Pågående terminskurser

Ljusgruppen hösten 2022

”Hjärtflödet – Ett öppet fält i harmoni med själens frekvenser”

Ljusgruppen ger en möjlighet att ta emot ett flöde av frekvenser som uppgraderar en individ till vem hen är i livet. Det görs på djupet. Flödet har en stabiliserande och balanserande effekt och hjälper till att hålla energin flödande i det man gör och i den fas man är i.

De åtta ljuskvällar som vi träffas på Zoom och låter oss guidas av mästare, änglar och guider ger en stark kunskapsöverföring. Din läkningsprocess kommer i fokus liksom din möjlighet att stå i din egen kraft. Din kraft vill lyftas fram och skapa harmoni i dig och utgår från ditt bäckenområde samtidigt som hjärtats flöden skapar samklangen du mår bra av.

Ljusgruppen hjälper dig med detta;

 • Förstå den nya tidens flöden
 • Få nya delar på plats som skapar tillit till den du är innerst inne
 • Ger dig stabilitet i en tid då förändringarna är kraftfulla
 • Skapar balans i hela dig
 • Ger läkning till vad du ännu inte förmått att ta hand om
 • Ger kunskap om processerna
 • Bygger ut din kontakt med din intuition

Hjärtflödet står i fokus den här gången. Det betyder att när du är öppen i ditt hjärta kan du hålla en frekvens som är stark och flödande och som ger dig en mycket fin utgångspunkt där du är. Utifrån hjärtat och dess intelligens skapar du samklang med andra och dina frekvenser från hjärtat påverkar ut i din omgivning. Flödet sätter dig i förbindelse med ditt vetande och gör dig smart och öppen. Öppenhet behövs då mycket behöver förändras och skapas på nya sätt.

Under höstens sekvenser kommer vi att samstämmas med prismafältet. Det går bortom healing och gör dig stark i din grund. Det betyder att tankar och känslor som gjort dig vilsen och uttröttad direkt kan justeras till att vara i harmoni med den du är.

Under höstens ljusgrupp kommer vi att stabilisera hela energiflödet och lägga in olika delar i fältet som är tillstånd mer än känslor. T ex kan kärlek vara en känsla, men det kan vara ett tillstånd man upplever och som kan verka genom fältet. Det betyder att de tillfällen vi har i Ljusgruppen fokuserar på att aktivera och samstämma dig med prismafältet. Det gör ditt helande flöde mycket intensivt.

Genom ditt deltagande får du möjlighet att utvecklas till den själ du är på jorden, vilket hjälper dig att förstå hur du kan bidra på olika sätt. Då och då tar vi emot initieringar och verktyg vi kan använda oss av i det inre som en del i att vara i kontakt med den inre helaren. Genom dessa aktiveringar kan din inneboende kunskap utvecklas och vara verksam var du än är.

Du tar emot nya flöden av kunskaper och stärker hela dig, omstrukturerar dina energier så att din balans är lätt att hitta. Det gör dig stabil och härlig. I kunskaperna ingår t ex hur du kan använda dig av fältet. De flöden vi tar emot under kvällarna gör dessutom att dina celler får vibrera i finare frekvenser och din kropp påminns om en naturlig läkning inifrån och ut. Det frigör gamla inlärda program och präglingar. Själens vibrationer integreras tydligt och klart i kroppen och gör dig öppen i hjärtat samt flexibel i sinnet. Det utvecklar ditt medvetande att omfatta en större rymd av information och ger möjlighet till ett djupare varande.

