Pågående terminskurser

Ljusgruppen våren 2023

”Hjärtats samklang med allt och alla”

 

Ljusgruppen är en grupp på Zoom där vi arbetar eteriskt med energiflöden.
De energiflöden vi tar emot ställer om frekvenserna att vara helt i symbios med varje individs själs frekvenser och renar på djupet för att släppa energitrådar bakåt. De öppnar samtidigt upp framåt genom aktiveringar och initieringar. Oavsett var du är i dina processer tar du emot energierna för rening och för dina kommande steg. Att delta leder dig starkt in i nästa moment i din andliga utveckling. De åtta sekvenserna omfattar ett större steg i din personliga process.

Under årens lopp som ledare i Ljusgruppen har jag märkt att flera deltagare kan ta emot en högre frekvens av flöden efter hand som de går steg för steg i Ljusgruppen. Det beror på att vi renas och tar emot starkt läkande och öppnande flöden som tillåter en ny dimension att ta plats. Det påverkar även fysiskt i kroppen på så sätt att helande flöden hjälper stagnerad energi att börja flöda på flera nivåer.

Under våren handlar det om Förnyelse. Hela tiden förnyas vi och det går djupt i oss nu. Hela ditt energiflöde förnyas med allt vad du tänker, känner, vill och längtar till.
Det betyder att du påverkar din egen förnyelse. Genom att tillåta att energier skiftar blir du efterhand renare, starkare, mer receptiv på läkning och bygger upp din kapacitet.

Ljusgruppen hjälper dig på olika sätt, t med följande;

 • Leder dig in i nya flöden
 • Själens väg blir tydligare
 • Hjälper dig att hålla din stabilitet och klarhet
 • Skapar balans i hela ditt fält
 • Integrerar alla själsaspekterna
 • Förmedlar kunskap om den rådande utvecklingen och processen du är i
 • Stärker kontakten med ditt högre jag och din intuition
 • Ger dig nya flöden i fältet, vilket hjälper dig att må bra.

Hjärtflödet stärks hela tiden eftersom du öppnar upp flöden som utgår från ditt högre hjärta och vad som utvecklas där. Det betyder att när du är öppen i ditt hjärta kan du hålla en frekvens som är stark och flödande och som ger dig en mycket fin utgångspunkt som människa. Utifrån hjärtat och dess intelligens skapar du samklang med andra och dina frekvenser från hjärtat påverkar ut i din omgivning. Flödet sätter dig i förbindelse med ditt vetande och gör dig smart och öppen. Öppenhet behövs då mycket är i förändring. Den kraft du har sätter enkelt fart på positiva flöden.

Oavsett vilken dimension du håller på att öppna upp går var och en steg för steg enligt sin egen plan. Vi kan utan vidare leda oss själva in i högre energiflöden, men allt som oftast tappar vi energinivån när vi tappar tron på oss själva och inte tillåter kraften att ta plats. Efter hand blir det trots allt lättare att stå kvar i flödet av kraft, kärleksfullhet och glädje. En förutsättning är att hålla sina tankar i positiv anda. Din vilja till förändring har stor betydelse eftersom den gör dig mottaglig.

Hela tiden finns det motverkande krafter i oss. Ibland har vi dem med oss sedan urminnes tider, men allt som oftast är det djupa mönster av tankar som bråkar med oss och som kan uppfattas som en tillbakahållande kraft. Alla har det. Det betyder att varje kvälls energiflöde  penetrerar mönster av motverkande krafter och underlättar på så sätt för oss i våra förändringsprocesser och i vår vardag. Att se nya perspektiv är viktigt eftersom de hjälper dig att gå genom motstånd och omformulera sina tankar.

Det betyder att när du lyssnar inåt och kan uppfatta vad dagens flöde vill visa dig håller du flödet levande, medan de programmeringar du har stoppar dig från att flöda fritt då det inlärda är en trygghet och skapat hårda fåror i dina tankebanor. Successivt som du hittar de nya perspektiven letar du dig ut ur de hårda programmeringarna och kan mjukna och börja se nya perspektiv. Även det får vi hjälp med under vårens ljusgrupp.

