, Gabriel och Melchizedek i det arbetet. Vi pratar också om det perspektivet och hur man själv vill förhålla sig till det.

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17 samtliga kursdagar
Datum: Kursstart 10-12 sept och 2-3 okt 2021.
Pris: 6500:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning. Anmälningsavgift 1000:-.
Medtag lunch eller ät i närheten. Fika och frukt ingår.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. En faktura skickas till dig inför kursstart.
Kursen sker i en liten grupp på 6 personer samt medhjälpare. Dessa grupper är just nu fulltecknade och det går att stå på reservlista om det skulle bli avhopp.
Har du frågor går det bra att maila eller ringa till Bee, bee@lifeguide.se 070-386 22 22.

Varmt välkommen!

Bee

Steg 1

Healerkurs – Modul 2

Healer-kurs – Prästinne/präst/modern shaman-utbildning – modul 2
Detta är steg 2 av 4 i en djupgående utbildning som tar dig in i en helares rymd och lär dig olika perspektiv av vad healing betyder och vad man kan åstadkomma.
Under steg två får du nya aktiveringar som öppnar upp gamla kunskaper i dig. Du som deltagare tar in ny kunskap i form av

 • Helhetsperspektivet och vad skapar differenser utifrån den egna helheten
 • Kropp och själ i ett
 • Fältet som en tillgång i healing
 • Resterande chakraprocess utifrån 12-chakrasystemet
 • Vad metaperspektivet innebär
 • Nya flöden av healing
 • Nya verktyg
 • Jordenergier och kundalini
 • Kosmiska flöden
 • Förlösa karmiska band
 • Tidigare liv-läkning

Plats: Gimmerstavägen 41, Tyresö
Tid: Kl 10-17 samtliga kursdagar
Datum: 3-5 dec 2021 samt 8-9 jan 2022.
Pris: 6500:- (priset gäller inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.) I samråd med Bee kan du dela upp din betalning. Anmälningsavgift 1000:-.
Medtag lunch eller ät i närheten. Fika och frukt ingår.
Anmälan: bee@lifeguide.se . Du behöver få din anmälan bekräftad. En faktura skickas till dig inför kursstart.
Har du frågor går det bra att maila eller ringa till Bee, bee@lifeguide.se 070-386 22 22.

Varmt välkommen!

Bee

Steg 2