Temat respektive kväll är;

 1. Aktivering av en ny kunskapsnivå
 2. Fältet som en del av dig
 3. Vad fältet kan användas för, vägledning och etablering av nya delar. Dina tillstånd läggs in
 4. Nya metoder för allas läkning. Alla på jorden förändras hela tiden. Genom tidevarv har vi tappat våra kunskaper och nu lyfts de fram.
 5. Successiv utveckling av din kapacitet och i kontakt med eteriska flöden hur du kan använda dem till din fördel och samtidigt för allas bästa.
 6. Själ och kropp samstäms djupare än tidigare.
 7. Flödet in och ut, helaren och själen.
 8. Att vända blad

Datum: 5 sept, 12 sept, 26 sept, 3 okt, 10 okt, 17 okt, 24 okt, 7 nov (måndagar)
Tid: 19-20:30 på Zoom
Kursavgift 
2500:- (Priset är exkl moms för företag). Varje kväll spelas in och inspelningen distribueras som en Dropboxlänk.
Pengarna betalas in till bg 5387-8229 alternativt till swish 123 23 60 337 senast 3 sept. (Betalningen går på begäran att dela upp på två fakturor.)
Anmälan
 till bee@lifeguide.se
Plats: 
Zoom. Inför varje tillfälle får du en länk via e-post.

Det är magiska kvällar
Kvällarna utgår från guidade meditationer med kunskapsöverföringar och helande energier. Vi får budskap och reser med guiderna till inre platser av djup kärlek, förlåtelse, förståelse och omtanke. Vi reser in i kunskapens olika boningar och tar del av vad som finns där. Det är utformat att passa varje individ som deltar att ta emot exakt vad som hjälper hen i stunden samt öppnar upp, ger nya perspektiv och energi för vidare utveckling. Vi får förstå saker vi aldrig förstått och kika bakom vad vi tidigare trott och se något nytt. Vi går till nivåer många inte känt tidigare och används även som grupp att pulsera in nya frekvenser i nätet omkring jorden. Allt för det högsta bästa.

Ljusgruppen startade 2009 som en grupp för andlig utveckling. Genom regelbundna träffar utvecklades vi med Ärkeängeln Metatron och Mikael m fl som våra vägledare. De har hela tiden funnits med och hjälpt oss att förfina våra frekvenser, läka gamla sår, ge oss inblick i de nya förhållningssätten och på så vis vidgat vårt medvetande tillsammans med energierna i sig som är starkt frekvenshöjande. När vi gick in i covid-19 gick Ljusgruppen över på Zoom. Det visade sig vara en förträfflig väg för energi- och kunskapsöverföringar, vägledning och healing.

Bee vägleder individer och aktiverar nya processer och gåvor i personliga möten men dessa kvällar sker det även i grupp. Du får i efterhand uppleva i din vardag vad som utvecklas för dig och hur det ger genklang i din vardag. Bee har flera gånger märkt att vi tagit tydliga kliv in i en neutralitet och omtanke istället för att vara reaktiva. Neutralitet utgår från att du har läkt barndomsdilemman och funnit en bas i den du är. Ljusgruppen tar den processen vidare i flera steg och utgår från att du redan är läkt, att du är ny och är villig att leda in i en ny tid.

Det finns ett starkt kärleksfullt team som kallas Det vita brödraskapet. De är med oss i Ljusgruppen och guidar under dessa kvällar tillsammans med ärkeänglarna. De är i det allra högsta ljuset och i den villkorslösa kärlekens energi. Det har till uppgift att bidra för människans övergång in i en ny tid. Den nya tidens flöden stöttar inställningen att vi vet att vi är jordens väktare och har vår visdom och kraft tillgänglig i de sammanhang vi befinner oss, dvs i arbete, i vår familj, med våra vänner mm. De manövrerar alla flöden som de sänder till oss och på så sätt hjälper de oss att vara i en innerlig och fin kontakt med de vi är på djupet. Varje cell får ny energi av finaste slag och de aktiverar vad du visste redan för många tusen år sedan och som legat gömt i ditt innersta. Vi tar även in frekvenserna som läker gamla liv du haft med rädslor och oroligheter, allt för att utveckla din frid och kärlek.

Varmt välkommen!

Bee

(Reservation för eventuella ändringar)