Låt dig ledas av ditt hjärta

Tips i vardagen

Våga vara stilla
Våga vara stilla och uppleva känslorna utan att döma dig. Var observatör till dig själv.
Observera också tankarna utan att döma. Andas lugnt medan du gör det.
Känn in kroppen, vad vill den signalera?
Du har tre system i kroppen. Dessa är tankar, känslor och kroppsförnimmelser.
Vilket av dessa lyssnar du helst till?
De är enbart ett flöde. Du är inte dessa tankar, känslor och kroppsförnimmelser.
Du är betydligt mer än så!

Allt du ger din energi till förstärker du
Allt som du riktar din energi mot förstärks. Positivt såväl som negativt. Vilket väljer du, det som gör dig glad eller det som gör dig ledsen? Öva dig i att ge mer fokus till det positiva och det ger dig mer kraft att fylla på med mer glädje och inspiration. Då mår du bättre i livet.

Minska andelen negativitet. Observera i vilka situationer du lättast blir negativ. Är du hungrig? Har du sovit dåligt? Har du kört på för länge och behöver en paus?

Innerlighet och äkta möten
När du får vara med likasinnade mår du bra och känner dig lättare ok med den du är på djupet. Dela sant och äkta med andra när du kan. Lägg tid på de som har öppenhet gentemot dig och håll dig neutral med alla, även de som inte är där du är eller de du inte förstår dig på.
Låt dina känslor vara och njut av samvaron.

Välj din egen takt
Det är viktigt att få ha sin egen takt. Den kan vara olika under olika faser i livet. Att skynda sig hela tiden är inte en takt som håller i längden. Välj tillfällen noga då du tillåter dig att skynda dig och se på anledningen till varför du tänker att du behöver driva på.
När får du vara systematisk och fokuserad i det du gör?
När får du göra saker från en plats i dig som känns bra och lätt?

Vad gör dig glad?
Gör mer av det som gör dig glad.

Gör vad du kan för att tro på dig själv
Alltför mycket har utgått från att inte duga i många människors liv, eftersom vi många gånger har lärt oss så när vi växte upp.
När du tror på dig själv och litar på vad du känner är viktigt för dig och vågar uttrycka det bygger du upp dig själv och din självtillit. Märker du att det är svårt för dig att våga lita till den du är? Ta hjälp av någon utomstående, en terapeut eller coach. Det är inte värt att gå livet genom och känna sig dålig utan anledning. Ett misslyckande är inget som definierar dig som individ. Livets lärande kan vara svårt ibland, men det finns alltid en väg framåt även om den är dunkel då och då.

Gör de små justeringar du behöver i vardagen och som är till glädje för dig
Det kan t ex vara att stanna upp i en dialog, rensa en låda, gå ut i naturen, göra ingenting…osv. Dessa saker är tänkta att vara till hjälp för dig på så sätt att de förenklar livet och sätter fart på din energi. Att göra ingenting en stund kan ge dig en ny idé!
Brukar du springa till bussen eller tunnelbanan? Ta istället god tid på dig och låt dig uppleva hur du mår av det. Ta en ny väg till jobbet och låt dig se dig omkring.

Uppskattar du livet?
Hur du förhåller dig till livet påverkar dig. Även när man går genom tuffa perioder kan man inom sig förstå att det enbart är en fas och trots allt tro att livet är ok.
Du är här av en anledning. Det var menat att det skulle vara så. Ibland tror vi något annat.
Du har gjort alla valen själv. Är det tufft sök hjälp och läk vad som varit.

Leta efter det fina som bär dig framåt. Glesa ut mellan göromålen och bokningarna och påminn dig om att du just nu har en fas du ska genom. Att gå den här vägen hjälper dig till nästa steg. Ibland är en tuff fas längre, ibland kortare men oavsett hur den ter sig har du med dig kraften som hjälper dig framåt. Du har klarat dig fram tills nu och det har gått bra.

Förlåt dig själv
Förlåt dig för dina egna gamla eller dåliga beslut och för att du slagit på dig själv, skämts eller underskattat dina gåvor. Rensa så mycket du kan av skuld och skam och se var det kommer från. Kanske en del flyttade in utan att det egentligen var ditt? Har du fått bära många olika slags tillrättavisanden kanske det är dags att radera dem?

Gör vad du kan för att släppa gamla oförrätter.  Förlåt andra och samtidigt dig själv.
Inget är personligt. Börja om, om du behöver. Det är inte tänkt att du ska gå runt med det skräp som gamla oförrätter ger. Gör dig fri att ta av dig ”den gammal rock” som inte längre passar eller är sliten nog att kasseras.

Strunta i skitsnack och avstå från att bidra själv

Stärk upp det du gillar och minska det du känner är tungt och meningslöst. Stärk allt positivt också i din omgivning. Positivitet hjälper alla mer än om du klagar tillsammans med andra.
Skippa skitsnacket. Det hjälper ingen. Varje gång du talar om andra på ett negativt sätt påverkas du själv negativt.

Håll fokus på vad du gör
Splittring gör dig förvirrad. Att hoppa mellan olika saker gör att allt tar tid och du får en splittrad syn på vad du håller på med. Ett flöde uppstår när man tillåts gå in på djupet i ett ämne och fokus hjälper en individ att förstå vad som behövs i varje given situation. Det minskar din stress och påverkar din glädje på ett positivt sätt.

Strukturera din tid
Gör gärna en struktur som passar för dig. Då och då hamnar vi i ett läge då vi lägger in för mycket av det goda i planerna och pressar oss i onödan. Det kan lätt bli en vana och till slut är pressen för stor att hantera och det kan kosta mängder av energi, för att inte säga utbrändhet.
Kom ihåg att lägga in paus och kreativa reflektioner i din struktur.

Reflektera inför beslut
Reflektera mitt i ett projekt för att se om något kan förbättras eller justeras. Det spelar ingen roll om beslutet är stort eller litet. Det gör dig mer medveten om var du befinner dig i processen. Många idéer kommer spontant och naturligt när du tillåter dig att stanna upp.
Ibland kommer de bästa idéerna när man går på toa eller tar en promenad och inte alls i ett möte eller då man sitter vid sitt skrivbord. Kanske det beror på att man gjorde en liten paus och samtidigt reflekterade kring det man var engagerad i?

Ge dig tid att känna in dina steg
Ibland har du kommit längre i din process än vad du själv förstår, vilket du kanske inte uppmärksammat. De val man gör kan lätt ske utifrån någon man var, medan du redan har förändrats. Vad tror du om dig själv som inte längre är sant?

Ta det lugnare
Gå lugnare, tänk lugnare… Med andra ord avstå stress. Detta motsäger inte fysiks träning. Vi har dock en tendens att missta oss på den takt som är naturlig och strunta i vad det inre vill säga medan vi skyndar oss fram hela tiden. Att vara i samklang med oss själva handlar om att det inre och det yttre ska vara i balans och i samstämmighet. Det hjälper dig att hitta din väg framåt.