Under vårterminen 2023 stäms vi om och negativa flöden dras ut ur våra fält. Det betyder att du inte längre behöver vara bärare av vad som inte gynnar dig att ta med dig framåt. Jag bidrar till att det sker individuellt för de jag möter och nu gör jag det för grupper och tar med det även till Ljusgruppen.

Förutom det ska vi in i en ny rymd av ljus och informationsflöde. Det handlar om ett vidgat medvetande där du är ett med allt och ditt hjärta är det som kommunicerar. Hjärnan får vila när detta sker. Att skifta mellan hjärta och hjärna är en stor sak för många, eftersom det känns annorlunda att utgår främst från hjärtat . När du väljer att lyssna med hjärtat stärks du. Hjärnan är med och hjälper dig att planera vad ditt hjärta vill.

Vi som grupp och ljusarbetare håller ett flöde av finstämdhet som behövs för att vi som mänsklighet alls ska kunna hitta de nya vägarna. Vi bidrar genom att vår gemensamma energi pulserar ut i fältet omkring jorden. Det fältet omfattar en hel mänsklighet. När det kommer in pulser av fina och ljusa frekvenser påverkar det samtliga på jorden.

2023 är ett år av starka förändringar och omställningar av frekvenser. Vi kan inte undgå det då det har att göra med flöden i Universum. Förändringens vindar blåser intensivt. Du kom hit för att vara med i processen.

Tidigare har själen inte helt kunnat flöda utan varit påverkad av gamla program som hindrat oss från att våga lyssna på vad själen vill bidra med. Själen ses som ett flöde genom dig, och har olika aspekter.  Själens energiflöde är ett starkt ljusfält som inte kan stoppas när det får fart. Då och då blir vi rädda för vår egen kraftfullhet och vill kapsla in flödet och då blir vi istället lite avståndstagande.

Träffarna under vårterminen kommer att handla om tillskott av vitt ljus. Det vita ljuset möjliggör förändringar och aktiverar din kropp att vara medgörlig i processerna. Det vidgar ditt medvetande och förflyttar dig till en ny del i dig som du tidigare inte lärt känna.

Varje träff är fullspäckad av aktiveringar och nya dimensioner samt vågor av nya kunskaper.

Temat vid varje tillfälle är;

 1. Nya aktiveringar, nystart och öppnanden för en ny våg av utveckling.
  Samstämmigheten med själens ljus får en skjuts.
 2. Nya perspektiv i en frekvens där allt är ett med det högsta goda.
 3. Gudomlighet som vågor av kärlek och ljus att ta emot och ge vidare.
  Auran samt fältet sammanlänkas med alla dina perspektiv.
 4. Banbrytande förändring av omfånget i ditt fält. Ditt fält öppnas upp till en nivå där du står klar i ditt uppdrag och inte behöver leta längre. Själ(v)klarhet är ditt väsen.
 5. Nästa steg in i en ny rymd som innehåller andra delar av vad du tidigare förstått.
 6. Tro, hopp och kärlek på en ny nivå.
 7. Allt vad du varit genom din själsresa renas och du blir befriad från gamla pålagor från andra inkarnationer. Rening av karmiska trauman.
 8. Ljuskoder för framtiden etableras som en stark och fin struktur i dig.

Datum: 6 feb, 13 feb, 27 feb, 6 mars, 27 mars, 17 april, 24 april, 8 maj (måndagar)
Tid: 19-20:30 på Zoom
Kursavgift 
2500:- (Priset är exkl moms för företag). Varje kväll spelas in och inspelningen distribueras som en Dropboxlänk.
Pengarna betalas in till bg 5387-8229 alternativt till swish 123 23 60 337 senast 30 jan -23. (Betalningen går vid överenskommelse att dela upp på två fakturor.)
Anmälan
 till bee@lifeguide.se
Plats: 
Zoom. Inför varje tillfälle får du en länk via e-post.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)